Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Trouwteksten: de mooiste Bijbelteksten voor je trouwkaart

De Bijbel over liefde en huwelijk

Ga jij dit jaar trouwen en zoek je nog een mooie trouwtekst voor je bruiloft of op je trouwkaart? Hier vind je alle mooie Bijbelteksten over liefde en huwelijk bij elkaar, van Spreuken tot Hooglied. Fijne trouwdag!

Deel:

Zoek je een mooie Bijbeltekst voor je bruiloft? Onderstaande Bijbelteksten zijn oorspronkelijk niet geschreven als trouwtekst. Ze gaan vaak allereerst over Gods liefde voor zijn volk Israël, of over het liefhebben van je naaste. Toch kiezen bruidsparen vaak wel voor deze Bijbelteksten, juist omdat het plaatje dat de Bijbel ons over liefde voorhoudt zo mooi en zo groots is. En een bruiloft is toch bij uitstek het feest van de liefde?

Lees ook: 45 Bijbelteksten over liefde
Lees ook: 45 Bijbelteksten over liefde

De Bijbeltekst die je voor je trouwkaart kiest, wordt vaak ook in de kerkdienst op de bruiloft gebruikt. Het mooie is dat zo’n tekst jullie huwelijk lang met je meegaat. Je trouwtekst zal dan ook een steeds diepere betekenis krijgen!

De Bijbelteksten hieronder staan geordend op veelgebruikte trouwteksten, huwelijksteksten over liefde, en vertrouwen op God en tot slot trouwteksten uit de Bijbelboeken Spreuken en Psalmen. Bij elke Bijbeltekst staat een linkje, zodat je de tekst in zijn context kunt lezen.

Populaire trouwteksten

 • Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
  wind ze om je hals,
  schrijf ze in je hart.
  Spreuken 3:3
   
 • Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
  1 Korintiërs 13:13
   
 • Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
  Jeremia 29:11
   
 • Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
  Prediker 4:12b
   
 • De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.
  1 Korintiërs 13:4-8
   
 • Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen.
  Jozua 24:15 (NBG-vertaling 1951)
De liefde zal nooit vergaan

1 Korintiërs 13:8

Huwelijksteksten over liefde

 • Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
  1 Johannes 4:19
   
 • Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg.
  Hooglied 8:7 (NBG-vertaling 1951)
   
 • Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij.
  Hooglied 6:3
Lees ook: 6 Bijbelteksten die je huwelijk versterken
Lees ook: 6 Bijbelteksten die je huwelijk versterken
 • Vergeet mij niet,
  draag mijn liefde als een ketting op je borst,
  als een armband om je arm.
  De liefde is zo sterk als de dood,
  niemand houdt de liefde tegen.
  De liefde lijkt op een vuur,
  een vuur dat hevig brandt.
  Geen zee of rivier kan dat vuur ooit blussen,
  want de liefde houdt nooit op.
  Hooglied 8:6,7 (Bijbel in Gewone Taal)
   
 • En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
  Kolossenzen 3:14, 15
   
 • Denk niet aan jezelf, maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid.
  Kolossenzen 3:13,14 (Bijbel in Gewone Taal)
Lees ook: Harmen en Lysanne trouwen vandaag voor het goede doel
Lees ook: Harmen en Lysanne trouwen vandaag voor het goede doel
 • Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
  1 Johannes 4:16
   
 • Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
  Johannes 15:11
   
 • Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.
  Romeinen 15:7
   
 • Al zouden de bergen wijken
  en de heuvels wankelen,
  mijn liefde zal nooit meer van jou wijken
  en mijn vredesverbond is onwankelbaar
  - zegt de HEER, die zich over je ontfermt.
  Jesaja 54:10

Bijbelteksten over vertrouwen op God en dankbaarheid

 • Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
  Filippenzen 4: 6,7
   
 • Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
  Matteüs 6:34
   
 • De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
  Deuteronomium 31:8

Trouwteksten uit Spreuken

 • Een mens stippelt zijn weg uit,
  de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
  Spreuken 16:9
   
 • Vertrouw op de HEER met heel je hart,
  steun niet op eigen inzicht.
  Denk aan hem bij alles wat je doet,
  dan baant hij voor jou de weg.
  Spreuken 3: 5,6

Trouwteksten uit de Psalmen

 • Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
  van waar komt mijn hulp?
  Mijn hulp komt van de HEER
  die hemel en aarde gemaakt heeft.
  Psalmen 121: 1,2
   
 • Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw.
  Psalmen 108:5
   
 • Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
  Psalmen 37:4
   
 • Geprezen zij de Heer, dag aan dag,
  deze God draagt ons en redt ons.
  Psalmen 68:20
Lees ook: 75 jaar getrouwd: 'We zijn nog stapelgek met elkaar'
Lees ook: 75 jaar getrouwd: 'We zijn nog stapelgek met elkaar'
 • De Heer is goed.
  Zijn liefde duurt eeuwig,
  hij blijft altijd trouw.
  Psalmen 100:5 (Bijbel in Gewone Taal)
   
 • Laat mij in de morgen uw liefde horen,
  in u stel ik mijn vertrouwen,
  Wijs mij de weg die ik gaan moet,
  mijn ziel verlangt naar u.
  Psalmen 143:8
   
 • Vol hoop wachten wij op de Heer.
  Hij helpt ons, hij beschermt ons.
  Hij maakt ons gelukkig,
  bij hem zijn wij veilig.
  Heer, laat ons uw liefde zien!
  Op u vertrouwen wij.
  Psalmen 33:20-22 (Bijbel in Gewone Taal)
   
 • Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
  Psalmen 34:9
   
 • Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
  laten wij juichen en ons verheugen.
  Psalmen 118:24

Geschreven door

Arianne Ramaker

--:--