Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Kerken bereiken een grote groep armen niet

Veel kerken en moskeeën helpen bij het bestrijden van armoede. Minister Schouten, kerkpionier Bettelies Westerbeek en ervaringsdeskundige Riane Kuzee schuiven aan bij Op1.

Uit onderzoek, van de PKN en Rooms-Katholieke Kerk, blijkt dat kerken een deel van de armen nog niet weten te bereiken. Juist tijdens deze energiecrisis waar mensen vaker hulp nodig hebben.

Deel:

Diverse kerken komen in actie om ‘energiearmen’ te helpen. Pastor Bettelies Westerbeek werkt als kerkpionier in de wijk Moerwijk, een van de armste wijken van Nederland. Als geloofsgemeenschap hebben ze een voedselbank, weggeefwinkel, maaltijden en betalen ze rekeningen.  

Doordat de kerk waarin Bettlies werkt vooral uit arme mensen bestaat, weten zij wat andere mensen in armoede nodig hebben. Daardoor wordt deze kerk door armen in de wijk sneller gevonden. Bij kerken die niet direct deze aansluiting hebben, begrijpt Westerbeek dat arme mensen minder snel naar de kerk kijken voor hulp.

Laagdrempelig

Riane Kuzee is ervaringsdeskundige: ze leefde in armoede nadat ze moest vluchten van huiselijk geweld. Ze verhuisde naar het Groningse dorp Leens, waar haar financiële problemen begonnen. Veel voorzieningen had het dorp niet. Daarom moest ze vaak met de bus naar de stad Groningen, wat kosten met zich meebrengt. De uitkering was niet genoeg waardoor ze in armoede moest leven. Lange tijd trok Riane niet aan de bel. Dat veranderde toen ze een pamflet zag van de kerken in Leens. Het was een uitnodiging voor iedereen die arm en eenzaam is, of gezelligheid wil opzoeken. Deze lage drempel zorgde ervoor dat Riane meer mensen die in hetzelfde schuitje zaten meenam naar de kerk.

Oplossing

Bettelies draagt een oplossing aan voor de kerken om beter gevonden te worden: “Schreeuw het van de daken als je als kerk deze mensen wil helpen. Bied de nodige hulp en bouw een gemeenschap zodat de mensen niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan.”

De overheid in deze crisis

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie & Pensioenen, vindt het goed wat kerken doen voor de armen. “Al is dat wel dubbel als ik dat zeg, want eigenlijk zou de overheid de bestaanszekerheid moeten kunnen bieden.” Ze is realistisch en weet dat voor sommige mensen de overheid vragen om hulp een grote drempel is. Dan is het fijn om te weten dat er plekken zijn, zoals kerken en moskeeën, die een arm om je heen slaan. Want armoede heeft niet alleen een financiële kant, maar ook een sociale kant. De overheid zal niet alleen waardering naar kerken moeten uitspreken, maar ook in gesprek moeten gaan met vragen als ‘Waar lopen jullie tegenaan?’ en ‘Wat kunnen we verbeteren?’. Inspringen in de gaten die er eigenlijk niet zouden moeten zijn en waar kerken niet altijd kunnen instappen.

Wantrouwen in de overheid

Minister Schouten is opgegroeid met het idee dat de overheid in dienst staat van de mensen. Uit een rapport blijkt dat het vertrouwen in de overheid gedaald is. Dit maakt het lastiger voor mensen om hulp van de overheid te zoeken en te accepteren. Veel mensen zijn bang dat ze het geld uiteindelijk moeten terugbetalen. Daarnaast is hulp bij de overheid aanvragen best ingewikkeld en duurt het vaak lang voordat er hulp komt. Al deze drempels maken het lastig om hulp bij de overheid te zoeken en te accepteren.

Gezien worden

Riane vindt het prettig dat ze gezien werd door de kerk in Leens. Kerken zien de armen en willen hulp bieden. Wat we het meest nodig hebben, is dat de overheid verandert zodat er minder mensen hulp nodig hebben van de kerken. Bettelies ziet dat er al veel in werking is gezet bij de overheid om dit armoedeprobleem te verhelpen. Maar toch kan er meer gedaan worden om armoede te bestrijden. “We weten alleen de oplossing nog niet helemaal”, zegt Bettelies.

Kijk het fragment uit 'Op1' terug op NPO Start.

Iedereen is welkom in de warme kamers van het Leger des Heils

Lees ook over:

Iedereen is welkom in de warme kamers van het Leger des Heils
--:--