Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Wie is Jozef uit het kerstverhaal?

Leer Jozef (de man van Maria) kennen aan de hand van de Bijbel

Jozef was een timmerman uit de stad Nazaret en de aanstaande man van Maria. In dit artikel ontdekken we zijn rol in het kerstverhaal. Het is een verhaal vol bijzondere gebeurtenissen: zo leiden een droom van God en een bevel van de keizer Jozef naar een stal in Betlehem…

Deel:

Een van de eerste dingen die we in de Bijbel over Jozef lezen, is dat hij ‘een rechtschapen mens’ was (Matteüs 1 vers 19). Jozef was een eerlijke, integere man. Dat blijkt onder andere uit het feit dat hij zijn verloofde Maria niet in opspraak wilde brengen. Maria was maagd, maar bleek door een wonder van God zwanger van een heel bijzonder kind: Jezus.

Lees het verhaal van Maria

Wie was de moeder van Jezus?

Lees het verhaal van Maria

Maria is de moeder van Jezus. We leren haar in de Bijbel kennen als een bescheiden en liefdevolle vrouw. Al op jonge leeftijd maakt ze een heel bijzondere gebeurtenis mee: ze krijgt bezoek van een engel, die haar vertelt dat de zwanger zal raken.

De droom van Jozef

Jozef was bang voor de reacties van zijn omgeving; ook voor Maria. Daarom wilde hij de relatie verbreken. Tot hij een droom kreeg:

Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ (Matteüs 1 vers 20 en 21)

Wat zou jij doen wanneer jij zo'n droom zou hebben? Misschien zou je het niet kunnen geloven, of wist je je geen houding te geven. Voor Jozef geldt dat niet. Hij neemt de droom uiterst serieus. In vers 24 lezen we:

Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus. (Matteüs 1 vers 24 en 25).

Wie ben jij in het kerstverhaal?

Wie ben jij in het kerstverhaal?

Maria, Jozef, de herders of de wijzen... Op welk personage uit het kerstverhaal lijk jij het meest? Doe de EO-kersttest en ontdek het nu!

Doe mee!

De droom komt uit

Bijzonder: al vele jaren eerder werd de geboorte van Jezus aangekondigd door een profeet. Dat lezen we in Jesaja 7 (in het Oude Testament van de Bijbel). In de droom van Jozef verwijst de engel naar deze aankondiging, om te laten zien dat de belofte van toen in vervulling gaat.

Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. (Matteüs 1 vers 22 en 23)

Jezus is Immanuel

In de Bijbel vertelt je naam vaak wat je doet: je naam is wie je bent. De naam 'Jezus' betekent 'redder'. 'Immanuel' - de andere naam van Jezus - betekent 'God redt ons'. God wil dichtbij ons zijn en daarom wordt Jezus geboren. Alles wat niet goed is gegaan, wordt zo weer goed. De kloof tussen God en mensen is door Jezus gerepareerd.

Jozef en Maria op reis

Voor Jezus geboren werd, kreeg Jozef een andere opdracht. De keizer uit die tijd – keizer Augustus – gaf het bevel dat alle mensen uit zijn rijk zich moesten laten tellen. Niet in hun eigen dorp of stad, maar in de plaats waar hun familie vandaan kwam. In Lucas 3 lezen we daarover:

Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. (Lucas 2 vers 3-5)

Nazaret en Betlehem liggen niet bij elkaar om de hoek: er zit zo’n 150 kilometer tussen beide plaatsen. De reis van Jozef en Maria duurde waarschijnlijk ongeveer een week. En dat terwijl Maria hoogzwanger was…

Jezus wordt geboren in Betlehem

Zo komt het dat Jezus niet in Nazaret, maar in Betlehem geboren werd:

Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. (Lucas 2 vers 6 en 7)

Wat een tegenstelling: Jezus wordt geboren om de mensen te redden, maar er is geen plaats voor Hem. Zijn leven begint in een eenvoudige stal. Toch wordt het goede nieuws van Jezus’ geboorte in de omgeving (en ver daarbuiten) bekend.

Bijzonder kraambezoek: de herders

Al snel na de geboorte van Jezus krijgen Jozef en Maria bijzonder kraambezoek: een aantal herders hebben van een engel gehoord dat Jezus is geboren en komen het kindje opzoeken. Wil je hier meer over weten? Lees dan verder in dit artikel.

Nóg een Jozef!

Lees ook

Nóg een Jozef!

De Jozef die we in dit artikel beter leren kennen, is niet de enige Jozef die veelzeggende dromen droomt. In het Oude Testament van de Bijbel lezen we over een andere Jozef: de zoon van Jakob en Rachel. Meer over deze Jozef lees je in Genesis 37.

--:--