Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Verschillende voorbeelden van gebeden

De Bijbel Open met ds. Arie van der Veer

Als mijn moeder vroeger aan tafel bad, dan bad zij vóór het eten ‘Het Onze Vader’ en erna ‘O Heer, wij danken U van harte voor nooddruft en voor overvloed’. Vader bad een eigen gebed. Zo noemden we dat. Niet dat hij dat zo noemde, maar zo werd dat door ons ervaren. Een eigen gebed was een gebed met eigen woorden. Er wordt op verschillende manieren gebeden.

Deel:

Als kind bad ik voor het slapengaan op beide manieren. Eerst bad ik: ‘Ik ga slapen ik ben moe’ met al die verschillende coupletten. Daarna mocht ik bidden met mijn eigen woorden.

Vaste en eigen gebeden

In Jezus’ tijd op aarde bestonden er ook eigen gebeden. Er werd in die tijd door de vrome Joden veel gebeden. Men bad regelmatig en op vaste tijden, twee of drie keer per dag. Men maakte toen vooral gebruik van vaste gebeden.

Daarnaast leerden verschillende rabbijnen hun leerlingen ook ‘eigen’ gebeden. Uit de Joodse overlevering weten we dat zes rabbijnen die dergelijke gebeden voor hun discipelen hebben opgesteld. De betreffende rabbijn leerde zo zijn leerlingen wat hij heel belangrijk vond om te bidden.

Leren bidden

Johannes de Doper en Jezus hebben zich bij deze traditie aangesloten. Dat blijkt uit de vraag van de discipelen aan Jezus: ‘Here, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.’ (Lucas 11:1)
Mag het: een eigen gebed van Jezus voor hen? En dan valt gelijk de aanhef op.

Begin van het gebed

Ik weet niet meer hoe het ‘eigen’ gebed van mijn vader begon. Was het ‘Here God’ of ‘Vader in de hemel’? Van mijn opa weet ik dat nog wel. Omdat het zo anders was. Bij hem leek God veel groter. Hij sprak over ‘de HERE, die hoog woont, doch laag troont. In wiens ogen wij niet meer zijn dan een druppel aan de emmer en een stofje aan de weegschaal’.

Onze Vader

Jezus leerde Zijn leerlingen om God aan te spreken met ‘Onze Vader’. Dat waren ook zij niet zo gewend. De aanduiding God als Vader komt in het Oude Testament maar 15 keer voor. Dat is in het Nieuwe Testament heel anders. Alleen al in de evangeliën noemt Jezus God 170 keer Vader.

Als je gelooft in Jezus als de Zoon van God, kijk je daar niet zo van op. Hij is de enige Zoon van de Vader. Hij kon en mocht met recht zeggen ‘Mijn Vader’.

Maar zij?
En wij?

Een kind van God

Kind van God ben je niet zomaar. Ik heb altijd veel gehad aan Johannes 1:12: ‘Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.’

Is het niet fantastisch dat Jezus dit ‘eigen’ gebed aan Zijn discipelen leert? Wat prachtig dat je van Hem mag beginnen met ‘Onze Vader’.

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--