Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Tekstregister ‘Eerst dit’

Register tot en met maandag 15 mei 2023

Het tekstregister van alle afleveringen van ‘Eerst dit’ is er weer!

Deel:

Vanaf pagina 2 van het document (je vindt het onderaan deze pagina) is elk Bijbelboek met één klik bereikbaar. Met een volgende klik op een gekozen tekst is de betreffende aflevering van  ‘Eerst dit’ te beluisteren.

Helemaal onderaan het document staan de afleveringen met een weekthema (Kerst, Pasen en zomervakantie) per jaar en thema vermeld. Nogmaals, want ze zijn ook opgenomen in het tekstregister. Maar het geeft de mogelijkheid om zonder veel gezoek de afleveringen van een thema af te luisteren.

Update

Het is de bedoeling dat er geregeld een update verschijnt van het register.  
Als een link niet werkt of je stuit op een andere oneffenheid of fout, laat het ons weten en mail naar – f.gerkema@solcon.nl. Daar wordt het register alleen maar beter van. Dank je wel alvast1

Veel luisterplezier!

EerstDit_Tekstregister_v0623 (.pdf)

'Eerst dit! familie'

We maken meer podcasts binnen de EO die horen bij de familie van 'Eerst dit!' Ken je de podcast 'Dit dus' al? Hoe kom je tot een gesprek over geloof? Wat is dat eigenlijk: geloven? Lukt dat wel, een uitwisseling tussen mensen die met heel uiteenlopende opvattingen? 

Het zijn niet zozeer interviews als wel gesprekken, waarin over en weer vragen worden gesteld. De ontmoetingen gaan over levensvragen: wat is rijkdom? Hoe ga ik om met angst en wanhoop? Hoe om te gaan met de dood en is er meer na de dood? Al pratend stuiten de gesprekspartners op belangrijke thema’s uit het christelijk geloof.

Rosa Douma

Het kan ingewikkeld zijn om onbevangen over het christelijk geloof te praten, zeker met mensen die dat passé vinden. Het vraagt creativiteit en een echt open en onbevooroordeelde houding, maar wij merkten dat onze gasten graag het gesprek aangingen. 

Sander Schimmelpenninck over rijkdom

Zijn rijke mensen nu echt zo bevoorrecht of moet je uitkijken voor geld? In de podcast Dit Dus! - waar grote levensthema’s worden besproken - gaan Kees van Ekris en Rosa Douma deze week in gesprek met Sander Schimmelpenninck over rijkdom. Sander is getalenteerd, succesvol én rijk. Recent maakte hij het programma Sander en de kloof, waarin hij de kansenongelijkheid aan de kaak stelt. Geld levert morele dilemma’s op. Hoe ervaart hij dat?

Lees meer en luister de aflevering met Sander
Lees meer en luister de aflevering met Sander
--:--