Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Stappen naar verzoening

Kunnen relaties ooit hersteld worden?

Het is niet echt gemakkelijk om tot verzoening te komen. Zeker niet wanneer er veel geleden is, of wanneer er sprake is van onherroepelijke schade. Toch is het mogelijk!

Deel:

Als je die weg opgaat, betekent het dat je heel langzaam en weloverwogen stap voor stap vooruit gaat. De stappen die daarbij genomen moeten worden zijn:

Erkennen van het probleem
Hiermee wordt bedoeld dat je erkent, dat het probleem jezelf schaadt. Het probleem, ongeacht wie of wat de oorzaak is, levert te veel lasten op.
 Als de andere partij hetzelfde erkent, kun je komen tot een vaststelling van de geschillen, de gevolgen en de pijn. Daarbij is er wel de vrijheid om van mening te verschillen, maar geen vrijheid om niet te luisteren naar wat de gevolgen voor de ander zijn geweest of nog zijn.
 Luisteren naar elkaars verdriet en woede en teleurstelling, zonder direct in de verdediging te gaan of een schuldige te willen aanwijzen, is goed.


Bereidheid er iets aan willen doen
De grootste verleiding is de verantwoording voor het proces in de schoenen van de andere partij te schuiven. Hoewel deze ook zijn of haar verantwoording heeft, ligt het succes in de verantwoording, die je zelf neemt. Als jij bereid bent er alles aan te doen, dan ben jij goed op weg. Doet de ander dat niet, dan kun je jezelf tenminste eerlijk in de spiegel aankijken. 
Onze angst dat die ander niet dezelfde stappen zet of niet minstens evenveel inzet, maakt dat we naar de ander gaan kijken in plaats van prioriteit te geven aan de eigen verantwoording.

Vergeven
Vergeving werkt genezend. De bijbel waarschuwt dat er geen bittere wortel in ons hart mag gaan groeien. Zo’n bittere wortel ontstaat wanneer we vasthouden aan wrok. Daarmee blijft het kwaad dat ons is aangedaan een rol spelen in ons leven. Je wilt wraak of recht en omdat je het niet krijgt, blijft het conflict in je leven. Het conflict gaat jouw leven beheersen.
 Vergeving zorgt er voor dat je van zo’n conflict bevrijd wordt. Wanneer de andere partij zich bewust is van het kwaad en daarvan spijt betuigt is verzoening dichtbij. Maar wanneer de ander geen spijt heeft van het kwaad, dan wordt een herstel van de relatie moeilijker. In zo’n situatie is het raadzaam voor jezelf die ander te vergeven, en de relatie te herdefiniëren.

Aanvaarden
Een volgende stap om opnieuw te kunnen gaan leven met de andere partij is te gaan aanvaarden dat die ander ook maar een mens is. Een mens met eigen goede kanten en eigen gebreken. De mate waarin de veranderingen plaatsvinden bepalen in grote mate de haalbaarheid en de diepgang van een vernieuwde of genezen relatie. 
Maar het vernieuwende in zo’n relatie begint met de ander aanvaarden. Voor christenen geldt hier de tekst dat wij anderen moeten aanvaarden op dezelfde manier als Christus ons aanvaard heeft.
 
Auteur: Henk Rothuizen, EO-Nazorg

--:--