Ga naar submenu Ga naar zoekveld

'WWJD heeft nooit mijn hart geraakt'

WWJD of WIJD?

Kun je het je nog herinneren? De armbandjes uit de jaren 90 met WWJD (What Would Jesus Do) erop? Ze waren in de mode en erg gewild om de jeugd te inspireren te wandelen in de voetstappen van Jezus. Vaak werd daarbij gewezen op een oud boekje met een lelijke en oubollige omslag. “In Zijn voetspoor” heette dat boekje, van Charles Sheldon.

Deel:

Het idee was simpel. Vraag jezelf bij iedere beslissing af: “Wat zou Jezus in deze situatie doen?” En dat doe je dan! Tot op zekere hoogte is dat geen verkeerd advies. Het zou mooi zijn als alle christenen precies datgene zouden doen wat hun grote leider ook zou doen. De wereld zou er beslist anders uitzien. Geen slecht idee. En, laten we eerlijk zijn, in 2000 jaar geschiedenis heeft de kerk op allerlei manieren de gelovigen opgeroepen om serieus om te gaan met de eigen verantwoording om Jezus in alles te volgen. In Zijn voetspoor!

Risicovol
Maar er zit ook een hele andere kant aan de vraag: WWJD? Het gedrag van Jezus was vaak zeer verrassend, cultuur doorbrekend, religie schendend en beslist niet altijd even consequent. Soms genas Hij wel, dan weer niet. Soms ging Hij wel in discussie, soms niet. Dat maakt de vraag “What would Jesus do?” dus behoorlijk risicovol.

Daarnaast nestelt de vraag “What would Jesus do? zich gemakkelijk in ons geweten. Met als gevolg dat het een schuldvraag wordt. “Als ik niet doe wat Jezus zou doen dan doe ik het fout en ben schuldig aan…. ongehoorzaamheid (als je niet al je collega’s durft te confronteren), ongeloof (als je niet de vrijmoedigheid ervaart om voor genezing te bidden), onverschilligheid (als je vergeet de vraag te stellen) en aan lauwheid (als je een kerkdienst overslaat)". Nee, WWJD heeft nooit mijn hart geraakt. Ik had daarom geen armbandje om.

Zijn Koninkrijk
WIJD is de betere vraag: What Is Jesus Doing? Als christenen geloven we in een opgestane en verheven Heer. Daarmee bedoelen dat Jezus Zijn plaats op de troon van God heeft ingenomen en bouwt aan zijn Koninkrijk. Hij is aan het werk en dat werk wil Hij doen door zijn volgelingen. Dat is de boodschap van Hemelvaart. En om die reden kwam de Heilige Geest! Hemelvaart vertelt ons dat Jezus zijn gezag heeft ontvangen. Dat betekent dat er geen plek op deze aarde is of geen situatie onder de mensen, waar Zijn Koninkrijk niet kan doorbreken. 

Wel is het zo dat er muren zijn die het zicht op het komende Koninkrijk ontnemen. Muren van gebrokenheid, verdeeldheid, weerstand, vijandschap, religiestrijd, haat en ellende. Die muren moeten doorbroken worden. Dat doorbreken wil Jezus samen doen met Zijn volgelingen. Het Koninkrijk is een zaak van Vader en zonen, waar Jezus de eerstgeborene van is.

Meedoen in dat Koninkrijk begint bij gebed en voorbede – het opbouwen van een intieme relatie met Vader, Zoon en Geest. En in die omgang met Vader, Zoon en Geest past de vraag: “Wat bent u aan het doen, Jezus?” en “Heilige Geest leid mij vandaag om mee te doen aan dat wat Jezus aan doen is.” En dan ga je op weg. Op weg het avontuur tegemoet en zie je wel waar de Geest je leidt. Je zult het herkennen omdat de Heilige Geest je het ook laat zien. Simpel omdat je voorbereid op weg bent gegaan. De bijbel onderbouwt deze levensstijl in Hebreeën 4 vers 16 (Bijbel in Gewone taal): Laten we daarom vol vertrouwen leven als volk van God. En als het nodig is, helpt Jezus ons. En wanneer is het nodig? Wanneer Jezus vindt dat jij op het toneel mag verschijnen en niet wanneer jij denkt dat Jezus moet verschijnen.

WIJD
WWJD lijkt veel op het leven onder de wet, met de goed-slecht vragen en bijbehorende prestaties, die alleen maar vermoeiend en belastend zijn. WIJD is niet alleen wijs. Het is ook leven vanuit de genade van een opgestane en verrezen Heer, die door zijn Geest altijd bij ons is. Het is een levenskunst, die zich ontwikkelt vanuit de intimiteit van gebed.

En WWJD? Dat staat bij mij nu alleen nog maar voor “Wat Wil Je Drinken”? En op dit uur van de dag is dat koffie!

--:--