Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Waarom lukt het niet altijd om dankbaar te zijn?

4 belemmeringen voor een dankbaar leven

Dankbaar zijn is een heel Bijbels thema. God vindt het belangrijk dat we dankbaar zijn. En als het ons goed gaat, is dat voor de meesten heel makkelijk, maar als het leven zwaar is en het stormt, is het veel moeilijker om vanuit dankbaarheid te leven … hoe komt dat toch? Carianne Ros gaat op zoek naar antwoorden.

Deel:

Als je er bewust voor gaat zitten om na te denken over Gods liefde voor ons, is het eigenlijk ongelooflijk indrukwekkend. God schiep de wereld zó mooi en goed. Door de ongehoorzaamheid van de mens veranderde de wereld echter op een drastische manier. We waren bedoeld om vanuit Gods liefde en geborgenheid te leven, maar door de zonde werd ons de weg naar Gods Vaderhart afgesneden. Niet vanuit Hém, maar vanuit ons. Zoals Paulus in Efeziërs 2:1-10 laat zien, waren we besmet door die zonde, maar heeft Gods barmhartige liefde ons gered! Wat een dankbaarheid dat we niet langer ‘dood’ zijn, maar levend geworden door Jezus’ offer!

Wegzakkende dankbaarheid

En ja, dat klinkt mooi. Maar hoe vaak leven we nou écht vanuit die dankbaarheid? Ik keek jaren geleden de film The Passion en pas tóén (terwijl ik al heel lang christen was) had ik het idee dat ik iets ging beseffen van het geweldige offer van Jezus. En dat ik er toen pas echt dankbaarheid voor voelde. Maar ik moet bekennen dat het een besef is dat niet dagelijks in mijn gedachten is. Zoals zo vaak het geval is: als iets nieuw is, dan zijn we dankbaar. Maar zodra we weer doorleven zoals we altijd doen, zakt de dankbaarheid weer weg. Net zoals een kind dat gewéldig blij is met zijn nieuwe speelgoed, totdat de eerste nieuwigheid eraf is. Of totdat hij ziet dat een ander kind nog mooier speelgoed heeft…

‘Dankbaarheid vergroot je zelfvertrouwen en Godsvertrouwen’

Dankbaarheid is een groot cadeau van God voor ons. Het maakt je gelukkiger, vermindert angst en stressgevoelens, pept je immuunsysteem op, verbetert je relaties, zorgt ervoor dat je makkelijker kunt genieten, helpt je om jezelf en jouw leven niet te vergelijken met anderen, en vergroot je zelfvertrouwen en Godsvertrouwen.

4 belemmeringen voor een dankbaar leven

Wil jij echt leven vanuit een dankbare levenshouding? Onderzoek je eigen hart dan eens en denk na over wat jou mogelijk tegenhoudt om dagelijks dankbaar te zijn:

1. Je vergeet Gods goede zegeningen, zoals de Israëlieten vergaten welke bijzondere wonderen God voor hen had gedaan toen Hij hen uit Egypte bevrijdde. Ze hadden net het grote wonder van de Rietzee meegemaakt, maar: “Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze” (Ex. 15:23-24).

Het is niet voor niets dat God Zijn volk zo vaak opriep om Zijn wonderen te blijven vertellen aan de volgende generatie. We hebben het nodig om de verhalen over Zijn wonderen vaak te blijven horen!

2. Je gelooft niet dat God écht almachtig is en dat God écht altijd een goede God is. “Zij beledigden God en zeiden: ‘Zou God in staat zijn een tafel te dekken in de woestijn? Toen Hij op de rots sloeg, vloeide er water, stroomden er beken – maar zou Hij Zijn volk ook brood en vlees kunnen geven?’ (Ps. 78:19-20).

God schiep de aarde en de hemel, zou iets voor Hem onmogelijk zijn? Geloven dat God almachtig is én jouw liefdevolle Vader wil zijn, biedt veiligheid en geborgenheid. Leef vanuit vertrouwen, in plaats vanuit angst. Wees trouw in het kleine en Hij zal je over grotere dingen aanstellen.

3. Je vindt dat je recht hebt op zegeningen. Bijvoorbeeld op een goede gezondheid, een leuk gezin, genoeg te eten, geld, leuk werk … terwijl het Gods genáde is dat we ontvangen wat we ontvangen. Je recht willen opeisen, maakt zuur en bitter. Ontvangen en kijken naar wat je wél hebt gekregen maakt dankbaar en geeft vreugde: “Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt Uw trouw. Ik besef: mijn enig bezit is de heer, al mijn hoop is op Hem gevestigd” (Klaagl. 3:23-24).

Gods zegeningen zijn geweldig, maar God wil vooral een liefdevolle relatie met je aangaan. Als je alles kwijt bent, dan nóg zal God er voor je zijn!

4. Je bent jaloers. In liefde naar anderen kijken, geeft vreugde in ons hart. Met afgunst naar de ander kijken, zorgt voor negativiteit, roddel en leugens. “Mirjam en Aäron maakten aanmerkingen op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw: ‘Hij is met een Nubische getrouwd!’ Ook zeiden ze: ‘Heeft de heer soms uitsluitend bij monde van Mozes gesproken en niet ook bij monde van ons?’ De heer hoorde dit” (Numeri 12:1-2).

Je kunt niet én jaloers zijn én dankbaar tegelijkertijd. Aan jou de keuze waar je je aandacht op wilt richten: kijk je naar wat je wél hebt of kijk je naar wat je niet hebt? En vooral: vergelijk jezelf niet met anderen. God houdt van jou zoals jij bent!

Geschreven door

Carianne Ros

--:--