Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Internationale Vrouwendag | Vrouwen in de Bijbel

Onderbelichte vrouwen: ken jij ze nog?

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag – een dag waarop de bijzondere kanten van vrouwen worden gevierd, terwijl tegelijkertijd de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen onder de aandacht wordt gebracht. Ook in de Bijbel vervullen vrouwen bijzondere rollen. Hieronder is er aandacht voor drie vrouwen die vaak onderbelicht blijven: de vrouwen over wie Paulus spreekt in zijn brieven. Ken jij ze nog?

Deel:

Febe
Romeinen 16:1
Ik beveel onze zuster Febe bij u aan, die in dienst staat van de gemeente in Kenchreeën. 2 Ontvang haar in de naam van de Heer, op een wijze die bij de heiligen past. En sta haar bij wanneer ze uw hulp ergens voor nodig heeft, want ze is velen tot steun geweest, ook mij.

Uit deze aanbeveling van Paulus spreekt duidelijk grote waardering en achting. De precieze bedoeling van Paulus’ aanbeveling blijf onzeker. Was het enkel om Febe een hartelijke ontvangst de garanderen? Of  zou Paulus de intentie hebben dat zij een specifieke rol zou kunnen spelen in het leven van de Romeinse gemeenschap? Velen gaan van het laatste uit. Het lijkt erop dat Febe een hoge positie had in de opkomende christelijke gemeenschap.

Febe wordt vaak afgeschilderd als een rijke, onafhankelijke vrouw. Ze reisde veel voor persoonlijke zaken, maar hoogstwaarschijnlijk ook voor haar werk als leider van de kerk in Kenchreeën. Kenchreeën was een drukke havenstad ten oosten van Korinthe. Omdat ze als eerste wordt genoemd in Paulus’ lijst van groeten, wordt er verondersteld dat zij de drager was van Paulus’ brief. Zij is degene die naar Rome is gereisd om de zendingsreis naar Spanje te regelen. Waarschijnlijk bezat Febe een huis dat groot genoeg was om christelijke bijeenkomsten te accommoderen.

Febe; een bijzondere vrouw, niet alleen leider van een huiskerk, maar ook praktisch en financieel ondersteunster van reizende christenen.

Prisca
Romeinen 16:3
Groet Prisca en Aquila, mijn medewerkers in de dienst aan Christus Jezus, 4 die voor mij hun leven op het spel hebben gezet. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen.

Prisca wordt ook wel Priscilla genoemd in het boek Handelingen. Zij en haar man Aquila staan bekend als belangrijke missionarissen en reisgenoten van Paulus. Het koppel maakte deel uit van de eerste groep Joodse christenen in Rome. Bijbelwetenschappers menen dat Prisca en haar man een huiskerk hebben gevestigd. Waarschijnlijk hebben zij ook lesgegeven in synagogen. Veel wijst er op dat Prisca leiding gaf aan de huiskerk in Efeze. De huiskerk was vaak het startpunt van de christelijke missie in een stad of district.

Junia
Romeinen 16:7 Groet Andronikus en Junia, mijn volksgenoten die met mij in de gevangenis hebben gezeten, die als apostelen veel aanzien genieten en die eerder dan ik één met Christus zijn geworden.

Junia, een vrouwelijke apostel?! Ja, daar lijkt het wel op, alhoewel niet iedereen het hier mee eens is. De naam van Junia komt maar een keer voor in het Nieuwe Testament en de vraag is daarom of Junia wel een vrouw is. Ook in andere kerkelijke geschriften komt de naam niet vaak voor. Als we aannemen dat Junia een vrouw is, dan was ze waarschijnlijk een bevrijde slaaf die op naam van haar slaafmeester Romeins burgerschap had verkregen. Junia en Andronikus hoorden bij de allereerste christenen. Soms vergeten we dat de eerste christenen in (het heidense) Rome moesten lijden wanneer zij het evangelie verkondigden. Voor Junia en Andronikus betekende dat dan ook de gevangenis. Dat dwingt respect af, voor zowel de vrouw als de man. Paulus beschrijft hen als apostelen die van groot belang zijn.

Febe, Prisca en Junia zijn drie bijbelse vrouwen die een grote rol hebben gespeeld in de verspreiding van het evangelie. Natuurlijk zijn er nog meer vrouwen die sterke en leidende rollen vervulden in de Bijbel. Welke dame zou jij onder de aandacht willen brengen?

--:--