Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat gelooft koning Willem-Alexander eigenlijk?

“Ik ben niet zo kerkelijk, maar wel overtuigd gelovig”

Voor Koning Willem-Alexander is geloof een privézaak. Omdat hij koning wil zijn voor iedereen, zegt hij weinig over zijn geloof in het openbaar. Toch laat hij zo nu en dan doorschemeren dat het christelijk geloof wel degelijk belangrijk is voor hem.

Deel:

Vlak voordat dan nog prins Willem-Alexander met Máxima trouwt, schrijft hij ter voorbereiding een brief. Hij zou niet meer zonder het geloof kunnen leven, citeert predikant Carel ter Linde hem in de trouwdienst. Het geeft mij houvast in moeilijke tijden en bij moeilijke beslissingen. Het geeft me ook iets waaraan ik uiteindelijk verantwoording kan en mag, ja moet afleggen. Dat is voor mij de manier om zelfrespect en eigenwaarde hoog te houden en om tegen de stroom in te blijven gaan, omdat je zeker weet dat je op het juiste spoor zit.”

Geloof geeft mij houvast in moeilijke tijden

Geloofsbelijdenis

Een paar jaar eerder - op 23 maart 1997 - legt Willem-Alexander openbare belijdenis van zijn geloof af in de (Nederlands Hervormde) Kloosterkerk in Den Haag. Hij is op dat moment bijna dertig jaar. Als belijdenis krijgt hij een vers uit Filippenzen mee: 'En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.' Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de belijdenis van de prins "een zeer persoonlijke stap die hij met volle overtuiging heeft gezet" en het sluitstuk van een lang "proces van leren en zoeken". In datzelfde jaar zegt hij: "Ik ben niet zo kerkelijk, maar ik ben wel overtuigd gelovig."

De 'Bende van twaalf'

We gaan nog iets verder terug in de tijd. Willem-Alexanders proces van 'leren en zoeken' begint namelijk met een bijzonder verzoek aan ds. Carel ter Linde. Op 24-jarige leeftijd vraagt de prins samen met een aantal vrienden of de predikant hen kennis over de Bijbel wil bijbrengen. De groep groeit uit tot de 'Bende van twaalf' en komt jarenlang trouw bij elkaar. In de eerste zes jaar komen bijna uitsluitend verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament aan bod. Daarna bespreekt de groep ook de verschillen met andere wereldgodsdiensten, zoals de islam en het jodendom.

Hij keek omhoog. Zo van: 'Ik verwacht mijn kracht van boven.'

Kersttoespraken

Ook in de kersttoespraken laat de koning iets van zijn overtuiging zien. In de kersttoespraak van 2014 verwijst hij naar het lied 'Stille Nacht, Heilige Nacht' als "een lied van hoop en licht dat mensen moed kan geven, ook in tijden van zorgen of verdriet." Een jaar later haalt hij de apostel Paulus aan om te benadrukken dat vrijheid een roeping is. In de toespraak van Kerst 2016 wijst de koning op de noodzaak van verbinding, waarbij hij Erasmus als voorbeeld noemt, "een diepgelovig mens met een kritische geest en een scherpe pen.”

Kracht van boven

De koning is "absoluut gelovig", bevestigt Jeroen Snel, royaltykenner en presentator van het programma Blauw Bloed. “Willem Alexander heeft bijvoorbeeld gesprekken gehad met de dominees die zijn kinderen doopten. Daar kwam het geloof ook ter sprake. In de preek die aan die doop voorafging, werden deze gesprekken aangehaald.” Een ander moment waarop Jeroen het geloof van Willem-Alexander terugzag, was bij de eedaflegging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. “Vol overtuiging sprak hij: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’. Hij stak toen zijn twee vingers in de lucht en keek ook omhoog, zo van ‘Ik verwacht mijn kracht van boven’. Ik vond het heel mooi wat hij daarmee liet zien.”

Beeld: ANP

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--