Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Tussen frustratie en apathie

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Tussen frustratie en apathie – PopUpGedachte vrijdag 16 april 2021

Het is een beetje de gemoedtoestand die ik zo om me heen waarneem. Oh, en in mezelf ook, dus misschien is het ook wel gewoon projectie. Frustratie over hoe de wereld draait, hoe in Brazilië een dictator zijn volk laat sterven aan Corona en en passant daarmee een gevaar voor de wereld lijkt te creëren. Over politieke spelletjes, over de enorme investeringen in de fieldlabs en zo kun je nog wel het een en ander noemen.

Aan de andere kant is er ook apathie, een gevoel van lamheid waardoor het realiseren van nieuwe dingen in deze dagen en het ondernemen van actie voelt soms als dikke stroop. Het moet van ver komen, alsof de wereld in de wachtstand zit en je daar domweg wat tikken van mee krijgt. Met PopUpWerk lanceerden we een cursus over idealisme en activisme – supertof en belangrijk, maar soms voelt ook een beetje haaks op de tijd. Maar juist daardoor extra relevant, zegt iemand. Dat is ook zo. Zeker. En ik roep mezelf weer bij de les.

Het is vrijdagmorgen en de week loopt ten einde. Om ons heen gebeurt van alles én gebeurt van alles niet waarvan we hoopten dat ondertussen al wel weer zou gebeuren. We leven een beetje tussen hoop en vrees en dat is al even zo.

Vandaag lees ik over Gamaliël, een wijze religieuze leider van het Joodse volk in de tijd van Jezus van Nazareth – of eigenlijk net ná de tijd van JC, want die is al dood, en volgens zijn volgelingen opgestaan. Dat laatste dat geeft me een heisa in de stad, zeker als zijn leerlingen dat overal verkondingen, er wonderlijke genezingen plaatsvinden en ze de leiders beschuldigen van het executeren van de Zoon van God. Ga in die chaos maar eens doen wat goed is.

Dit staat er:

Gamaliël liet de mannen een ogenblik naar buiten brengen en zei: 'Mannen van Israël, bedenkt wel wat gij met deze mannen gaat doen. Voor onze tijd immers trad Teudas op, die beweerde dat hij heel wat was en bij wie zich een groep aansloot van ongeveer vierhon­derd man. Hij werd gedood en allen die op hem vertrouwden, werden uiteenge­jaagd. Na hem, in de dagen van de volkstel­ling, trad Judas de Galileeër op en sleepte veel volk mee. Ook hij ging te gronde en allen die op hem vertrouwden, werden verstrooid.
Wat ons geval betreft, zeg ik u: Bemoeit u niet met deze mensen, maar laat ze hun gang gaan. Gaat deze opzet of dit werk van mensen uit, dan zal het op niets uitlopen. Gaat het echter van God uit, dan zult gij hen niet uiteen kunnen slaan; anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt.'

Gamaliël gaat even helikopter-en, al kende hij dat woord niet. Je kunt wel in het hier en nu iets proberen op te lossen – uit de angst dat het anders mis gaat of vanuit verantwoordelijkheidsgevoel – maar sommige dingen hebben tijd nodig en dan zal blijken of ze een goddelijke goede oorsprong hebben en dan is het vechten tegen bierkaai om het klein te krijgen – of dat het opgeblazen kleinmenselijk gedoe is en dan valt het vanzelf uit elkaar. Laat maar.

We frustreren ons over van alles deze dagen, maar Gamaliël neemt even afstand. We kijken even over langere tijd hoe het zich ontwikkelt. Er is een kracht in deze wereld aanwezig die goddelijk goed van oorsprong is – het kwaad straft zichzelf. Vertrouw en volg met interesse wat er gebeurt. het kan je zomaar iets leren over het goddelijke zelf. Hij laveert tussen frustratie en apathie.

Gamaliël vraagt mij vandaag om beide te parkeren en met nieuwsgierigheid en lange adem te zien wat er zich in de wereld ontwikkelt. De wereld valt niet vandaag of morgen om, daarvoor is er te veel in geïnvesteerd door de Almachtige. Het is ook niet allemaal zinloos omdat het virus of de ander of wie dan ook nou eenmaal eerst moet verdwijnen – daarbinnen is de Eeuwige werk aan het doen.

Ontspan een beetje, zegt Gamaliël en leer weer leren. Dan hoef je niet te vechten tegen bierkaai (ik heb geen idee wat bierkaai is, maar het klinkt heel vermoeiend). Vandaag en dit weekend maar eens met de ogen van Gamaliël leren kijken, nieuwsgierig, bewust van de eigen beperkte plek in alles, en met een lange adem.

Tot zover de Popupgedachte van vanochtend. Een hele goede vrijdag en een heel goed weekend gewenst. Maandag weer een nieuwe popupgedachte én de kick-off van mijn nieuwe crowdfundingsronde! Spannende periode, fantastisch om terug te kijken en alvast te dromen over wat er dit jaar weer kan en zal moeten gebeuren aan initiatieven en hopelijk weer een jaar vroege ochtend overwegingen.

Voor nu: vrede gewenst, en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--