Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Er is altijd een gever

Deel:

Rikko Voorberg geeft op de vroege ochtend inspiratie om de dag bewust te beginnen. Hij leest om 6 uur de teksten uit een oud kerkelijk leesrooster en zo rond 7 uur deelt hij de gedachte die dan op-popt. Elke werkdag.

Er is altijd een gever – PopUpGedachte woensdag 15 november

De vroege ochtend is donker en de teksten vragen stilte, rust en tijd voor ze iets prijsgeven van hun ziel. Al een tijdje staar ik naar de teksten die gaan over machthebbers die netjes het land moeten besturen. Over het feit dat er gezorgd moet worden voor wezen en weduwen. En over tien melaatsen, een soort lepralijders, die genezen worden en waarvan er maar eentje terugkeert om degene die geneest te bedanken.

Wat hebben zieken, machthebbers en regeringsvoorschriften met elkaar te maken? Het is frustrerend, want ik wil zo graag weer iets vinden. Het is wat ik doe. Dan kan ik tevreden aan de dag beginnen. Ontspannen. Het komt altijd, komt het wel weer vandaag?

Ik zal je daden onderzoeken

En dan is het er opeens en vraag ik mezelf af hoe ik dat niet meteen heb kunnen zien. Een patroon, een logica en een opdracht. Dit is het zinnetje uit het boek Wijsheid wat me fascineert: ‘Spitst uw oren, gij die over velen heerst en groot gaat op de menigten van uw volkeren, want uw macht is van de Heer afkomstig en uw heerschappij van de Allerhoogste, die uw daden zal onderzoeken en uw bedoelingen zal naspeuren.’

De Trumps en Buma’s en filmregisseurs van deze wereld, de priesters, de vaders en de legergeneraals worden even ontboden om te hen duidelijk te maken dat de macht die zij hebben hun gegeven is. En voor ze zelfingenomen met hun hoge waarde en met hun hoofd in de wolken de hemelse troonzaal kunnen verlaten, worden ze nog even door de almachtige in de kraag gegrepen en wordt er gezegd: ‘Ik zal je daden onderzoeken en je bedoelingen naspeuren.’

De opgepompte lucht verdwijnt uit de borstkas en enigszins angstig kijken ze elkaar aan. Het leek zo leuk om macht te hebben. Je kon doen wat je wilde. En je kon denken dat je een selfmade-man was of selfmade-woman was. Die bestaan dus niet. Er is altijd een gever. En die houdt een oogje in het zeil. Met name bij mensen met heel veel macht. Voor anderen is meer coulance. Maar wie veel macht wil, of veel macht heeft…

De lakmoesproef van de almachtige

Waar moeten ze aan voldoen? Het refrein is dat ze zorgen voor armen, kwetsbaren en rechtelozen. Daarop zullen ze worden afgerekend. Ook als de armoede hun eigen schuld is, de kwetsbaarheid nogal irritant en breed wordt uitgemeten en de rechteloosheid nu eenmaal een feit is. De rechter heeft gesproken. Klaar. Dat moet je respecteren. Het land uit. Zonder pardon, of kinderpardon.

Er zijn verrekt goede redenen voor machtigen om hard te zijn naar mensen in nood. En enkel te zorgen voor de hardwerkende Nederlander. Die tenminste zijn best doet. En zich in de steek gelaten zal voelen als je alleen oog hebt voor de mensen die niet kunnen werken of niet mogen werken of gewoon niet werken.

En toch is dat de lakmoesproef van de almachtige. Om te zien of je realiseert dat de macht die je hebt, ‘gekregen’ is of dat je het beschouwt als eigendom. Of dat je een dealtje maakt met de mensen met wie je wél kunt werken, of dat je beseft dat het jou ook maar gegeven is en het dus zaak is om gewoon maar te geven om degenen die het niet verdienen. Dat is het refrein, misschien wel een van de belangrijkste functies van christendom: ‘Hoe krijgen we aandacht, zorg en toewijding voor degenen die het niet verdienen?’ Dat verandert namelijk de wereld, als dat verdienmodel eruit gaat.

Danken helpt om zuiver te blijven

In het laatste fragment worden tien man genezen van hun melaatsheid door Jezus van Nazareth. Niet in zijn bijzijn, maar hij komt de zieken tegen en stuurt ze ziek en al naar de priester die moet checken of ze genezen zijn. Vreemde opdracht, maar als je niks te verliezen hebt dan ga je gewoon. En halverwege blijken ze genezen. Feestje onderweg. Voor negen man dan, want de tiende is op de terugweg. Naar Jezus van Nazareth, die zegt: ‘Zijn niet alle tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? Is er niemand terugge­keerd om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemde­ling?’ En Hij sprak tot hem: ‘Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.’

Genezing redt ons niet, macht ook niet. Maar beseffen dat het ons allemaal gegeven is. En dat dit verantwoordelijkheid met zich meebrengt en oefening vergt om te blijven danken. Die komt verder. Er is altijd een gever. Bij wat dan ook. Zeker bij de goede dingen die gebeuren. Danken helpt om zuiver te blijven. Te ontspannen. En om wat je hebt te delen. Goeds!

Hier vind je drie tekstgedeeltes die Rikko vanochtend las.

Geschreven door

Rikko Voorberg

--:--