Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Lied van eenheid: o kom, o kom Immanuël

EO, Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk lanceren lied

De EO, de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk hebben vrijdagavond een nieuw ‘Lied van eenheid’ uitgebracht. Aan dit lied werken tientallen lokale gemeenten, Berget Lewis en Brainpower mee.

Deel:

Ook hebben onder meer de scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene en de bisschop van Roermond Harrie Smeets een rol in de video.

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Al maanden kunnen christenen slechts mondjesmaat naar de kerk. Al begrijpen kerkgangers dat het nodig is om de richtlijnen aan te houden, het doet pijn dat het kerkelijk leven noodgedwongen op een lager pitje staat. En niet samen kunnen zingen is een stevig gemis, net zoals het niet gezamenlijk kunnen vieren van de geboorte van Jezus, de komst van God naar deze wereld.

In deze moeilijke situatie willen kerken en christenen in al hun verscheidenheid een gezamenlijk statement maken rondom het gebed dat Jezus bad voor zijn volgelingen. Een gebed over verlangen naar eenheid in liefde en over elkaar vasthouden in het geloof.

Johannes 17

De afgelopen weken is er door zangers, muzikanten en andere meewerkenden hard gewerkt aan een nieuw lied: 'Lied van eenheid'. Het lied is een resultaat van een groot, gezamenlijk project van de EO, Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Tientallen zangers van kerken uit de breedte van christelijk Nederland doen mee, van evangelisch tot katholiek en van Gereformeerde Bond tot vrijgemaakt gereformeerd. In het lied staat Johannes 17 centraal.

Teksten uit dit Bijbelboek worden voorgedragen door onder meer de scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver, bisschop van Roermond Harrie Smeets, de koptische bisschop Arseny, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene en #nietalleen initiatiefnemer Tiemen Westerduin. 

In mei van dit jaar verscheen ‘U geeft rust’, een lied waarin ook tientallen kerken samenwerkten aan een lied van troost. De video van dit nummer is inmiddels al meer dan 900.000 keer bekeken via onder meer Youtube en Facebook.

Tekst:

Zang:
O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

Voordracht:
Vader, het uur is gekomen.
Toon nu de grootheid van uw Zoon,

dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van u de macht ontvangen, om iedereen
die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken.
Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God,
en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.

Brainpower
Vertel ons de waarheid... we zitten met vragen...
Wat is het beeld?
Waarom religie verdeelt als de verlosser ons heelt? Wat is de deal?
Is Baphomet echt en wil Satan je ziel? Ik vraag het de Heer
Laat het me weten ....
het Beest gaat tekeer

Voordracht
Vader,
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt.
Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ik bid voor hen,
voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,
de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.

Brainpower:
Ik hoor teveel leugens
Maar zie geen een feit
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt
En er is geen tijd Waar is de eenheid - temidden van tweestrijd?

Zang:
O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

Voordracht:
Vader, ik kom naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. (…)
Heilig hen dan door de waarheid.
Uw woord is de waarheid. Laat hen allen één zijn,
Vader. Zoals u in mij bent en ik in u,
laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen één zijn.

Brainpower:
Ik zie die gimmicks - Wat is er nep en wie is er echt?
Maar God checkt je spirit
En die matcht dus niet met wat je zegt...
Bless

Zang:
O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht,
Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--