Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Visie seks-enquête: 40% van de mannen kijkt weleens porno

De helft zwijgt daarover

Geslachtsgemeenschap hoort alleen binnen het huwelijk thuis. Dat vindt 82% van de deelnemers aan de enquête die Visie deze zomer uitvoerde onder EO-leden. Tegelijk geeft de meerderheid aan zelf niet te hebben gewacht met geslachtsgemeenschap. En: 40% van de mannen kijkt porno.

Deel:

Naar aanleiding van een nieuwe serie 40 dagen zonder seks (vanaf dinsdag 17 oktober) onderzocht Visie hoe EO-leden anno 2017 denken over seksualiteit en relaties. Is er in de kerk voldoende aandacht voor seksualiteit? Kijken we porno (en hoe eerlijk zijn we daarover)? Moet je wel of niet wachten met seks voor het huwelijk?

Na 50 jaar seksuele revolutie lijkt onder de EO-achterban de traditionele opvatting over seks nog fier overeind te staan: seks hoort binnen het huwelijk thuis (82%). Het is de moraal waar EO-leden zelf mee zijn opgegroeid en die ze hebben doorgegeven of willen doorgeven aan hun kinderen. Tegelijk geeft de meerderheid (57%) aan zelf niet te hebben gewacht met geslachtsgemeenschap. De praktijk is blijkbaar weerbarstiger dan de overtuiging.

Anticonceptie en seksspeeltjes

Binnen de veilige setting van het huwelijk is veel bespreekbaar en praktiseerbaar als het gaat om seks. Het praten over seks en verlangens is zeker geen taboe. Waar 50 jaar geleden nog werd geworsteld met de vraag of anticonceptie gebruikt mocht worden, is anno 2017 het gebruik ervan onder christenen breed (94%) geaccepteerd. Ook het gebruik van seksspeeltjes wordt door de helft (48%) van de EO-leden niet als taboe verklaard. (De twintigers en dertigers onder de respondenten hebben daar minder moeite mee dan de veertigers en vijftigers.) Dat geldt voor een derde van de respondenten ook voor libido-verhogende medicijnen, zoals Viagra.

Eerlijk over porno

Bijna twintig procent van de vrouwelijke ondervraagden vermoedt dat haar partner weleens porno kijkt. Opvallend is dat 40% van de mannelijke respondenten weleens naar porno kijkt. Slechts de helft zegt dit tegen zijn partner. Vrouwen lijken eerlijker, al kijken ze beduidend minder: van de 8% die aangeeft weleens porno te kijken, biecht 70% het op aan de partner.

Zo'n 70% vindt dat de kerk ongetrouwd samenwonen moet ontmoedigen

Seksualiteit in de kerk

Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat er in de kerk onvoldoende aandacht is voor seksualiteit. Vrouwen zijn hierover iets ontevredener dan mannen. Ongeveer zeventig procent vindt dat de kerk ongetrouwd samenwonen moet ontmoedigen. Twee op de drie respondenten vinden de Bijbel helder genoeg als het gaat over hoe christenen moeten omgaan met seksualiteit. Jongeren (twintigers) zijn daarvan minder overtuigd: van hen vindt 57 procent de Bijbel niet duidelijk. Ze missen ook meer dan oudere geloofsgenoten aandacht voor seksualiteit in de kerk.

Lees ook: 'Zo haal je seks uit de taboesfeer in je kerk'.
Lees ook: 'Zo haal je seks uit de taboesfeer in je kerk'.

Opvoeding

De seksuele moraal die respondenten van hun ouders hebben meegekregen, is vrij bepalend voor de seksuele opvoeding van hun eigen kinderen: 68% van de ondervraagden geeft aan dezelfde moraal door te geven. Bijna de helft van de deelnemende EO-leden is opgegroeid met de overtuiging te wachten met geslachtsgemeenschap tot het huwelijk. Ongeveer eenzelfde percentage geeft die opvatting door aan hun eigen kinderen. Bijna een derde van de ondervraagden kreeg vroeger thuis te horen met elke vorm van seks te wachten tot het huwelijk. Die opvatting heeft aan populariteit verloren: nog maar negen procent van de ondervraagden geeft die moraal mee aan hun eigen kinderen.

Vier keer per maand

Bijna alle deelnemende EO-leden noemen seks een onmisbaar onderdeel van een liefdesrelatie. Driekwart geeft aan minimaal drie tot vier keer per maand ‘seksuele intimiteit’ te hebben. Bij twintigers is dat meer: driekwart van hen geeft aan minimaal vijf tot zes keer per maand geslachtsgemeenschap te hebben. Een meerderheid van de vrouwen geeft aan weleens seks te hebben terwijl ze daar eigenlijk geen zin in hebben. Het initiatief om te vrijen ligt in driekwart van de gevallen bij de man.

Lees ook: 'Porno is een gevaar voor de volksgezondheid.'
Lees ook: 'Porno is een gevaar voor de volksgezondheid.'

Homoseksualiteit

Een kleine meerderheid van de respondenten wijst relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht af. Opvallend is dat twintigers hier toleranter tegenover staan; van deze groep geeft 48% aan relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht af te wijzen.

Het onderzoek in cijfers

90%...
van de ondervraagden die samenwonen, verloofd zijn of verkering hebben, wacht niet met geslachtsgemeenschap totdat ze getrouwd zijn.

40%...
van de mannelijke respondenten kijkt weleens porno.

44%...
van de ondervraagden die verkering hebben, vindt dat de kerk samenwonen moet ontmoedigen.

13%...
heeft zijn of haar ouders nooit op enige overtuiging aangaande seksualiteit kunnen betrappen.

54%...
heeft minder strikte opvattingen over seksualiteit dan ze vroeger hadden.

85%...
geeft aan makkelijk over zijn of haar seksuele relatie te kunnen praten. Mannen doen dat iets makkelijker dan vrouwen. Als het over seksuele verlangens gaat, zijn vrouwen juist opener.

48%...
vindt (seks)speeltjes in bed geen probleem. Twintigers en dertigers hebben daar minder moeite mee dan veertigers en vijftigers. Een derde van de ondervraagden heeft ook geen moeite met libido-verhogende medicijnen in het seksleven.

Beeld: Shutterstock

De enquête

De vragenlijst voor deze Visie-enquête is in juli en augustus van dit jaar verstuurd naar vijfduizend willekeurig gekozen EO-leden. Bijna duizend van hen hebben de vragenlijst volledig ingevuld, meer vrouwen dan mannen. De uitslag is niet representatief voor alle christenen in Nederland, maar biedt een indicatie voor de opvattingen van EO-leden.

banner-eo-sites

Vraag gratis aan: S(n)eksboekje

Lees ook: 'Gepassioneerde seks – dames ook voor jullie!'
Lees ook: 'Gepassioneerde seks – dames ook voor jullie!'

Geschreven door

Maarten Vermeulen

--:--