Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Vrij van schuld!

Waarom voelen wij ons soms dan toch schuldig?

Pasen gaat over de vergeving die God ons geeft. Toch kun je gemakkelijk met schuldgevoelens zitten. Hoe kom je daar van af?

Deel:

‘De Heer is waarlijk opgestaan, halleluja…’ zingen we in de kerk. Jezus stierf, maar overwon door zijn opstanding de dood en de zonde, zodat wij, als we dat geloven, niet meer in de schuld staan bij God. Maar als Jezus alle schuld op zich genomen heeft, waarom kunnen we ons dan vandaag nog steeds zo vaak zo schuldig voelen over grote, maar ook over de meest triviale dingen?

Als je onder het juk van schuld vandaan wilt komen, besef dan dat:

1. Jezus je echt wil bevrijden van schuld

Schuld en de bijbehorende schuldgevoelens ontstonden toen Adam en Eva zondigden tegen God. Die zonde wortelde zich in de mensheid, waardoor we nog altijd in de schuld zouden staan bij God, als Hij niet zijn eigen Zoon gezonden had om onze schuld op zich te nemen. Jezus stierf ook voor jou; voor alle dingen die je ooit verkeerd hebt gedacht, gezegd of gedaan en voor alle dingen die je in de toekomst nog verkeerd zult denken, zeggen of doen. Als Jezus zegt: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.’ (Matteüs 11:28), dan meent Hij dat ook echt. Jezus wil heel graag dat we met onze zware last, oftewel onze schuld en schuldgevoelens, bij Hem komen zodat Hij ons zijn waarheid kan laten zien. Hij wil je hart lichter maken door de zware zonde weg te nemen en in plaats daarvan je zijn vrede en vreugde te geven.

2. God nog steeds van je houdt

In deze wereld zullen we altijd vatbaar blijven voor de zonde. Je wilt het goede doen, maar er zullen telkens weer momenten komen, waarop je toch het verkeerde doet. Veel mensen hebben er moeite mee om vanuit hun schaamte dat ze ‘weer hebben gefaald’ terug te gaan naar God om Hem om vergeving te vragen. Maar God houdt van jou, altijd! Hoe erg je ook gezondigd hebt, je mag altijd bij Hem (terug)komen. Nee, Hij keurt je slechte gedrag niet goed, maar jou wel. En er is niets wat je zal kunnen scheiden van de liefde van God (Romeinen 8:38,39). Bid dat God je zal aanraken met zijn overvloedige liefde, zodat de angst uit je hart verdwijnt. ‘De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?’ (Psalm 27:1).

3. Jezus zegt: "Ga heen en zondig niet meer."

Een prachtig voorbeeld van vergeving van schuld staat in Johannes 8:3-11. De farizeeën brachten een vrouw bij Jezus die ze op heterdaad betrapt hadden toen ze overspel pleegde. De wet van Mozes zei dat deze vrouw gestenigd moest worden en nu wilden ze weten wat Jezus zou doen. En Jezus antwoordde: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Een voor een gingen de mannen weg, want ze begrepen dat niemand zonder zonde is. En Jezus sprak tot de vrouw: ‘Ik veroordeel u ook niet. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.’

God wil graag dat we zonder zonden leven. Zonden geven onszelf, maar ook anderen een miserabel leven. Je schuld is vrijgekocht door het bloed van Jezus. En vanuit die vrijheid wil God graag dat je de zonde de rug toekeert. Strek je ernaar uit om het goede te doen. Laat je vullen en veranderen door de heilige Geest. Bid om bescherming en zoek hulp als je bang bent dat je op bepaalde gebieden in je leven opnieuw de fout in zal gaan. Vraag ook anderen om voor je te bidden. Maar ga heen en laat je niet opnieuw het juk van schuld opleggen – je bent vrij!

Auteur: Carianne Ros

 

Lees ook: Vergeven, hoe doe je dat?

Geschreven door

Carianne Ros

--:--