Ga naar submenu Ga naar zoekveld

'Het gaat erom dat je het beste geeft van wat je kan geven'

Verschillende vrouwen (en mannen) aan het woord over tienden

Hoe ga jij met tienden om? Geef je je tienden aan het begin van de maand of geef je wat uitkomt? En mag je belasting - waar sociale zekerheid van wordt bekostigd – ook als tienden rekenen? Eva stelde deze vragen via Facebook en kreeg verschillende reacties. Voorgangers Wilkin van de Kamp en Cees van Harten lichten dit onderwerp toe.

Deel:

Als het om tienden gaat zijn er veel meningen. Zo reageert Anja: "Je tienden geven gaat niet alleen over financiën, maar ook over tijd en gebed. Zeker als je het financieel niet breed hebt, kun je je tienden geven."

Jacobien laat weten: "Het maakt mijns inziens niet uit hoeveel geld je geeft, als je het maar oprecht doet, en in vertrouwen en gebed tot een besluit gekomen bent. We mogen leven vanuit onze overvloed en daarvan uitdelen aan hen die deze overvloed niet hebben. Vertrouwen op de Vader die zorgt."

Het gaat erom dat je het beste geeft van wat je kan geven

Sitie zegt daarover: "Wat zou de Vader meer plezier doen? Je eerste gave of je restjes gave? En denk niet alleen geld, maar ook aan tijd etc. God ziet het hart. Volgens mij is het dan nog altijd dat je je linkerhand niet laat weten wat je rechterhand doet. Oftewel een hartzaak tussen jou en de Vader."

Spreuken

Belinda reageert met: "Spreuken 3:9-10 is zo mooi. Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten. Dan zullen je schuren te klein zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip. Hoe mooi: vereer de Here."

Ga vooral niemand de wet voorschrijven

Rinda voegt daaraan toe: "Het gaat erom dat je het beste geeft van wat je kan geven, net als Abel.’’ En Margje zegt: ‘’Geef je leven over aan Hem. Hijzelf leert je Zijn wil, ook hierin. Ga vooral niemand de wet voorschrijven."

Eva vroeg ook twee voorgangers naar dit onderwerp. Wilkin van de Kamp is een christelijke auteur en voorganger, hij legt uit: "Mijn vrouw Aukje en ik geven een tiende van ons inkomen aan onze kerk, zodat de kerkelijke medewerkers voor ons en voor de mensen om ons heen tot zegen kunnen zijn."

"Met Paulus geloven we dat het Gods wil is dat degenen die het Evangelie verkondigen door de gemeente financieel ondersteund worden (1 Korinthe 9:14). Daarnaast vinden we het heerlijk om zendingsprojecten en bedieningen met onze liefdegaven te ondersteunen waar we kunnen."

Net als Abraham geven wij onze tienden vrijwillig

"Wij geven onze tienden niet omdat we geloven dat het onderdeel is van de Oudtestamentische wet. Abraham gaf al aan Melchizedek, een priester van God, de tienden van alles wat hij bezat (zie Genesis 14:18-20). Net als Abraham geven wij onze tienden vrijwillig. Toen koning David financieel bijdroeg aan de bouw van de tempel zei hij: ‘Wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit uw hand hebben wij het U gegeven’ (1 Kronieken 29:14)."

Rentmeesters

"Door onze tienden te geven, getuigen we dat we rentmeesters zijn van wat God ons heeft toevertrouwd. Alles wat we bezitten komt uit zijn hand. We bezitten zonder te bezitten. Wat we God geven is al van Hem, we geven slechts een deel terug als getuigenis dat we niet aan geld en goed vastzitten en Hem vertrouwen voor alles wat we nodig hebben.

Voor ons zijn twee Bijbelteksten uit Spreuken leidend. Ze bergen een belofte in zich: Vereer de Here met je bezit, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed (Spreuken 3:9-10). We weten dat overvloed verandert in hebzucht als we stoppen met geven. Daarentegen verandert hebzucht in overvloed als we beginnen te geven: Wie aan de arme geeft, zal geen gebrek hebben (Spreuken 28:27). Meerdere malen hebben we ervaren dat God voorziet in wat we nodig hebben"

Het Nieuwe Testament

"Eigenlijk wordt het geven van de tienden in het Nieuwe Testament versterkt. Jezus gaat nog veel verder. Hij zegt: Wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit (Lucas 12:15). Daarom schrijft Paulus: Weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn (1 Korinthe 6:19-20)."

"Wij behoren onszelf niet toe en leven niet meer voor onszelf. We hebben het verlangen om God te eren met ons lichaam, onze tijd, ons geld en ons goed. Jezus zei zeer terecht: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Mattheüs 6:21). Je hoeft maar op je bankafschrift te kijken om te weten waar je hart echt naar uitgaat. Christenen leven niet voor zichzelf. Ze leven om te geven. De vraag is niet hoeveel van ons inkomen we weg moeten geven, maar veel meer hoeveel we voor onszelf nodig hebben."

Belasting

Cees van harten is voorganger en gaat in op de vraag over belastingaanvragen. "Ik denk wel dat je je ‘tienden’, mag opgeven bij je belastingopgave, zodat je teruggave krijgt over je giften." Hij vervolgt zijn verhaal: "In onze kerk Mozaiek is er geen tien-procentregeling. Bid zelf en vraag wat je kan en mag geven.  Als we dat doen is er genoeg, en bij ons werkt dat zo. Wij zeuren nooit om geld en er is genoeg. 

Tienden werden in het Oude Testament gegeven om de tempeldienst in stand te houden. De priesters hadden fulltime dienst in de tempel en hadden dus geen inkomsten. Van tienden onderhielden ze de tempeldienst en hun gezinnen."

Geven heeft met liefde te maken

"Ik denk dat tienden een richting is, geen wetmatigheid. In het Nieuwe Testament wordt niet meer over tien procent gesproken. Maar over met heel je hart geven, en dat is meer dan tien procent.’’ Volgens Van Harten gaat het niet om moeten geven, maar om mogen geven. ‘’In het Nieuwe Testament wordt gesproken over wie geeft met een hart dat overloopt van liefde voor Zijn God, zeer gezegend mag zijn. Geven heeft met liefde te maken. Niet met moeten.

We lezen dit in 2 Korinthe 9:7 Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Als geven met moeten en kramp te maken heeft moet je deze tekst goed lezen, als er in het geven niet iets van blijmoedigheid zit, dan mis je wat. Ik geef al 50 jaar tien procent en het heeft mij verrijkt. Het is een deel van mijn aanbidding.

Zoals Paulus schrijft: God heeft een blijmoedige gever lief. Dit is echt een geweldige zin. Paulus verzekert ons hier dat God verheugd is met mensen die vol vreugde, energie en blijdschap geven."

Lees ook: Esmeralda ging leven volgens Maleachi: eerst de tienden

Geschreven door

Judit van Dijk-Besters

--:--