Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat is jouw favoriete Bijbeltekst?

30 bemoedigende Bijbelteksten

Deel:

Twee maanden lang staat de Bijbel in het zonnetje bij de EO tijdens het project Hey Bijbel. In ons magazine Visie stond onlangs een oproepje: ‘Wat is jouw favoriete Bijbeltekst?’ De redactie kreeg enorm veel reacties binnen. Hieronder een aantal Bijbelteksten waarmee je jezelf én anderen kunt bemoedigen.

1. Spreuken 3: 5 - 8
'
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.'

henry-be-99471-unsplash

2.  1 Petrus 5 : 7
'Werp al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u.'

Lees ook: 17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit
Lees ook: 17 bemoedigende Bijbelteksten voor als je erdoorheen zit

3. Filippenzen 4: 6 - 7
'Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.' 

oldskool-photography-116514-unsplash

4. Filippenzen 4 : 4
'Verblijd u altijd in de Heer, ik zeg het u nogmaals: verblijd u.'

5. Psalm 96: 1 - 3
'Zing voor de Heer een nieuw lied,
zing voor de Heer, heel de aarde,
Zing voor de Heer, prijs Zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.
Maak aan alle volken Zijn majesteit bekend,
aan alle naties Zijn wonderdaden.' 

vincent-van-zalinge-38365-unsplash

6. Johannes 1 : 29
'Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt.' 

7. Jesaja 1 : 18
'Wat een rijkdom is er in Christus. Al waren mijn zonden rood als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw!'

daoudi-aissa-758143-unsplash

8. Micha 7 : 8
'Al is het donker om mij heen, de Heer is mijn licht.'

Lees ook: 45 Bijbelteksten over liefde
Lees ook: 45 Bijbelteksten over liefde

9. Jeremia 29 : 11
'Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.'

frank-mckenna-140054-unsplash

10. Johannes 3 : 17
'Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.'

11. Psalm 37 : 5
'Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken!'

karl-fredrickson-15871-unsplash

12. Jesaja 43 : 2 
'Wanneer gij door het water trekt ben Ik met u. Gaat gij door rivieren zij zullen u niet wegspoelen.'

13. Johannes 3 : 16 
'Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'  

teddy-kelley-69798-unsplash

14. Mattheüs 28 : 20
'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.'

15. 2 Kronieken 16 : 9
'Want des Heren ogen gaan over de ganse aarde om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar Hem uit gaat.'

johannes-plenio-262508-unsplash

16. Mattheüs 11 : 28 
'Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven.'

17. Filippenzen 4 : 13
'Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.'

johannes-plenio-597417-unsplash

18. Jesaja 43 : 1 - 2 
'Maar nu, zo zegt de Here, Uw Schepper, o Jacob en Uw formeerder, o Israël: Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.
Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u; gaat gij door rivieren zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat zult gij niet verteren en zal de vlam u niet verbranden. Want ik de Here ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser.'

19. Genesis 28 : 15
'Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat.'

chang-qing-16464-unsplash

20. Johannes 8 : 12
'Ik ben het Licht der de wereld, wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des Levens hebben.'

21. Jeremia 33 : 3
'Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, en Ik zal u bekend maken grote en vaste dingen, die gij niet weet.'

johannes-plenio-247195-unsplash

22. Johannes 14 : 6
'Ik ben de weg, de Waarheid en het Leven'

23. Amos 5 : 8
'Zoek Mij en leef!'

johannes-plenio-259689-unsplash

24. Spreuken 4 : 25
'Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.'

25. 2 Korintiërs 5 : 17
'Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.'

deanna-lewis-734613-unsplash

26. Romeinen 8 : 31 
'Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?'

27. Hebreeën 13 : 8
'Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.'

pablo-acevedo-359265-unsplash

28. Psalmen 121 : 1
'Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?'

29. Psalmen 115 : 11
'Wie de Here vrezen,vertrouw op de Here.'

phil-houston-2434-unsplash

30. Psalmen 139 : 1 - 3
'Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op ​weg​ of rust ik uit,
U merkt het op, met al mijn ​wegen​ bent U vertrouwd.' 

Geschreven door

Miriam Duijf

--:--