Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ziekenhuis wint rechtszaak tegen Jehova's Getuigen

Ouders weigeren bloedtransfusie kind

Kiezen voor het leven van je kind? Of vasthouden aan je geloofsovertuiging? Dit scenario speelde de afgelopen week in Brisbane, waarbij ouders en een ziekenhuis lijnrecht tegenover elkaar stonden in de rechtszaal.

Deel:

Het draaide in deze zaak om een zevenjarig kind dat binnen nu en twee of drie jaar een levertransplantatie nodig heeft om in leven te blijven. Het kind staat inmiddels al op de wachtlijst. Maar bij een transplantatie is een bloedtransfusie onvermijdelijk.

Het gezin behoort echter tot de Jehova's Getuigen en hebben de overtuiging dat een bloedtransfusie voor hen verboden is. Ze baseren dit op bijbelteksten zoals: "Alleen vlees met zijn ziel — zijn bloed — moogt gij niet eten” (Genesis 9:3-4); "Gij moet het bloed daarvan uitgieten en met stof bedekken” (Leviticus 17:13-14); en "Zich te onthouden… van hoererij en van het verstikte en van bloed” (Handelingen 15:19-21). In hun ogen heeft bloed een symbolische betekenis: het vertegenwoordigt het leven dat hen door God is geschonken. 

Bij minderjarige kinderen van wie de ouders een bloedtransfusie weigeren wordt de zaak - als er tijd voor overleg is-  altijd aan de kinderrechter voorgelegd. Dit geldt ook voor kinderen van 12 tot 16 jaar, die zelf aangeven geen bloedtransfusie te willen.

Medisch personeel kan echter het bloed toe te dienen zonder toestemming van de ouders, als ze geloven dat zij hiermee het leven van een kind kunnen redden. De rechter oordeelde daarom in het voordeel van het ziekenhuis.

Julian Savulescu is een hoogleraar Praktische Ethiek aan de Universiteit van Oxford. Hij  bestudeerde soortgelijke gevallen vanuit ethisch oogpunt.  Savulescu meent dat ouders meestal toch opgelucht zijn met zo'n uitspraak. Hoewel ze het kind blijven zien als 'slachtoffer', zijn ze toch opgelucht dat het kind in leven zal blijven én nog steeds recht heeft op 'het loon in de hemel'. 

Bron: 4BC.com

--:--