Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Jos Douma: ‘Bidden is voor mij je afstemmen op God’

Jos Douma is predikant en geeft online cursussen en retraites over onder meer gebed en verstilling. Er is een vaste zin die hij dagelijks bidt en die hem helpt om Gods aanwezigheid te zoeken.

Deel:

“Dit gebed kwam een jaar of drie geleden in mijn leven. In een christelijke opvoeding krijg je over het algemeen mee: bidden is praten met God. Vanaf mijn achttiende kreeg ik daar zo mijn vragen bij. Ik vond het op z’n minst een eenzijdige kijk op gebed. Bidden is voor mij nu meer je afstemmen op God of bewust Gods aanwezigheid zoeken, zonder dat daar heel veel woorden aan te pas hoeven te komen. Tegelijk merk ik dat helemaal stil zijn en niks hebben om je aan vast te houden ook niet echt goed werkt. Dan is het fijn om een korte gebedszin te hebben als houvast.”

Ik ben hier nu in U smal

“Deze zin kwam ik tegen in een boek over hoe je met aandacht in het hier en nu kunt zijn. In dat boek werd de zin aangereikt: ‘Ik ben hier nu in dit’. ‘Dit’ is een wat vage aanduiding, daar heb ik voor mezelf ‘U’, van gemaakt. Voor mij is dit gebed eigenlijk een antwoord op Jezus die zegt: ‘Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie.’”

Stil zijn 

“Ik bid dit gebed op het ritme van mijn ademhaling. In principe is dat het eerste wat ik doe voordat ik ’s morgens ga werken. Dan ga ik gewoon op een stoel zitten en probeer ik eerst rustig en stil te worden. Ik let even op mijn ademhaling en dan komen die woorden er vanzelf bij. Deze gebedsoefening gaat puur om stil zijn in Gods aanwezigheid. Er hoeft even niks. In de stilte gaan mijn gedachten vaak ook andere kanten op, maar dan kan ik steeds weer terugkeren naar deze zes woordjes.”

Rick bidt een eeuwenoud gebed: 'Alles is van U'

Lees ook over:

Rick bidt een eeuwenoud gebed: 'Alles is van U'

Echo 

God noemt zichzelf in de Bijbel: Ik ben die Ik ben, Ik ben die er zijn zal. Dat zie ik als de meest fundamentele naam van God. Deze gebedszin begint ook met ‘Ik ben’, als een soort echo op die naam. Als kinderen van God mogen wij ons oefenen daarin: ik ben, ik mag zijn in Uw aanwezigheid, ik hoef hier geen mooie zinnen te formuleren, ik hoef hier geen prachtige gedachten te hebben, ik hoef hier alleen maar te zijn.” 

Blijvend waardevol 

“In mijn persoonlijke gebedsleven speelt het bidden met veel woorden dus niet zo’n grote rol. Dat speelt het natuurlijk wel in mijn werk als predikant: als ik in kerkdiensten voorga of op bezoek ga bij mensen. Ik zeg ook niet dat bidden met woorden verkeerd is, in tegendeel. De Bijbel staat vol met gebeden waarin mensen zinnen maken om iets tegen God te zeggen. Dat vind ik dus ook blijvend waardevol. Er zijn heel veel gebedsvormen en elke situatie vraagt om zijn eigen manier van bidden. Maar in mijn persoonlijke gebedsleven is in Gods aanwezigheid zijn de basis geworden.” 

Cursus over gebed

Jos Douma geeft momenteel een online cursus over gebed: ‘Leven met God vanuit 12 eenvoudige woorden’. Je kunt meer informatie vinden en/of je aanmelden via deze link.

Geschreven door

Christianne Scholtens

--:--