Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hoe goed ken jij de feiten rond het koningshuis?

Een vorstelijke Visie-quiz

Met deze uitdagende quiz kunt u uw kennis testen en - indien nodig - opvijzelen. Sommige vragen zijn behoorlijk pittig, maar wees gerust: de juiste antwoorden staan onderaan het artikel. Succes landgenoten!

Deel:

1. Welke nationaliteit(en) heeft prinses Beatrix?

a. Alleen de Nederlandse
b. De Nederlandse en de Duitse
c. De Nederlandse en de Britse

2. In welk jaar bracht Wilhelmina voor het eerst een bezoek aan Engeland?

a. 1894
b. 1895
c. 1896

3. Wie was de eerste Oranje die zich liet fotograferen én de eerste die op een fiets reed?

a. Prins Alexander (1818-1848), de lievelingszoon van koning Willem II
b. Prinses Sophie van Oranje-Nassau (1824-1897), de zus van prins Alexander
c. Prins Willem Frederik Hendrik (1820- 1879), de derde zoon van koning Willem II

4. Wie verloor in 2004 de titel ‘Prins der Nederlanden’ door in het huwelijk te treden?

a. Prins Maurits
b. Prins Johan Friso
c. Prins Constantijn

5. Hoe luidt de volledige naam van onze koning?

a. Willem-Alexander Ferdinand Hendrik Claus
b. Willem-Alexander Hendrik Frederik Filip
c. Willem-Alexander Claus George Ferdinand

6. Wie is de enige Oranje die ooit – publiekelijk – een kroon heeft gedragen?

a. Koningin-regentes Emma (1858-1934)
b. Koningin Wilhelmina (1880-1962)
c. Stadhouder Willem III (1650-1702)

7. “Met Kerstmis wordt de verbondenheid verkondigd tussen God en mensen.” Van wie is dit een citaat uit een kersttoespraak?

a. Koningin Juliana
b. Koning Willem-Alexander
c. Koningin Beatrix

Antwoorden

1: c. Prinses Beatrix heeft de Nederlandse én (op grond van een oude Britse wet, de ‘Sophia Naturalization Act’) de Britse nationaliteit.

2: a

3: a. Oud-correspondent Peter Brusse schrijft hier (kort) over in zijn recent verschenen boek. Ach, Engeland.

4: b. Omdat er voor Friso’s huwelijk met Mabel Wisse Smit geen toestemming was gevraagd bij de Staten-Generaal, werden hij en zijn eventuele toekomstige afstammelingen op grond van artikel 28 van de Grondwet van de erfopvolging uitgesloten. Op grond van de
Wet lidmaatschap Koninklijk Huis verloor hij daarmee tevens het lidmaatschap van het Koninklijk Huis.

5: c. 

6: c. Op 21 april 1689 werden stadhouder Willem III (de Prins van Oranje) en Mary Stuart gekroond tijdens een anglicaanse plechtigheid in de Westminster Abbey in Londen. Nederlandse koningen worden niet gekroond, maar ingehuldigd.

7: c. Koningin Beatrix sprak deze woorden uit in haar kersttoespraak van 2002, gevolgd door deze zin: “De boodschap raakt ook onze verhouding tot elkaar: hoe wij onze naasten tegemoet treden, wat wij kunnen bijdragen aan het samenleven en welke inhoud wij geven aan de liefde van mens tot mens.”

Beeld: ANP

Geschreven door

Gert-Jan Schaap

--:--