Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Weerman Reinier van den Berg wordt vuilnisman

‘Die plastic troep móet opgeruimd worden’

Deze week nam de christelijke weerman Reinier van den Berg na 32 jaar afscheid bij Meteo Group. Hij gaat zich volledig richten op duurzaam ondernemen, onder andere met het recyclen van plastic. “Je zou kunnen zeggen: ‘weerman wordt vuilnisman’. Dat is natuurlijk een beetje een woordspeling, maar er zit wel degelijk een kern van waarheid in.”

Deel:

Vanwaar deze opmerkelijke move?
“Ik ben al langere tijd bezig met duurzaam ondernemen en geïnteresseerd in innovatie en schone techniek. Samen met anderen heb ik onlangs het bedrijf Pyroil opgericht met de slogan ‘Pyroil ruimt de wereld op’. Wij gaan plastic opruimen – vandaar ook de knipoog naar het hoog gerespecteerde beroep van vuilnisman. Daar maak ik graag mijn handen voor vrij.
Bovendien, als je je bedenkt hoe ongelooflijk mooi de Here God de schepping heeft geschapen, dan is het voor mij vanzelfsprekend om een goed rentmeester te zijn. Reden te meer om tijd en geld te investeren in dit nieuwe bedrijf dat die troep wil gaan opruimen.

De plasticproductie zal de komende twintig jaar verdubbelen

Plastic opruimen, heeft dat wel zin?
“Het plasticprobleem is – samen met klimaatverandering – het grootste probleem dat het leven op aarde bedreigt. Plastic komt in alle oceanen en daarmee in alle levende systemen, zoals vis. Die vis komt uiteindelijk ook op ons bord terecht. Het is een heel dramatisch verhaal, zeker wanneer je bedenkt dat de plasticproductie de komende twintig jaar zal verdubbelen. Dat moet opgelost worden – zo snel mogelijk, want het heeft al veel te lang geduurd.”

Hoe gaat u dit probleem oplossen?
“Wij willen voorkomen dat plastic in zee belandt. Je moet je bedenken dat 95% van al het plastic in de zee, van het land komt. Daarom willen wij ervoor gaan zorgen dat dit afval een serieuze waarde krijgt, zodat mensen het niet meer weggooien, maar juist gaan inzamelen. In Europa wordt afval al redelijk goed gescheiden, maar juist in landen als India, China, Nigeria en Haïti hopen we op grote schaal plastic troep op te ruimen.”

Hoe krijgt plastic een serieuze waarde?
“Door er weer een waardevolle grondstof van te maken. Plastic wordt van olie gemaakt, maar je kunt dat plastic ook weer terugrecyclen naar schone olie. Dat willen we gaan doen met Pyroil. De eerste raffinaderij komt waarschijnlijk in Moerdijk, de tweede in Hamburg. Vervolgens willen we het uitrollen naar Amerika, en van daaruit naar de rest van de wereld. Aan ons bedrijf is een stichting gekoppeld, waarmee we in landen als Haïti en Puerto Rico ook nog eens medische zorg, scholing en schoon water bevorderen. Bovendien planten we bomen voor iedere hoeveelheid olie die we verkopen. Zo werken we aan een schonere én een eerlijker wereld.”

Het klinkt eigenlijk heel logisch: olie maken van plastic. Waarom gebeurt dat niet allang?
“Omdat dit proces heel moeilijk winstgevend te maken is. Je moet er namelijk zeker van zijn dat je iedere dag voldoende plastic hebt, want zo’n installatie moet 24 uur per dag draaien – anders heeft het geen zin.
Hoewel men al tientallen jaren met dit concept experimenteert, wordt het dus nog niet op grote schaal ingezet. Ook in Nederland recyclen we nog maar een heel klein deel van het plastic afval, de rest wordt verbrand. Daar heb je dan hooguit afvalwarmte van, maar dat is eigenlijk zonde.”

Dit is noodzakelijk voor een schonere wereld

Hoe wordt het voor jullie dan wel commercieel aantrekkelijk?
“Wij kunnen de raffinaderij 24 uur per dag laten draaien, met contracten die ons garanderen dat we enorme hoeveelheden plastic krijgen. Sterker nog: omdat er zo’n groot plasticprobleem is in de wereld, krijgen we betaald als we dit afval afnemen.
Als je er vervolgens olie van maakt, die op de wereldmarkt een goede prijs heeft, zijn de kosten die je investeert in de installaties, goed terug te verdienen. Om een voorbeeld te noemen: de scheepvaart moet vanaf 2020 schone, zwavelvrije olie gebruiken. Die kunnen wij leveren met dit recyclesysteem.”

Gaat dit de wereld redden?
“Dat is misschien wat fors uitgedrukt, maar het is wel een noodzakelijke bijdrage voor een schonere wereld. Het plastic móet opgeruimd worden, we móeten voorkomen dat het nog erger wordt.”

Geschreven door

Mirjam Hollebrandse

--:--