Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Nationale Nieuwjaarszegen op Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag, zaterdag 1 januari, om 09.00 uur op NPO 2

Op de eerste ochtend van het nieuwe jaar zendt de EO de tweede editie van de Nationale Nieuwjaarszegen uit. Vanuit de Haagse Kloosterkerk vraagt René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, een zegen voor alle Nederlanders.

Deel:

De Nationale Nieuwjaarszegen wordt omlijst door verhalen, kunst en muziek. Zo hebben ook de Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier, de jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen, kunstenares Ai Hashimoto en zangeres Joy Wielkens een rol in het programma. De EO startte begin 2021 met deze nieuwe traditie om zo vol hoop aan een nieuw jaar te beginnen.

Rust en genade

Voor het vragen van de zegen voor Nederland bezint ds. René de Reuver zich samen met Thomas Quartier en Tabitha van Krimpen op de vraag hoe de rust te bewaren in onrustige tijden. Dit doen ze in en rond de Kloosterkerk in Den Haag aan de hand van een Bijbelverhaal uit Handelingen 19 over een volksopstand die ternauwernood wordt voorkomen. Het lukt een naamloze held, de stadssecretaris, om de gemoederen tot bedaren te brengen. De muzikale omlijsting is van Joy Wielkens en de Japanse kunstenares Ai Hashimoto maakte naar aanleiding van het Bijbelverhaal een speciaal kunstwerk.

Vinden van rust

In het programma dat om de zegen heen te zien is, vindt De Reuver drie centrale thema’s die Nederland het komende jaar zouden kunnen helpen bij het vinden van rust. Alle drie de thema’s worden door één van bovengenoemde meewerkenden toegelicht, waarbij de muziek van Joy Wielkens voor de verbinding zorgt.  

Het zwijgen

Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier is een monnik en belichaamt de stilte. Onderweg naar de kerk mijmert Quartier over stilte en wat nodig is om de weg naar binnen te kunnen gaan.  

Het spreken

Tabitha van Krimpen, de jonge Theoloog des Vaderlands, vertelt het verhaal van Paulus in Efeze, over rust in tijden van ophef en onrust. Ze vertelt het verhaal buiten, rondom het Binnenhof, het torentje en de Hofvijver, om de brug te slaan tussen het verhaal uit de Bijbel en het heden.

Het kijken

In de kerk bouwt de Japanse kunstenares Ai Hashimoto haar kunstwerk op; het Efeze-ritueel. Hier maakt ze een link met het Bijbelverhaal. Als performing kunstenaar maken haar bewegingen in de stellage deel uit van het kunstwerk dat te zien is in het programma.

Voor de kunstbijdrage van Ai Hashimoto is een bijdrage ontvangen van het Vermeulen Brauckman Fonds. Dit is een fonds dat Bijbelverhalen en kunst met elkaar wil verbinden.

Groepsfoto: Eric de Vries

--:--