Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wat vieren christenen met Palmpasen?

De Stille Week start op Palmzondag vol hooggespannen verwachtingen

Deel:

Palmzondag (ook wel Palmpasen genoemd) is de zondag voor Pasen en het begin van de Goede Week. Op deze zondag herdenken christenen dat Jezus op een jonge ezel Jeruzalem binnenreed en door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem met de takken van palmbomen.

Zo werd vervuld wat in het Oude Testament – het eerste gedeelte van de Bijbel – werd voorspeld: "Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin." (Zacharia 9:9).

Het verhaal in de Bijbel hoe Jezus Jeruzalem binnenrijdt op een ezel lees je in alle vier de evangeliën Matteüs 21:1-11, Marcus 11:1-11, Lucas 19:28-44, en Johannes 12:12-19.

Jezus als koning

Jezus had vaak gesproken over het Koninkrijk van God dat Hij zou brengen. Het volk wilde hem daarom nu al koning maken. Zo hoopten ze de vrede, vrijheid en voorspoed, die kenmerkend zouden zijn voor dit koninkrijk, te ontvangen.

Nog diezelfde week riep het volk dat Jezus gekruisigd moest worden

Maar het optreden van Jezus ging heel anders dan ze verwachtten. Jezus ging naar de tempel en joeg alle verkopers weg. Hij gooide de tafels van geldwisselaars op de grond en riep: "Het huis van God zal een huis van gebed worden genoemd, maar jullie maken er een rovershol van". Tot grote woede van de godsdienstige leiders: heimelijk zochten ze een manier op hem ter dood te brengen.

En met succes: nog diezelfde week – op vrijdag – riepen de mensen die Jezus op zondag toejuichten, dat Hij gekruisigd moest worden! Ze waren het niet eens met de manier waarop Hij de wereld wilde veranderen. Hij vroeg hen door zijn daden te breken met hun manier van leven. En met Pasen zou Hij laten zien, dat het rijk van God betreden zal worden door mensen die uit de doden opstaan.

Lees ook: Alles wat je moet weten over Pasen
Lees ook: Alles wat je moet weten over Pasen

De spiegel van Palmzondag

Maar zover is het nu nog niet. Nu houdt Palmzondag mij een spiegel voor. Waarom juichten de mensen? Natuurlijk om de hoop die Jezus wekte. Maar ging het ook om Hem? Was het voor hen belangrijk wie die hoop zou vervullen en op welke wijze?

En waar sta ik nu? Natuurlijk - Jezus is een goed mens. Zijn woorden zijn liefdevol. Zijn belofte van vrede en gerechtigheid trekt me aan. Maar... staat Jezus mij ook aan?

Palmpasen 2024 (en later)

Omdat de datum van Pasen via een ingewikkelde berekening aan de hand van de maandstand bepaald wordt, valt ook Palmpasen ieder jaar op een andere zondag. De komende drie data zijn:

  • 2024: zondag 24 maart
  • 2025: zondag 13 maart
  • 2026: zondag 29 maart
  • Auteur: Roeland Klein Haneveld

    --:--