Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Jurjen de Groot: 'In verdriet en verlies mag ik Jezus ontmoeten'

Bid, bedank, bewonder; zondag, 9.19 uur, NPO 2

In het EO-programma 'Bid, bedank, bewonder' ontmoet Giovanca Ostiana zondagmorgen Jurjen de Groot, directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een man met visie en organisatietalent, maar ook iemand die moest leren dat niet alles in het leven maakbaar is. “Juist in het ervaren van verdriet en verlies mag ik Jezus ontmoeten.”

Deel:

“Samen met collega’s ondersteun ik onder andere lokale kerken om betekenisvol te zijn in een veranderende samenleving. Hoe kunnen we de kerk overdragen aan de volgende generatie? Het gaat vaak om heel praktische zaken, zoals het met de overheid afstemmen van hulp aan vluchtelingen of rondom armoedevraagstukken. Ook werken we via het internationale programma Kerk in Actie veel samen met kerken in het buitenland. Verder ben ik als directeur verantwoordelijk voor het financiële beleid.”

Maar niet alles blijkt te organiseren?
“Ik heb moeten leren dat ik niet alle uitdagingen in het leven tegemoet kan treden door de schouders eronder te zetten: door het overlijden van mijn vader en door het lezen van het boek Raak de wonden aan van Tomáš Halík, een Tsjechische priester. Hij schrijft over Tomas, de discipel die Jezus’ wonden wilde aanraken. We mogen Hem ook ontmoeten door te kijken naar de diepe wonden in ons eigen leven en in de maatschappij.”

Wie is Jurjen de Groot?

• 47 jaar
• Studie: Godsdienst Pastoraal Werk (Ede), Agrarische Hogeschool STOAS (’s-Hertogenbosch) en MBA Public & Private aan Nyenrode Business Universiteit (Breukelen)
• Was onder meer missionair werker in Zoetermeer, programmamanager (noodhulp) bij de Reformed Church of East Africa (via de GZB) in Kenia en operationeel directeur IZB
• Sinds juni 2018 algemeen directeur Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en Kerk in Actie

Wat wilde je als kind worden?
“Mijn opa had een boerenbedrijf, waar ik vaak te vinden was. Wanneer iedereen verkleed naar school mocht, ging ik als boer. Dat wilde ik later worden. In mijn studietijd ging ik heel bewust geloven en wilde ik mijn toekomstige werk daarop afstemmen. Maar mijn landbouwachtergrond kwam me nog goed van pas bij mijn werk voor de kerk in Kenia, waar vrijwel iedereen van de landbouw leefde.”

Wat is je favoriete Bijbelverhaal?
“In Hebreeën 12 vergelijkt Paulus het geloof met een wedloop. Hij roept ons op daarbij de blik gericht te houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Ik werd ooit geraakt door een preek waarin de predikant ons voorhield dat we ons als christenen zo vaak met elkaar vergelijken. Neem elkaar toch niet de maat, maar kijk tijdens je wedloop naar Hem, naar de toekomst – elke dag opnieuw!”

Stop met vergelijken, kijk liever naar Jezus

Wat is de lekkerste filemuziek?
“In de auto luister ik graag naar muziek van aanbiddingsleider Matt Redman, die me enorm inspireert. Dan biedt een file me een moment van toewijding, bezinning en gebed.”

Wat neem je mee als je huis in brand staat?
“Toen ik voor de kerk in Kenia werkzaam was, heb ik een keer mijn huis halsoverkop moeten verlaten. Ik woonde er met mijn vrouw en kinderen. We moesten heel snel onze koffers pakken, omdat het geweld van een burgeroorlog opeens heel dichtbij kwam. Veel dingen zijn vervangbaar, maar onze fotoalbums – met dierbare persoonlijke herinneringen – moesten mee.”

Waar staat de mooiste kerk?
“In het Syrische Aleppo bezocht ik een orthodoxe kerk waarvan het dak zwaar beschadigd was door oorlogsgeweld. Op het altaar werd desondanks nog iedere dag het avondmaal bediend, met brood en wijn. De priester, die met me naar buiten liep, zei bij het zien van de stad: ‘Hier ligt ons tweede altaar. Wat we in de kerk ontvangen hebben, moeten we hier uitdelen, in de straten van de stad.’”

Bid, bedank, bewonder

Zondag 19 maart, 9.19 uur, NPO 2

Geschreven door

Bart van Delen

--:--