Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Blijf zoeken

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Blijven zoeken – PopUpGedachte donderdag 7 oktober 2021

‘Dat zoekende van jou, hè?’, zo zeggen ze dan tegen mij. ‘Wanneer heb je het nou gevonden?’ Ze worden er een beetje onrustig van. Want waar ga je dan terechtkomen als je blijft zoeken en kun je niet een keer rust vinden in dat je het gevonden hebt? Dat je gewoon zeker weet dat – nou, bijvoorbeeld: God bestaat en zorgt voor je en Jezus is voor je zonden gestorven. Ik noem maar wat.

Bij zo’n uitspraak klapperen m’n oren altijd een beetje. Want dat zijn nogal enormiteiten: het bestaan van God en dan je zonden en gestorven en man, man. Natuurlijk, het zijn ook de vaste formules die week in en week uit van preekstoelen klinken… Maar de betekenis, mijn hemel.

Nee, ik kan niet zeggen dat ik iets dergelijks gevonden heb en ik blijf graag zoeken. Ik word er zelf namelijk niet heel erg onrustig van. Het is alsof je aan iemand die voor z’n plezier bergen bewandelt, vraagt: wanneer kom je nou eens op de top? Dan is het antwoord ook dat die top wel een keer komt en dat als die top bereikt is, dat die dan ook weer achtergelaten zal worden om weer een nieuwe wandeling aan te vangen.

Blijven zoeken – want wie zoekt, die vindt. Wie gevonden heeft, die houdt zomaar op met zoeken. Én met vinden dus. Spiritualiteit en misschien wel het leven zelf ís natuurlijk een zoektocht. Soms wanhopig, maar vaak ook gewoon plezierig, onderzoekend, gravend, lerend. Steeds weer iets nieuws. En dan de bereidheid om het oude los te laten om het nieuwe te vinden en dat is weleens eng voor degenen om je heen, want ben je dan straks nog wel degene op wie ze nu kunnen rekenen?

In de lezing van de dag zegt Jezus van Nazareth tot zijn leerlingen: 'Tot u zeg Ik: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en er zal worden opengedaan. Want al wie vraagt, verkrijgt; wie zoekt, vindt; en voor wie klopt, wordt opengedaan. Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven, als deze hem om brood vraagt? Of als hij om vis vraagt, zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven? Of als hij een ei vraagt, zal hij hem toch geen schorpioen geven? Als gij dus, ofschoon ge slecht zijt, goede gaven aan uw kinderen weet te geven, hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.'

Of dat ‘slecht’ er zo vierkant staat als het hier lijkt, dat betwijfel ik. Het beeld is in elk geval helder. Wie onbeschaamd blijft zoeken, peuren, vragen, verkennen – zal vinden. Wel belangrijk om dat laatste zinnetje erin mee te nemen anders krijgen we de verwarring dat wie maar bidt en smeekt om een huis, een parkeerplaats, een nieuwe auto, een vriend of vriendin of een nieuwe baan die wel zal krijgen, als je er maar in gelooft. Dat is natuurlijk niet waar. JC zegt hier dat je de geest krijgt. Begeesterd. Geïnspireerd. Dat.

Wie zoekt, zal inzien. Wie vraagt, zullen de ogen opengaan. Wie hoopt en verlangt, zal de begeestering krijgen. Wie ervoor gaat, zal inspiratie ontvangen. In-spiritus: de geest binnenkrijgen. Er wordt weinig beloofd aan materiële vooruitgang of aan het leveren van verlangde goederen dan wel gehoopte resultaten. Wat beloofd wordt, is een geest, een inzicht, een influistering, geopende ogen, gedreven harten, de geest die ook in de man van Nazareth woont. De man die alles aan leek te durven, maar terugschrok voor zijn executie. Hij smeekte om die niet te hoeven ondergaan, maar kreeg de geest om die wel te ondergaan. Oftewel; geen prosperity gospel hier of als-je-er-maar-in-gelooft-dan-krijg-je-het-wel – wel begeestering, hoop, geloof en liefde.

Laten we in godsnaam blijven zoeken – en vieren als er iets gevonden wordt – om dan weer verder te zoeken. Opdat we steeds weer met nieuwe ogen, nieuw begrip en een nieuwe geest verder gevoel krijgen voor wat het leven geeft en vraagt, in verbinding met de ander, de wereld en de Eeuwige zelf.

Tot zover vanochtend. Een hele goede donderdag gewenst. En vrede, en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--