Ga naar submenu Ga naar zoekveld

‘Ik wil het taboe rondom seksverslaving onder vrouwen doorbreken’

Als we aan een seksverslaving denken, denken de meesten van ons aan mannen. Ook vrouwen kampen echter met dit probleem. Psychosociaal therapeut Jantine Stam lanceert voor hen binnenkort de website Doorbrokenschaamte.nl.

Deel:

Porno kijken, dat doen toch alleen mannen?, wordt vaak gedacht. Niets is minder waar. Uit onderzoek blijkt dat een derde van de vrouwen en driekwart van de mannen weleens porno kijkt. Jantine vermoedt overigens dat het werkelijke percentage een stuk hoger ligt.

Bij een seksverslaving wordt meestal al helemaal niet gedacht aan vrouwen. Toch zijn er volgens Jantine, die vanuit hulpverleningspraktijk ‘Dichterbij Herstel’ onder andere christelijke vrouwen met een seksverslaving helpt, genoeg vrouwen die met deze verslaving worstelen: “Er rust een taboe op, omdat er in onze cultuur een grotere tolerantie is voor mannen dan vrouwen als het gaat om seksueel gedrag. Zo zouden mannen er niets aan kunnen doen dat ze lust hebben en lichamelijker en visueler zijn ingesteld.”

Seksverslaving druist in tegen het beeld van vrouwen

Daarnaast druist een seksverslaving in tegen de persoonlijke trekjes die vaak aan vrouwen worden toegeschreven. “Er heerst een beeld van vrouwen dat ze gericht horen te zijn op anderen, terwijl bijvoorbeeld het kijken van porno een individuele manier van seks beleven is. Ook wordt er van vrouwen verwacht dat ze zorgzaam zijn, maar meer dan tachtig procent van de porno is gewelddadig ten aanzien van vrouwen. Vrouwen worden nogal eens gezien als het 'kwetsbare geslacht'. Bovendien hebben veel van de vrouwen die hiernaar kijken zelf misbruik meegemaakt. Ze weten hoe beschadigend seks is in combinatie met machtsmisbruik en vinden daarom dat ze diep falen, omdat ze dit opzoeken. Dat alles zorgt ervoor dat er veel schaamte is onder vrouwen om erover te praten.”

Een seksverslaving kan zich op verschillende manieren uiten, zoals het sturen van seksueel getinte chatgesprekken of het hebben van wisselende seksuele contacten. Voor seksverslaafden is weinig hulp en informatie beschikbaar. Dat komt omdat een seksverslaving, volgens Jantine onterecht, in het handboek voor psychologen en psychiaters niet erkend wordt als verslaving. Ze lanceert daarom na de zomer de website Doorbrokenschaamte.nl.

Grote behoefte aan erkenning en herkenning

Op de website komen informatie, cijfers en ervaringsverhalen van jonge christelijke vrouwen te staan die worstelen of geworsteld hebben met een seksverslaving. “Uit een afstudeeronderzoek onder jonge christelijke vrouwen naar het hebben van een seksverslaving kwam naar voren dat er behoefte is aan een goede website die informatie, herkenning en erkenning biedt, vanuit een christelijk oogpunt. Ik hoop het taboe en de eenzaamheid te doorbreken waar veel seksverslaafden mee kampen. Bovendien kan het als tussenstap dienen om in therapie te gaan.”

Maar hoe komt het eigenlijk dat vrouwen worstelen met een seksverslaving? Om te beginnen, is het belangrijk om te weten dat een seksverslaving meestal niet voorkomt uit een seksuele behoefte, maar uit een emotionele behoefte. Jantine: “Zo kan het zijn dat iemand in zijn of haar jeugd heeft geleerd: jij bent oké, maar mensen om je heen niet, of andersom. Hierdoor kan die persoon problemen hebben met het aangaan van gezonde relaties. De drang om je te hechten zit echter zo in ons, dat als het niet lukt bij mensen, we het zoeken in materieel, zoals de wereld van porno en seks.”

Christenen verwerpen sneller problemen

Christenen verwerpen volgens Jantine sneller problemen dan niet gelovigen, omdat ze veel bezig zijn met ‘schuld’ en of hun gevoelens goed of fout zijn. “Zo kan het zijn dat een christelijke vrouw verlangt om verzorgd en begeerd te worden, maar heeft ze het idee dat ze vooral de ander moet liefhebben en verzorgen. Door geen erkenning te geven aan deze gevoelens, raken die ernstig verwaarloosd, met alle gevolgen van dien.”

Jantine geeft aan dat het belangrijk is dat er troost, erkenning, herkenning en herinterpretatie komt voor de emotionele toestand die de nood veroorzaakt: “Vaak als je de achterliggende oorzaak in kaart krijgt, is het begrijpelijk dat iemand een worsteling ervaart. Soms is een probleem niet op te lossen, maar het bestaansrecht geven en er op een andere manier mee leren omgaan, helpt vaak al enorm.”

Makkelijker de weg naar God terugvinden

De voornaamste wens van Jantine is met haar initiatieven te bereiken dat christelijke vrouwen met een geheim op het gebied van seks zich, ook door medechristenen, meer gezien voelen en hierdoor de weg naar God makkelijker (terug)vinden: “Ik hoop dat ze de eenzaamheid die ze vaak ondervinden, durven te doorbreken en er met hun probleem mild wordt omgegaan; dat ze in alle oprechtheid en gebrokenheid naar de Here God toegaan voor genezing en herstel.”

Tekst: Kim Stern
Foto: Marjan van Deelen

--:--