Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Moet ik mijn kind laten vaccineren?

'Mijn kind werd doodziek van mazelen door een niet-ingeënt kind'

Vorige week werd bekend dat het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in 2019 zo'n 650.000 jongeren extra gaat oproepen om zich te laten inenten tegen meningokokken type W. Dit jaar zijn al 78 mensen ernstig ziek geworden door deze snel oprukkende bacterie. Achttien personen zijn overleden. Dit is veel meer dan vorig jaar, toen er ‘slechts’ zes doden vielen als gevolg van meningokokken.

Deel:

Besmettelijke ziektes zoals meningokokken en recentelijk de mazelen rukken op. Voor- en tegenstanders van vaccineren zijn verwikkeld in een discussie die de gemoederen flink verhit. Vaccineren is namelijk een keuze.

Vaccinatiegraad

Niet alle ouders laten hun kinderen inenten. Er zijn - meer dan vroeger - kritische geluiden over het nut van vaccinaties en het gevaar van bijwerkingen. De vaccinatiegraad (deelname aan de verschillende vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma) daalt. Niet alleen op de biblebelt, maar ook bijvoorbeeld in Flevoland en Bergen. Dat kan verschillende redenen hebben. Vaak maken ouders bezwaar vanuit hun geloofsovertuiging. Op de biblebelt wordt slechts 50 tot 80% van de baby’s en peuters gevaccineerd. Ook bijvoorbeeld in Bergen is nog maar 83% van de 2-jarigen voor alles ingeënt. In Bergen wonen relatief veel antroposofen, die veelal geloven dat een kind op ‘natuurlijke wijze’ weerstand moet opbouwen tegen besmettelijke ziekten. Zij kiezen bijvoorbeeld voor Homeopathische Profylaxe (HP). Deze vorm van preventie bestaat uit het geven van homeopathische verdunningen van bepaalde stoffen.

Geloofsovertuiging

‘Gezondheid en ziekte vallen ons niet bij toeval, maar uit Gods vaderhand ten deel.’ Dat staat in de Heidelbergse Catechismus, Zondag 10. Alle reformatorische kerken onderschrijven dit. Voor sommigen is dit een reden om niet te vaccineren. Zij mogen in hun optiek pas tot het gebruik van medicamenten overgaan, wanneer de ziekte zich ook inderdaad aandient of aangediend heeft. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld preventieve antibiotica en een tetanusvaccinatie. Zij vertrouwen erop dat God hun leven bewaakt en bewaart. En wanneer het kwaad hen treft, dat Hij zal voorzien. 

God schiep de meesten van ons met een werkend immuumsysteem

Oefenen met koorts

Gill Bijl is moeder van drie kinderen van 7, 5 en 3 jaar. De oudste twee kinderen zijn tegen de meeste ziektes ingeënt, de jongste niet. Sinds de kinderen geen vaccinaties meer krijgen worden ze alternatief behandeld. Niet vaccineren is voor Gill geen principekwestie. “Dan zouden wij christenen juist voorop lopen om het goede voorbeeld te geven", vertelt Gill. “Wij hebben immers onze naaste lief, dus enten we onze kinderen in om anderen te beschermen. Maar zo simpel werkt het niet. We hebben kinderen gekregen om ze te beschermen en lief te hebben. Als je in de bijsluiters leest welke blijvende schade je je kind aandoet door het te vaccineren, dan gaan we te ver. God schiep de meesten van ons met een werkend immuunsysteem, dat deze ziektes prima aankan. Mits we naar Gods plan kinderen laten opgroeien met de door Hem gegeven voeding, en ze laten oefenen met koorts. Kinderen die geen werkend of een zwak immuunsysteem hebben, die moeten we beschermen. Tegen de ziektes die nu oprukken doordat gevaccineerde kinderen de eerste tijd besmettelijk zijn omdat zij de ziekte krijgen. Al deze ziektes zouden allang niet meer actief zijn wanneer we zouden stoppen kinderen hier zelf mee te besmetten.”

Kritisch

Vaccineren is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) werd in 1994 opgericht om ‘de burger te waarschuwen voor de gevaren van inenten’. Volgens de NVKP is de lijst met bijwerkingen van inenten lang en ernstig (van ontstekingen tot en met de dood) en werken vaccinaties zo goed als niet. Daarnaast worden kinderen volgens deze vereniging veel te jong ingeënt: op een leeftijd dat het afweersysteem nog niet volgroeid is. Ook vindt de NVKP dat de burger veel te weinig en te eenzijdige voorlichting krijgt. De Stichting Vaccinvrij deelt deze mening.

Geen verband met autisme

vaccinatieschema

Op de website van het RIVM worden deze groepen ook genoemd. Hier valt te lezen: ‘Vanuit groepen als 'Vaccinvrij' en de 'Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken' is veel twijfel of verzet tegen het gebruik van vaccins. Zij wantrouwen vaccinaties en zijn van mening dat veel van de ziekten waartegen het Rijksvaccinatieprogramma vaccinaties aanbiedt, onschuldige kinderziekten zijn die gezonde kinderen goed kunnen doorstaan. Zij wijzen ouders op de vele bijwerkingen van de vaccins en de hulpstoffen die in vaccins zitten. Ze onderbouwen dit met voorbeelden van kinderen die ernstige aandoeningen hebben gekregen nadat ze gevaccineerd waren, terwijl niet is aangetoond dat deze aandoeningen door de vaccinatie werden veroorzaakt. Een voorbeeld hiervan zijn autistische kinderen. Autisme is een aangeboren afwijking die meestal wordt vastgesteld op de leeftijd van 1 tot 2 jaar. Dat is net in de periode dat de eerste BMR of mazelen-rodehond-vaccinatie wordt gegeven. Je zou dan gemakkelijk kunnen concluderen dat autisme wordt veroorzaakt door die vaccinatie. Uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, onder andere beoordeeld door de Gezondheidsraad, blijkt echter dat kinderen die geen BMR-vaccinatie hebben gehad net zo vaak autistisch zijn en het dus niet door de vaccinatie kan komen. De Nederlandse Vereniging voor Autisme neemt afstand van een zogenaamde relatie tussen autisme en vaccinaties. Organisaties die negatief zijn over vaccineren blijven desondanks beweren dat vaccineren kan leiden tot autisme en brengen met regelmaat verhalen van ouders in de media.’

#ikvaccineer

Voor veel artsen is het lastig: hoeveel feiten of onderzoeken ze ook presenteren, het lukt niet om tegenstanders van vaccineren te overtuigen hun kinderen te laten inenten. Artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals kwamen daarom onlangs op twitter in actie met #ikvaccineer. 

Besmet

Micha, het zoontje van Nicole Gommers belandt in 2014 op de Intensive Care. Hij blijkt besmet te zijn met mazelen door een ouder kind dat niet gevaccineerd is. Micha krijgt zuurstof, sondevoeding en antibiotica via een infuus. Zijn toestand is kritiek. “Ik ben nooit boos geweest op het andere kind," vertelt Nicole aan de Volkskrant. "Maar ik ben wel verontwaardigd over het feit dat de ouders hebben besloten hun kind niet in te enten. Met als gevolg dat Micha doodziek is geworden. Zij hebben gegokt met de gezondheid van mijn kind! Dat ze ervoor kiezen om hun eigen kind niet te laten vaccineren, daar kan ik niets aan doen. Maar breng je kinderen dan niet naar een crèche waar jonge baby's rondkruipen die vanwege hun leeftijd nog niet zijn ingeënt.”

Micha was doodziek, maar gelukkig liep het goed af. Hij heeft geen restverschijnselen overgehouden. Nicole: "Er zijn tegenwoordig best veel mensen die denken: ach ja, dat inenten is toch niet echt meer nodig. Of ze zijn beïnvloed door hysterische verhalen over vaccinaties. Maar ze moeten weten dat dit enorm uit de klauwen kan lopen. Wij hebben heel angstige momenten gehad. Het is oneerlijk dat het recht van andere ouders boven ons recht gaat. Oneerlijk en onbegrijpelijk."

Wat is het vaccinatiebeleid in het buitenland?

Frankrijk
Marine Eraville uit Bordeaux kreeg op 2-jarige leeftijd een harttransplantatie, waardoor ze niet kon worden ingeënt tegen mazelen. Vorige maand overleed ze aan deze ziekte, 16 jaar oud. Haar dood bewijst volgens de autoriteiten dat de vaccinatiegraad voor mazelen in Frankrijk veel te laag is: 79 procent tegenover een gewenste 95 procent. Dit jaar overleden al drie mensen aan de ziekte. Sinds 1 januari is inenting tegen mazelen en tien andere ziekten verplicht. Wie een jong kind aanmeldt bij een crèche of school moet een bewijs van inenting overleggen. Over de effectiviteit valt nog weinig te zeggen: de eerste controles begonnen pas deze zomer.

Duitsland
Duitsland is wat inentingen betreft het zwarte schaap van de EU, vanwege het vermoedelijk lage inentingspercentage. Vermoedelijk, want ons buurland kent inentingsverplichting noch inentingsregisters. Volgens de laatste schattingen zou 87 procent van de kleuters alle aanbevolen prikken hebben gehad. Notoire niet-inenters zijn christenen, immigrantengemeenschappen en hoogopgeleide grootstedelijke ouders. Uit een peiling begin dit jaar bleek dat de helft van de Duitsers vindt dat kinderen ziektes als de mazelen ‘gewoon moeten doormaken.’ In 2015 werd de regering op de vingers getikt door de WHO omdat 60 procent van de mazelenbesmettingen in de EU uit Duitsland afkomstig was. Sindsdien zwelt de roep om een inentingsverplichting steeds verder aan, vooral onder artsen.

Verenigd Koninkrijk
Het inenten van kinderen is niet verplicht in het Verenigd Koninkrijk, ook niet als ze naar de kinderopvang gaan. Eind negentiende eeuw heeft de Britse overheid geprobeerd het wettelijk te verplichten. Dat viel niet goed en er is daarna geen serieuze poging meer daartoe geweest, ook al laait de discussie soms op. De artsenvereniging moet niets van verplichting hebben. ‘De relatie arts-patiënt is gebaseerd op vertrouwen, keuze en openheid. We denken dat verplichte vaccinatie deze band schaadt,’ stelde de vereniging in een rapport. Bijna 92 procent van de Britse kinderen wordt vrijwillig ingeënt tegen mazelen, bof en de rode hond. Het percentage is afgelopen jaren licht gedaald.

Bron: De Volkskrant

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--