Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Waarom nog geloven?

17 redenen om te geloven, ook al zou het niets helpen

Veel christenen zijn toch wel geschrokken van het EO ‘Leef je geloof’-onderzoek. Er zou uit blijken, dat maar weinig gelovigen echt verschil maken met hun omgeving. Nu valt er aan het onderzoek van alles af te dingen, maar feit is dat veel gelovigen zelf dat gevoel ook al wel hadden: wat maakt het nu eigenlijk uit om te geloven?

Deel:

Welnu, mensen geloven om veel meer redenen dan alleen om ze er ‘anders’ van zouden worden. Hieronder noem ik 17 redenen, waarom je toch zou kunnen geloven, ook al zou het je niet zichtbaar veranderen en gelukkiger maken:

1. ‘Omdat het waar is – God bestaat gewoon, ook al helpt het me niets.’

2. ‘Het is mijn natuurlijke drang te geloven, zo ben ik nu eenmaal.’

3. ‘Omdat ik van God houd en bij hem wil horen.’

4. ‘Om God te vieren, te eren, te prijzen.’

5. ‘Om uiting te geven aan mijn blijdschap, dankbaarheid, verknochtheid aan God.’

6. ‘Om God, zijn engelen en de heiligen, die me allemaal zien, blij te maken.’

7. ‘Om God nader te leren kennen en contact te onderhouden.’

8. ‘Om te snappen wie ik bent, hoe de wereld in elkaar zit, wie God is.’

9.‘Omdat ik alleen zo weet dat mijn leven en mijn daden zin hebben.’

10. ‘Omdat alleen het geloof het ultieme waarom biedt voor je ethiek en je goede daden.’

11. ‘Om klaar te zijn voor de nieuwe aarde – dan lijk ik al een beetje op wat er komen gaat.’

12. ‘Om mezelf te trainen dat er meer is dan ik kan waarnemen.’

13. ‘Omdat het mijn plicht is.’

14. ‘Om moreel gevormd te worden, ik word zo een Jezus-achtiger mens.

15. ‘Om de moraal in dit land en de invloed van het christendom blijvend te houden.’

16. ‘Om het grote verhaal te bewaren voor latere generaties, als het weer echt nodig wordt.’

17. ‘Om andere christenen te ondersteunen, die het misschien meer nodig hebben.’

Vraag:

Welke redenen zou jij er aan toe willen voegen? Waarom geloof jij?

Geschreven door

Reinier Sonneveld

--:--