Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lazarus staat op | Over de weerstand en haar bevestiging

Rikko geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag te lezen en te beluisteren.

Deel:

De weerstand en haar bevestiging – PopUpGedachte woensdag 25 november 2020

Wie het pad inslaat, waar hij of zij voor bestemd is, zal de weerstand voelen opborrelen, zo schrijft Julia Cameron in The Artist's Way. Het gaat niet van een leien dakje als je eenmaal weet wat je wilt, het is juist precies andersom. Als je de weg inslaat die de jouwe is, waar je voor gemaakt bent, dan zal je pas de tegenstand gaan voelen. Het boek of eigenlijk de cursus The Artist's Way is een van een ongelofelijke impact geweest op zoveel levens. Zo’n 25 jaar geleden schreef Julia Cameron dat elk mens maker is of creatief of kunstenaar en het enige wat nodig is, is de deblokkering van de kunstenaar in je.

Daar gaf ze een aantal eenvoudige opdrachten voor, ingebed in een compleet denkkader over de mens als creatief, scheppend wezen dat tot z’n bestemming komt als het begint te geloven dat het hiervoor bestemd is door De Grote Schepper. Waarbij ze de grootheid en het schepper-zijn nooit specifiek christelijk zegt te interpreteren maar als een oerkracht, een ordenend principe achter, door, over en onder de werkelijkheid die door mensen heen schoonheid, kunst, verrassing en ja, iets nieuws, schept. Als we haar tenminste niet blokkeren en dat doen we eigenlijk standaard. Een writers block is volgens haar niet een bijzondere staat van zijn van een bijzonder getalenteerd mens, het is wat de meeste mensen in bepaalde mate hebben en dat door oefening, vertrouwen en verlangen kan verdwijnen.

Punt is vandaag dat ze de lezers en studenten van haar op het hart drukt dat wie hieraan begint - aan het deblokkeren en geloven in creativiteit en kunstenaarschap - een enorme bak aan weerstand zal tegenkomen. Lieve, zachte weerstand die fluistert dat het toch zo nodig allemaal niet hoeft, laag bij de grondse weerstand die op al je pijnpunten drukt en je narcist noemt of onbetrouwbaar of zelfingenomen of wat dan ook. Woedende weerstand die als een storm op je neerdaalt en maakt dat je alles wat je gecreeerd hebt in een vlaag van verstandsverbijstering bij het grof vuil of in de prullenbak van je computer dumpt om het daar definitief te laten verdwijnen.

Weerstand is lang niet altijd reden om gas terug te nemen. Weerstand kan net zo goed een bevestiging zijn dat je op de goede weg bent. Zoals eerder gezegd: het klinkt paradoxaal, en daarmee is het waarschijnlijk waar. Paradoxen doen nu eenmaal vaker recht aan de werkelijkheid dan de logica.

Jezus belooft het z’n volgelingen:

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen; zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn Naam. Het zal voor u uitlopen op een getuigenis. Welnu, prent het u in, dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden. Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven, die geen van uw tegen­standers zal kunnen weer­staan of weerspreken.

Zijn leerlingen gaan bij het vertrek van de Man van Nazareth de wereld vertellen dat er een nieuwe periode is aangebroken, waarin de toegang tot de Eeuwige ontsloten is voor iedereen onafhankelijk van etniciteit, voorouders, kleur, sekse, maatschappelijke status en zelfs morele voorgeschiedenis. En dat gaat een hoop zooi opleveren voor hen, want degenen die de status quo in stand houden doen dat door te stellen dat alleen door hen of alleen op hun manier de goddelijke krachten de wereld zullen sparen. Hillary zei het geloof ik en ik weet niet of ze het geloofde maar iets als: I am the last thing standing between you and the apocalypse. De stuitende arrogantie die voortkomt uit tomeloze ambitie – waarbij de visser-leerling uit het jaar 0 ironisch glimlacht over zoveel zelfingenomenheid en daarmee zichzelf kwetsbaar maakt voor weerstand van de machten.

Maar weerstand is geen teken dat je niet goed zit. Het is ook niet altijd een teken dat je goed zit, maar het kan dus wel. De weerstand die past bij je bestemming, bij het goede, is er niet één om te vrezen maar om te omarmen, het is er niet één om de discussie mee aan te gaan of je vantevoren tegen te wapenen – die mag in de ogen gekeken worden en tegen de tijd dat het nodig is, zullen de woorden die nodig zijn wel volgen als een getuigenis voor jezelf en voor iedereen om je heen.

Tot zover vandaag, een hele goede woensdag gewenst met rust en vertrouwen, in tegenwind of wind mee – en vrede, en alle goeds.

Hier vind je drie tekstgedeelten die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--