Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hé SGP: ‘Je vijanden liefhebben en voor hen bidden als ze je vervolgen’, zei Jezus toch?

Deel:

Jan las het manifest Islam in Nederland dat de SGP deze week presenteerde. En vraagt zich af of de staatkundig geformeerde mannenbroeders de woorden van Jezus vergeten zijn… 

Opnieuw open ik het manifest Islam in Nederland dat deze week door de SGP werd gepresenteerd. Het is de derde keer dat ik het lees en ik moet erg m’n best doen om niet direct vanuit mijn emotie te reageren. Dat lukte bijna. Ik perste er wat tweets uit en besloot uiteindelijk om op een rustiger moment de tijd te nemen om het document serieus te bekijken.

Van der Staaij en consorten laten vanaf het begin al duidelijk merken dat het eigen schandalige verleden van het christendom, dat liever vasthield aan macht dan aan Christus, snel is vergeten. Er wordt meteen gewezen naar de ander. Zij doen het niet goed, willen domineren en heersen. Die ‘zij’ zijn alle aanhangers van dé islam.

Van meet af aan wordt er een ‘wij-zij’ toon aangeslagen die me als lezer het gevoel geeft dat onze Westerse cultuur en ideeën superieur zijn boven die van de volken uit het Midden-Oosten. Op zich bijzonder, want als ik het me goed kan herinneren kwam Jezus niet bepaald uit Volendam. Hij was vast ook niet enthousiast over de geroemde VOC-mentaliteit uit ons bloedige verleden. Maar dat terzijde.

Alle mensen zijn gelijk geschapen en hebben gelijke rechten, staat er vroom, om vervolgens in dezelfde alinea duidelijk te maken dat niet alle godsdiensten op gelijke wijze behandeld moeten worden. Kennelijk is de ene groep meer gelijk dan de andere.
Want waar Jezus liefde is, is Mohammed (gek genoeg wordt er niet gesproken over Allah) een liefhebber van geweld.
Gelukkig heeft de SGP dé oplossing voor de tsunami aan jihadisten die ons land overstromen en niets anders willen dan christenen onderwerpen. Ik loop de vijf oplossingen even langs en probeer al lezend de gewelddadige passages uit het Oude Testament uit m’n gedachten te bannen.

Oplossing ‘pijler’ 1: Groeirem islam door asielbeperking

Van der Staaij en zijn mannenbroeders kiezen ervoor om de islam een koekje van eigen deeg te geven en komen met vijf pijlers. Een ietwat ongelukkige poging om de vijf pijlers (of zuilen) van de islam aan te pakken.

De SGP ziet de komst van vluchtelingen met een moslim-achtergrond niet als een verrijking van onze samenleving. Wacht even? Een verrijking? Gaan we alleen mensen die op de vlucht zijn voor oorlogsgeweld en onderdrukking opnemen die ons iets ópleveren? Die houding is niet alleen in strijd met alle plichten van het volk Israël ten opzichte van vreemdelingen, het is een complete verdraaiing van de Bergrede!

Jezus zegt: ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” En ik zeg jullie: “Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel.”
Een heldere opdracht dus. Je vijanden liefhebben ook (of juist?) als ze je vervolgen. Zou het een vorm van liefde zijn om de regio het maar te laten uitzoeken met de miljoenen vluchtelingen die daar al verblijven? Om weg te kijken als er een moslim aan onze deur klopt en de deur hartelijk te openen voor een christen?

Nergens hoor ik Jezus zeggen: ‘Oh, er is één belangrijke uitzondering, dat zijn de mensen met ‘een grote afstand tot de eigen cultuur’ – die laat je maar gewoon verrotten.’

Pijler 2: Beschermen rechtstaat en beschavingIn deze passage wordt duidelijk gemaakt dat vreemdelingen zich dienen aan te passen aan de mores in ons land. Woon je in ons land dan dien je af te rekenen met je oude identiteit: Kerst en Pasen en geen ramadan. Opvallend is dat bij deze pijler wordt verwezen naar de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. De mannenbroeders bedoelen het Plakkaat van Verlatinghe. Dat werd in 1581 opgesteld door de Staten-Generaal van de Nederlanden. Nota bene een document waar Filips II werd afgezet als koning en waardoor de Nederlanden vrij werden van onderdrukking.

Nou begrijp ik best dat Van der Staaij en zijn vrienden duidelijk proberen te maken dat ze niet opnieuw onderdrukt willen worden door vreemde mogendheden, maar de vraag is of je dat moet doen door stevige identiteitsbeperkingen in te stellen voor vreemdelingen.

Pijler 3: Aanpakken radicaal-islamitische organisaties

Hier kan ik een eind in meekomen. De overheid moet inderdaad stevig optreden tegen organisaties die de sharia gedwongen willen invoeren. Toch blijf ik zitten met een vraag. Sharia is een woord dat je kunt vertalen als ‘de wet van God’. Letterlijk betekent het zelfs ‘de weg naar een drinkplaats’. Een goede plek dus, waar in beginsel weinig op aan te merken valt.

Maar de SGP scheert alle moslims over één kam, alsof alle moslims een gedwongen sharia willen invoeren. Fundamentalisme wordt onterecht als norm genomen voor een hele godsdienst en dat vind ik oprecht onjuist. Dé islam bestaat helemaal niet. Net als in het christendom zijn er talloze stromingen met diverse visies op de wet/weg/leer van God. Ook binnen het christendom tref je fundamentalisten aan die het liefst onder dwang hun geloofsvisie zouden willen afdwingen (zondagsrust?). Maar dat betekent niet dat alle christenen zo zijn.
Niet elke christen staat met een wilde blik in de ogen bij een begrafenis van een homoseksuele soldaat te schreeuwen dat homo’s in de hel branden. Ze zijn er wel. Helaas.

Ik mis de nuance in deze pijler. Daardoor lees ik alleen maar populistische stemmingmakerij, die grenst aan de verwerpelijke retoriek van Wilders. Slecht onderbouwd en vol van angst en redeneringen die te kort door de bocht zijn.

Pijler 4: Beschermen publieke ruimte

De meest opvallende zin uit deze pijler is deze: Dat Nederland de vrijheid van godsdienst erkent, betekent niet dat de uittingen van alle godsdiensten op straat hetzelfde behandeld moeten worden. Oh nee? Wat betekent het dan? Dat er vrijheid is voor sommigen en voor anderen niet?

In hoofdstuk 1 artikel 6 van de Nederlandse grondwet staat toch overduidelijk dat iedereen zijn eigen godsdienst of levensovertuiging mag kiezen en zich op zijn eigen manier daarnaar mag gedragen, mits dit past binnen de wettelijke regels. De SGP denkt echter daar anders over: Het binnen de perken houden van islamitische uitingen in de publieke ruimte doet recht aan onze cultuurhistorische traditie, het vermijden van onnodige gevoelens van onbehagen en het garanderen van open communicatie tussen burgers.

Wat? Dus een dikke middelvinger naar de grondwet? Merkwaardig dat een partij die zich beroept op oude vrijheidsdocumenten hier ernstig van de grondwet afwijkt. Klokgelui is cultuurhistorie en gebedsoproepen die geloofsteksten bevatten worden tegengegaan. Dus ondermijnt juist de SGP hiermee de vrijheid van godsdienst. Schokkend.

Pijler 5: Aanpakken van terroristen en geweldpredikers


Ook hier snap ik de bedoeling: we zitten in Appelscha niet te wachten op haatpredikers. Point taken. Ik zou er bijna mijn handtekening onderzetten totdat… de mannenbroeders ineens met de Palestijnen uit de hoge hoed komen: Om te voorkomen dat moslims in Nederland beïnvloed worden door antisemitische propaganda uit Arabische landen moet de EU druk uitoefenen op deze landen. Nederland zorgt ervoor dat (EU-)subsidies aan de Palestijnse autoriteiten niet gebruikt worden voor het maken van antisemitische schoolboeken.
Eerlijk gezegd begrijp ik niet waar deze zinnen ineens vandaan komen. Antisemitisme is het buzz-woord van de SGP. Geef je een premier geen hand dan is dat een vorm van antisemitisme (Van der Staaij in de Tafel van Tijs.)
Dat vind ik je reinste flauwekul. Op zich vind ik het een goede fatsoensnorm om iemand een hand te geven en daarna te zeggen dat je het met hem of haar oneens bent (citaat Staaij) maar dat is toch niet direct antisemitisme. Antisemitisme laat zich namelijk omschrijven als: ‘racisme met als gevolg mogelijk discriminatie van Joden gebaseerd op hun etniciteit of religie.’

Als je het dus volledig oneens bent met de Israëlische politiek van onderdrukking en landjepik, dan is dat geen antisemitisme, maar gewoon gezond verstand. Mogen we ons volk ook beschermen tegen de propaganda van de zijde van Israël of slikken we dat voor zoete koek?

Een volk dat al bijna zeventig jaar wordt onderdrukt is terecht pissig. En nee, ik praat terrorisme niet goed, maar laten we eens stoppen met het wegkijken als er weer eens nederzettingen gebouwd worden door de Israëli’s op Palestijnse grond.

Vind je dat lastig om voor te stellen, dan kom ik met plezier een tuinhuisje in je tuin bouwen met een muur en prikkeldraad er omheen. Eens zien of dat de zaak wat helderder kan maken. Werkelijke jodenhaat is absoluut verwerpelijk, maar werkelijke moslimhaat evenzeer. Ik opteer dus voor een completere uitleg van het begrip antisemitisme naar alle Semitische volken, dus ook de Arabieren. Haat, afgunst, geweld zijn geen attributen uit het Koninkrijk van God, ook al ben je nog zo staatkundig gereformeerd.

In het slotwoord staat een mooie zin: De aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een duidelijke politieke koers. Niet gedreven door angst of naïviteit. Ik zou wensen dat dit de eerste zin was geweest zodat de rest het manifest wat meer was gaan lijken op de woorden van Jezus uit Matteüs 25: Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.

Want als ik Iemand mis in het manifest van de SGP dan is het Jezus, de omdenker uit dat andere koninkrijk.

Geschreven door

Jan Wolsheimer

--:--