Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Een ander woord voor alles.

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

Een Ander Woord voor Alles – PopUpGedachte vrijdag 3 september 2021

Deze dagen luister ik voor het eerst naar een vrij briljant en indrukwekkend theoloog, genaamd Richard Rohr. Zijn werk maakte al jaren geleden diepe indruk op een aantal van mijn vrienden en het duurde even, maar eindelijk kwam ik eraan toe. Hij schrijft over de drieëenheid als de goddelijke dans en over de Christus, als een naam en een aanwezigheid die groter is dan alleen dertig jaar Jezus van Nazareth op aarde.
In maart 2019 verscheen zijn boek The Universal Christ (Het Christus Mysterie) met ronkende aanbevelingen van types als Oprah Winfrey en Bono van U2. En dan blijkt dat er een andere werktitel was voor het boek, namelijk: Another Name for Everything, voor deze popupgedachte even vertaald met ‘Een ander woord voor alles’.

Waar veel religie bezig is om te zoeken hoe het zich onderscheidt van anderen en te ontdekken wie er wel en niet bij horen, lijkt Richard Rohr voorzover ik het nu kan nagaan precies de andere kant op te bewegen en te zoeken naar een begrip van het christendom dat alles en iedereen omvat en includeert zonder hen te willen inlijven – het gaat er juist om in alles en iedereen de Christus te herkennen, wat dat ook moge betekenen.

Hij zegt dat je toch niet denkt dat Jezus van Nazareth in het jaar 0 de eerste uitdrukking is van het goddelijke op aarde. Die geboorte is een vormgeving, een sublieme uitdrukking, maar in de man van Nazareth herkennen we de grondlegging van de wereld, het ontstaan van de sterren, de in het DNA verankerde weg van de liefde. Ik zeg het even in mijn eigen woorden, want ik begin ook maar net kennis te maken met deze denker. En vanochtend lees ik Paulus, die schrijft aan vroege christenen in Kolosse, en ik hoor dezelfde klanken:

'Broeders en zusters, Christus Jezus is het beeld van de onzichtbare God, de eerstge­borene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heer­schappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem.'

De manier van doen, denken, handelen, de liefde, genezing, heling, overgave en kwetsbaarheid van Jezus van Nazareth begon niet in het jaar 0. In dat jaar kreeg het een ultieme belichaming in de man van Nazareth, maar die manier van denken en doen, van liefde en opoffering ligt ten grondslag aan heel de zichtbare en onzichtbare wereld en is in alles terug te herkennen als je ernaar zoekt.

Stevie Wonder kwam met die prachtige, iconische albumtitel: Songs in the Key of Life, Liederen in de toonsoort van het leven. In Jezus van Nazareth kun je de toonsoort van het leven ontdekken die ook al in jou en mij trilt en in ieder ander, in ieder wezentje, in al die oneindige diversiteit van het heelal.

Ik ben nog maar net begonnen met de beste meneer Richard Rohr, maar ‘Christus’ als ‘een ander woord voor alles’ blijft in mijn hoofd en hart resoneren. Het opent opnieuw nieuwsgierig de ogen en de ziel naar alles en iedereen, wat of wie je ook tegenkomt vandaag. Met als leidende vraag hoe je daarin de Christus herkent. En dat is geen hobby voor gelovigen, die daarmee overal hun stempel willen drukken en beweren dat het dan van hen is. Het is de open blik waarmee goedheid en genade, het leven zelf en de trilling van de eeuwigheid voelbaar wordt, zoals die zichtbaar en voelbaar is in de verhalen over Jezus van Nazareth.

Als Christus een andere woord is voor Alles dan is er een oneindige diversiteit in de Eeuwige te vinden, dan is in elk duister ergens licht te ontdekken, dan kun je de wereld en alles en iedereen met iets van vertrouwen tegemoet treden, want wat je hoopt van de wereld en de ander huist niet alleen in jou, maar komt je ook in de ander en het leven tegemoet – niet altijd als een luid orkest dat met songs in the key of life door de straten trekt, soms is het niet meer dan een fluistertoon, een flard, die je zou missen als je niet oplet. Maar het is er, tenminste – het zou helpen om dat te durven geloven soms, want dan ga je zien en herkennen.

Tot zover vanochtend. Een hele goede vrijdag en een bijzonder goed weekend. Wie er geen touw aan vast kon knopen vanochtend, zou ik vooral oproepen om net als ik eens iets te luisteren of lezen van Richard Rohr om dan te ontdekken wat hij jou te brengen heeft. Voor nu, vrede gewenst en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--