Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Mirjam Bikker (CU): 'Met het schrappen van de bedenktermijn bij abortus schieten de meeste vrouwen niets op'

Reactie op het wetsvoorstel schrappen vijfdagentermijn

D66 wil snel een wetsvoorstel indienen om de wettelijke bedenktermijn van vijf dagen bij een abortus te schrappen. "Onnodig en betuttelend', noemt de partij het. De ChristenUnie is fel tegenstander van de afschaffing. Mirjam Bikker: "Juist goede begeleiding kan vrouwen in nood helpen".

Deel:

Vandaag werd bekend dat D66 snel werk wil maken van een wetsvoorstel om de verplichte bedenktijd bij een abortus te schrappen. Nu moet een vrouw voor een abortus verplicht vijf dagen wachten. D66 stemde de afgelopen jaren steevast tegen voorstellen om de bedenktijd af te schaffen. Bij de formatie van het nu demissionaire kabinet was afgesproken niet aan de abortuswet te tornen. Vooral de ChristenUnie is tegen het afschaffen van de bedenktijd.

Hulp en voorkomen

Mirjam Bikker, sinds de verkiezingen in maart Tweede-Kamerlid namens de ChristenUnie, zegt over het wetsvoorstel: "Vrouwen in kwetsbare situaties verdienen alle hulp en steun. Van harte eens. Maar met het schrappen van de vijfdagentermijn schieten de meeste vrouwen niets op. Juist betere counseling en goede begeleiding kunnen vrouwen in nood helpen." Bikker hoopt dat ze daarover met D66 in gesprek kan gaan. Net als over het voorkomen van abortussen, bijvoorbeeld door het tegengaan van onbedoelde zwangerschappen.

"Hoe je ook denkt over abortus", zegt Bikker, "ik hoop dat we erkennen dat het ondergaan van een abortus op z'n minst een ingrijpend besluit is en een heftig dilemma voor de vrouw om wie het gaat."

Onnodig en betuttelend

D66 kondigde vorig jaar aan al met een eigen wetsvoorstel te komen om van de "onnodige en betuttelende" bedenktijd voor zwangere vrouwen af te komen. Maar daarmee wachtte de partij, om de afspraken met de christelijke coalitiepartners op dit gevoelige punt niet te schenden. D66-partijleider Sigrid Kaag zei tijdens de verkiezingscampagne dat zij zich op het gebied van medisch-ethische kwesties niet nog eens vier jaar lang wil laten gijzelen door een regeerakkoord: "Over dergelijke zaken behoren Kamerfracties vrij te kunnen stemmen", aldus Kaag.

Eind februari bleek dat een ruime meerderheid in de toenmalige Tweede Kamer af wilde van de bedenktermijn. Alleen CDA, ChristenUnie, SGP en DENK stemden destijds tegen een motie van Lilianne Ploumen (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks).

Mirjam Bikker vertelde aan Eva over haar werk in de politiek. Lees dit artikel: "Als ik me niet meer laat raken, ben ik ongeschikt voor dit werk"

Beeld: ChristenUnie

Geschreven door

Annemarie Kok-van Twillert

--:--