Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Strijd in de tussentijd

Ik ben niet zo’n held. Bij spannende films tuur ik bij de enge stukjes door m’n oogharen. In mijn mannenhuishouden heb ik me op deze manier ‘dapper’ door menig filmavondje heen geslagen. Ik heb dezelfde neiging bij het lezen van bepaalde teksten in de Bijbel. Bijvoorbeeld dat de duivel rond gaat als een briesende leeuw. Brrrrr, liever niet.

Deel:

Maar in het dagelijkse leven kan ik niet wegkijken. Als ik de krant opensla of e-mails lees van Open Doors of International Justice Mission word ik getroffen door het kwaad dat er in onze wereld is. Mensenhandel, christenvervolging, misbruik: de ellende is overweldigend! Natuurlijk hebben mensen daarin hun eigen rol en verantwoordelijkheid, maar onder de oppervlakte lijkt er een grotere strijd aan de gang; een strijd tussen goed en kwaad. Toch staan veel westerse mensen hier lacherig of huiverig tegenover, ook christenen. Ze vinden het primitief of overdreven. Een grote vergissing volgens de Britse schrijver C.S. Lewis. In zijn boek ‘Brieven uit de Hel’ schrijft hij: “Er zijn twee vergelijkbare, maar tegengestelde fouten waarover ons ras kan struikelen als het om duivels gaat. De ene is niet te geloven dat ze bestaan. De andere is dat wel geloven en een overmatige en ongezonde interesse in ze tonen. Zijzelf worden van beide fouten even blij en ze begroeten de materialist en de magiër met hetzelfde plezier.” Kwaad Was is geestelijke strijd eigenlijk? Hoe moeten we ermee omgaan? En hoe kan het dat er nog strijd is als Jezus overwonnen heeft? In Efeziers 6:12 lezen we ‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen… de kwade geesten in de hemelsferen.’ In mijn tienertijd was het boek ‘De duisternis aanwezig’ van de Amerikaanse auteur Frank Peretti een hit. Beeldend beschreef Peretti een bovennatuurlijke werkelijkheid waarin engelen en demonen met elkaar in gevecht gingen om controle te krijgen over de inwoners van een klein Amerikaans dorpje. Het boek was spannend, een echte pageturner. Maar of er in de geestelijke wereld echt demonen zijn die groene rookwolkjes uitpuffen, betwijfelde ik toen al ernstig. Nu is er natuurlijk niets op tegen om gewoon je gezonde verstand te gebruiken. Tegelijkertijd zien we elke dag het kwaad en de gebrokenheid van onze wereld. En ook in ons eigen leven strijden we met verslavingen en moeiten. De Bijbel is er duidelijk over: er is een strijd gaande tussen God en satan. Er is een vijand die rond gaat als een briesende leeuw “zoekende wie hij zal verslinden”. Als je op wereldschaal kijkt, zijn de mensen die niet geloven in een geestelijke wereld en in het kwaad echt in de minderheid. Voor het gros van de wereldbevolking is de geestelijke wereld een realiteit. Alleen wij westerlingen doen er lacherig over. Van kruin tot voetzolen Maar heeft Jezus dan niet het kwaad overwonnen aan het kruis? Zeker, maar we leven nog in de tijd totdat Jezus terugkomt. Dan zal de overwinning compleet zijn. In die tussentijd is er strijd, maar mogen we onze kracht zoeken bij Jezus en de wapenrusting aandoen die zo beeldend en praktisch wordt beschreven in Efeziërs. We mogen ons wapenen van kruin tot voetzolen. Dus zet die helm van verlossing op je hoofd, zorg voor de stevigheid van de waarheid om je heupen en gebruik je geloof als schild waarmee je de pijlen van kwaad laat doven. Wat opvalt in deze prachtig opsomming, is dat het meeste wapentuig bedoeld is om ons te verdedigen, om stand te houden. Maar twee onderdelen zijn meer aanvallend: de sandalen en het zwaard. Met de sandalen van het evangelie van vrede aan onze voeten mogen we op weg gaan om te vertellen over Jezus en zijn compleet andere koninkrijk. En het zwaard van de Geest, het woord van God, gebruiken we om het koninkrijk uit te dragen. We voeren dus strijd op een totaal andere manier dan hoe de rest van de wereld het aanpakt. Een geweldloze strijd totdat Jezus terugkomt en alles compleet herstelt. Laatste deel Prayer Course: In de vorige Eva stonden we stil bij het thema ‘perspectief in gebed en leren luisteren naar Gods stem’ (aflevering 5 van de Prayer Course). Kunnen we Gods stem leren kennen en hoe ‘klinkt’ zijn stem dan, waren een aantal van de vragen die aan de orde kwamen. Deze keer staan we stil bij het thema geestelijke strijd en hoe we daarin mogen samenwerken in gebed. Dit is ook het laatste deel van de Prayer Course. Maar we blijven bezig met gebed. In de volgende nummer staan we stil bij het thema vergeving. Sleutelvers: Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen… de kwade geesten in de hemelsferen. Efeziërs 6:12 Gebed om de geestelijke wapenrusting uit de 19e eeuw Hemelse Vader, in geloof vraag ik nu de bescherming van uw wapenrusting, dat ik tegen satan en al zijn legerscharen mag standhouden en in de naam van Jezus over hen zegevieren. Ik neem uw waarheid om de leugens en het bedrog van een listige vijand te weren. Ik neem uw gerechtigheid om de boze gedachten en beschuldigingen van de satan te weerstaan. Ik neem de uitrusting van het evangelie van de vrede. En ik verzaak de veiligheid en het comfort van het leven om oorlog tegen de vijand te voeren. Bovenal neem ik uw geloof om de weg voor twijfel en ongeloof tot mijn ziel af te sluiten. Ik neem uw heil en vertrouw dat U mijn lichaam en ziel voor al satans aanvallen zult beschermen. Ik neem uw Woord en bid dat de Heilige Geest mij in staat zal stellen het met succes tegen de vijand te hanteren, alle bindingen te verbreken en elke gevangene van satan te bevrijden. In de sterke en alles overwinnende naam van Jezus Christus, mijn Heer. Amen. J.C. Blumhardt

Geschreven door

Inge-Mirjam Bosveld

--:--