Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Jezus waarschuwt voor code rood

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Zeventig personen waren in opdracht van Jezus alle steden en dorpen langsgegaan om bekend te maken dat Hij op weg naar Jeruzalem hun plaats zou aandoen. Ze kwamen dolenthousiast terug.

Deel:

Jezus had ze vooraf gewaarschuwd dat ze niet overal op een warm onthaal moesten rekenen. De meningen over wie die Jezus van Nazaret nu eigenlijk was, waren in Israël nog steeds verdeeld. Er waren mensen die in Hem de Messias zagen, maar anderen juist niet. Met name de geestelijk leiders hadden grote bedenkingen. Ze zagen in Jezus juist een groot gevaar: Hij was een man die afbreuk deed aan het aloude Joodse geloof.

Wonderen en tekenen

Toch kwamen de zeventig personen enthousiast terug. Het was een onvergetelijke gebeurtenis geweest. Wonderen en tekenen hadden plaatsgevonden. Ja, er was ook verzet.
Zelfs demonen hadden zich aan hen onderworpen in Jezus’ Naam. Dat was niet gering. Er staat niet hoe die demonen zich gemanifesteerd hadden tijdens hun reis. Ook demonen hebben vele ‘gezichten’.
Maar spectaculair was hun verslag wel. Dat overkomt niet iedereen. Er waren discipelen die geen wonderen in Jezus’ Naam konden doen, toen hen om genezing werd gevraagd.

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!’ (Lucas 10:18)

Verdrukking

Nu was het Jezus Zelf die het enthousiasme van de leerlingen temperde. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!’
Als de bliksem inslaat, duidt dat op heel zwaar weer. Dat stond Zijn discipelen in de toekomst ook te wachten. Jezus zag een toenemende activiteit in de hemelse gewesten. Het zou kunnen zijn dat er zelfs andere, nog moeilijker tijden zouden komen, juist op aarde. Tijden, waarin de wonderen en tekenen niet zouden plaatsvinden. Tijden van verdrukking.

Zekerheid

Jezus had behoefte Zijn enthousiaste volgelingen te waarschuwen. ‘Onderschat de bedreiging van de satan juist op aarde niet.’ Maar Hij zei ook: ‘Wees niet bang, want één ding weet Ik zeker: dat jullie namen in de hemel staan opgetekend.’

Wees gewaarschuwd

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!’ Een waarschuwing van Jezus die ook heel belangrijk is voor ons in deze tijd. Het Griekse werkwoord herinnert de lezer niet zozeer aan een bepaald moment, aan een gebeurtenis, maar aan een voortdurend gebeuren. Zoals je dat ook proeft bij Petrus, als hij schrijft dat de satan rondgaat als een briesende leeuw.

Code rood

‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen!’ Je mag het opvatten als een weeralarm ‘code rood’. Deze waarschuwing geeft het KNMI uit, wanneer in Nederland een extreme weersituatie dreigt te ontstaan, die een grote impact op de samenleving kan hebben. De weersomstandigheden kunnen zoveel schade, letsel en overlast veroorzaken dat ze het openbare leven kunnen ontwrichten.

De satan is verslagen.
Maar de strijd is nog niet voorbij…

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--