Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Onze Vader wordt aangepast: zoek de 3 verschillen

We kennen ‘m vrijwel allemaal, het gebed dat Jezus ons leerde: het Onze Vader. Vandaag kondigde het Nederlands Bijbelgenootschap aan dat het gebed in de Nieuwe Bijbelvertaling een kleine update krijgt.

Deel:

De Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 krijgt een herziene versie, die over twee jaar af moet zijn. Daar maken deze wijziging in het Onze Vader deel van uit. "‘Het taalgebruik van de traditionele versie van het Onze Vader staat ver af van vandaag," zegt Matthijs de Jong, nieuwtestamenticus en projectleider van de revisie. "Straks weet niemand meer wat we in dit gebed nu eigenlijk bidden, terwijl dit het mooiste gebed is dat we hebben. Daarom kwam de NBV in 2004 met een eigentijdse vertaling, die we nu nog iets hebben aangescherpt. We hebben goed gelet op de cadans in de tekst, waardoor deze versie heel geschikt is om hardop te bidden. Ook willen we kerken hiermee een nieuwe gelegenheid geven om een eigentijdse versie van het Onze Vader te gaan gebruiken."

Kun jij de verschillen terugvinden? 

NIeuwe versie

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden
laat uw koninkrijk komen
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het
brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
[Want aan u behoort het koningschap,
de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.]

Oude versie

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het
brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
[Want aan u behoort het koningschap
De majesteit tot in eeuwigheid. Amen.]

De aanpassingen

De zesde bede bevat de meest opvallende verandering. Voorgesteld wordt om ‘red ons uit de greep van het kwaad’ te veranderen in ‘red ons van het Kwaad’. ‘We stellen een hoofdletter voor bij “Kwaad” om duidelijk te laten uitkomen dat het om een personificatie gaat: het kwaad als macht waartegen we bescherming zoeken,’ aldus Matthijs de Jong. Zo’n hoofdletter hanteren we ook als de 'Wijsheid' of het 'Dodenrijk' als persoon worden aangeduid. 'Kwaad' in plaats van 'uit de greep van het kwaad' brengt de tekst beter in balans. Omdat dit een opvallende verandering is in een veel gebruikte bijbeltekst, leggen we deze wijziging voor aan bijbelgebruikers. Die kunnen op onze website aangeven of ze het een verbetering vinden.’ 

Andere wijzigingen zitten in de derde en de vijfde bede. De eerste drie beden beginnen straks alle met het werkwoord ‘laat’; nu is dat twee keer. De vijfde bede wordt ‘zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is’ in plaats van ‘zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was’.

--:--