Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Liedboek en orgel blijven favoriet in eredienst

Muziek is onmisbaar onderdeel van de kerkdienst

Liedboek en orgel blijven favoriet als het gaat om liedkeuze en begeleiding daarvan in de eredienst. Dat zijn twee van de uitkomsten van een onderzoek van de Protestantse Kerk Nederland onder 3300 leden.

Deel:

In het onderzoek werden ook vragen gesteld over de rol van muziek in de eredienst. Die wordt erg belangrijk geacht: 92% van de respondenten geeft aan dat ze muziek belangrijk of heel belangrijk vinden in de eredienst. Voor 51% is het zelfs een onmisbaar onderdeel van de kerkdienst. 

De rol van muziek in de liturgie wordt het vaakst aangeduid als:
- Gods lof zingen / lofprijzing (53%)
- Zingen beroert mijn ziel (45%)
- Zingen als vorm van bidden (39%)

Liedboek

Volgens de uitkomsten van het onderzoek wordt er het meest gezongen uit Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk uit 2013 (51%). Op de tweede plek staat het Liedboek voor de kerken uit 1973 (15%). Daarna volgt Psalmberijming 1773 (ritmisch gezongen) (13%). Opwekking staat op de vierde plek (6%). 

De uitslag verschuift als je kijkt naar de diverse stromingen in de Protestantse Kerk. Zo wordt binnen de gereformeerde gezindte het meest gezongen uit Psalmberijming 1773 (35%). Daarna volgen het Liedboek (2013) (18%), het Liedboek voor de kerken (1973) (18%) en Opwekking (9%). Bij midden-orthodox, oecumenisch-protestants / vrijzinnig wordt het meeste uit het Liedboek (2013) gezongen (69% en 78%).

Orgel favoriet

Het orgel scoort in alle stromingen het hoogst als favoriete manier van begeleiding van de gemeentezang. Maar liefst 62% van alle respondenten heeft samenzang met orgel (eventueel andere begeleidingsinstrumenten) aangevinkt. Slechts 26% heeft samenzang met piano aangevinkt en 19% koos voor een band. Er zijn hier geen significante verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Ga met God

De liederen ‘Ga met God’, ‘Abba, Vader’ en ‘Ik zal er zijn’ zijn de drie meest geliefde liederen binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het lied ‘Ga met God’ werd door maar liefst één op de twintig deelnemers als favoriete lied aangemerkt. 

Twintig meest geliefde liederen

De twintig meest geliefde liederen zijn afkomstig uit verschillende zangbundels, van het Liedboek 2013 tot de Psalmberijming 1773 en Opwekking. Ze geven zo een mooie dwarsdoorsnede van de breedte van de Protestantse Kerk. Het lied ‘Ga met God’ werd door maar liefst één op de twintig deelnemers als favoriete lied aangemerkt. 

De top 20 liederen ziet er als volgt uit:

 • Ga met God en Hij zal met je zijn
 • Abba, Vader, U alleen
 • Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
 • ’k Stel mijn vertrouwen
 • De steppe zal bloeien
 • Aan U behoort, o Heer der heren
 • De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)
 • Licht dat ons aanstoot in de morgen
 • Wat de toekomst brengen moge
 • U zij de glorie, opgestane Heer
 • t Hijgend hert, der jacht ontkomen
 • Zolang wij ademhalen
 • De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
 • Geest van hierboven, leer ons geloven
 • Lichtstad met uw paarlen poorten 
 • Longing for light, we wait in darkness (Christ be our light) 
 • Als alles duister is 
 • Groot is uw trouw o Heer 
 • Jezus Overwinnaar / Waar U verschijnt, wordt alles nieuw
 • ''Op waakt op!'' zo klinkt het luideGeschreven door

Miriam Duijf

--:--