Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Onze Vader in NBV op 3 punten aangepast

Verbeterde versie voorgelegd aan publiek

Bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) zal het Onze Vader op drie punten worden aangepast. Het doel is een verbeterde versie te maken die bij uitstek geschikt is om hardop te bidden. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) publiceert vandaag de gereviseerde versie en legt deze voor aan het publiek.

Deel:

"Het taalgebruik van de traditionele versie van het Onze Vader staat ver af van het taalgebruik van vandaag," zegt Matthijs de Jong, nieuwtestamenticus en projectleider van de revisie. "Straks weet niemand meer wat we in dit gebed nu eigenlijk bidden, terwijl dit het mooiste gebed is dat we hebben. Daarom kwam de NBV in 2004 met een eigentijdse vertaling, die we nu nog iets hebben aangescherpt."
Volgens De Jong is er goed gelet op de cadans in de tekst, waardoor deze versie heel geschikt is om hardop te bidden. De revisie is ook bedoeld om kerken een nieuwe gelegenheid te geven een eigentijdse versie van het Onze Vader te gaan gebruiken.

Aanpassingen

De zesde bede bevat de meest opvallende verandering. Voorgesteld wordt om ‘red ons uit de greep van het kwaad’ te veranderen in ‘red ons van het Kwaad’. "We stellen een hoofdletter voor bij 'Kwaad', om duidelijk te laten uitkomen dat het om een personificatie gaat: het kwaad als macht waartegen we bescherming zoeken," legt De Jong uit. "Zo’n hoofdletter hanteren we ook als de 'Wijsheid' of het 'Dodenrijk' als persoon worden aangeduid. 'Kwaad' in plaats van 'uit de greep van het kwaad' brengt de tekst beter in balans."
Omdat dit een opvallende verandering is in een veelgebruikte Bijbeltekst, legt het NBG deze wijziging voor aan bijbelgebruikers. Zij kunnen op de website aangeven of ze het een verbetering vinden of niet.

Andere wijzigingen zitten in de derde en de vijfde bede. De eerste drie beden beginnen straks alle met het werkwoord ‘laat’; nu is dat twee keer. De vijfde bede wordt: ‘zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’ in plaats van: ‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’.

Herziene NBV

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben. 
12Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is.
13En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het Kwaad. 
[Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen]

--:--