Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Vergeven: hoe doe je dat?

Wie vergeeft, krijgt ook veel

Het kan veel vragen om anderen te vergeven. Door de kruisiging van Jezus ontvingen wij vergeving. Hij gaf alles. Wat vraagt het van jou om anderen te vergeven? Is het mogelijk om degene die jou iets misdaan heeft te vergeven?

Deel:

Komende vrijdag ‘vieren’ we met elkaar Goede Vrijdag. Voor ons is dat een vieren, want doordat Jezus voor ons aan het kruis stierf, zijn we vrijgekocht van de zonde. Maar voor Jezus was die dag een ware hel. Het kostte Hem zijn leven om de wereld te redden.

Als ik zijn verhaal lees of The Passion kijk, dan raakt het me dat. Terwijl Jezus al zoveel vernedering en pijn achter de rug heeft en Hij bloedend aan het kruis hangt, spreekt Hij de woorden uit: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lucas 23:34) Vergeef het hun… Jezus maakt zijn eigen woorden waar die hij in de Bergrede gesproken heeft: ‘Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader jullie ook vergeven.’ (Matteüs 6:14) En dat terwijl Hij helemaal niet vergeven hoefde te worden. Hij heeft niet gezondigd. Wij zondigen wel en hebben vergeving nodig, niemand uitgezonderd. Maar we hebben niet alleen vergeving van God nodig, maar ook van onze medemensen. En ja, dus moeten ook wij vergeving schenken aan hen die ons iets misdaan hebben… Maar tjonge, wat kan vergeven toch ongelooflijk moeilijk zijn!

1. Neem je gevoelens serieus

Vergeving is een eindstation. Het is cruciaal dat je eerst de tijd neemt om je eigen gevoelens te voelen en te ‘doorworstelen’ voordat je op zo’n manier kunt vergeven dat de pijn weg is. Je kunt niet iemand vergeven hebben en nog steeds met allerlei negatieve gevoelens over die persoon rondlopen. Dan heb je misschien een eerste laag vergeven, maar dan heb je nog lang niet de diepte ontdekt van wat ware vergeving inhoudt.

Hoe pijnlijker hetgeen is wat je is aangedaan, hoe meer tijd het vaak kost om te kunnen vergeven. Dat geeft niet, als je je er maar wel voor blijft gaan om de ander (uiteindelijk) te kunnen vergeven. Dus ga eerst aan de slag met de verschillende gevoelens. Boks het van je af, schreeuw, huil, bid, voel wat je voelt en doe wat nodig is voor jou om al die gevoelens een plek te geven.

2. Vergeef de ander

Vergeving schenken vereist een keuze. Je moet het willen, anders blijf je je er innerlijk tegen verzetten. Tegelijkertijd is vergeving ook een Goddelijke gave. Sommige dingen zijn menselijkerwijs niet te vergeven. En toch vraagt God van je dat je vergeeft. Niet omdat Hij een tiran is, maar juist omdat Hij weet hoe helend het ook voor je eigen hart is wanneer je zonder wrok, boosheid, verdriet of bitterheid leeft.

Een mooi voorbeeld vind ik een vergevingsmoment dat verzetsstrijdster en evangelist Corrie ten Boom meemaakte toen er ineens een kampbewaker voor haar neus stond die nota bene haar eigen zus afgeranseld had. Hij vroeg haar om vergeving. Je voelt de worsteling, die ze in haar boek De Schuilplaats beschrijft, wanneer ze tegen God zegt: “Die hand krijg ik wel omhoog, maar U zult de vergeving moeten geven, want ik zelf kan het niet!” Ze reikt de man haar hand en op dat moment voelt ze een hemelse vrede door haar lichaam stromen die haar in staat stelt om de man écht te vergeven. Zij koos ervoor om te willen vergeven en God gaf haar de vergeving. Bovenmenselijke vergeving is mogelijk en het meeste bevrijdende wat je jezelf en de ander kunt gunnen!

3. Zegen de ander

Als je de ander vergeven hebt, volgt hierna nog een belangrijke stap. God vraagt niet alleen van ons dat we de ander vergeven, maar ook dat we onze ‘vijanden’ lief hebben en voor hen bidden. (Matteüs 5:43-48). Wát? Moet ik diegene die mij zo enorm gekwetst heeft en pijn heeft gedaan óók nog liefhebben? En voor hem of haar bidden?

Ja, dat is wel wat God graag wil dat we doen. Hij wil altijd de wereld door zijn liefde redden, nooit door veroordeling, angst of haat. En dus, wanneer wij volgelingen van Jezus zijn, vraagt Hij van ons het onmogelijke. Maar je hoeft die liefde niet uit je eigen tenen te persen, je mag het ontvangen van de heilige Geest. Tenslotte is ‘liefde’ een vrucht van de Geest. Wanneer jij gaat bidden voor je ‘vijand’ en hem of haar gaat zegenen, dan zal Gods Geest in het leven van de ander aan de slag gaan en tegelijkertijd jouw eigen hart genezen.

Kun je die pijn dan vergeten? Wanneer iemand je echt gekwetst heeft, zul je je (waarschijnlijk) herinneren dat je toen pijn hebt ervaren. Bijvoorbeeld dat je nog weet dat je als kind gepest of misbruikt werd. Maar wanneer Gods vergeving diep in jouw hart is doorgedrongen, dan zul je de pijn niet meer voelen. Jezus stierf aan het kruis en vroeg zijn Vader om hen (ons) te vergeven… Laten wij, hoe moeilijk ook, zijn voorbeeld volgen!

Gezegende Paasdagen.

Auteur: Carianne Ros

 

Geschreven door

Carianne Ros

--:--