Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Zondag 4 oktober: Israëlzondag

Extra aandacht voor Israël in de kerk

Op de eerste zondag in oktober is het in veel kerken Israëlzondag. Deze zondag wordt extra aandacht besteed aan de plaats van Israël in Gods plan.

Deel:

In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo’n aparte markering in het kerkelijk jaar: gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de kerk met Israël en gebed voor het volk Israël.

Vragen

Vanaf het begin zijn er ook vragen. Komen we Israël niet elke zondag tegen in de liturgie? In het zingen van de Psalmen en in de schriftlezingen? En wat wordt er dan bedoeld met Israël? Velen denken bij Israël niet alleen of in eerste instantie aan de relatie met het volk Israël, maar aan de staat en aan het conflict tussen Joden en Palestijnen. "Met alle vragen en met verschillende roepingen die kunnen botsen en schuren is het juist van belang rond de grote feesten in het jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk," schrijft de PKN op haar website.

Handreiking

De Protestantse Kerk biedt ieder jaar een handreiking aan om mensen in de kerk bij de joodse wortels van hun geloof brengen en mede daardoor het begrip voor en gesprek met Joden te bevorderen. Centraal staan meestal de teksten uit het oecumenische leesrooster, die worden belicht zowel vanuit het jodendom als vanuit het christendom. De handreiking heeft dit jaar als thema ‘Kies voor het leven!’ en sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Het goede leven’.

Tips voor Israëlzondag

 • Maak van de dienst op deze zondag een echte Israëlzondag. Met liederen en gebeden en een preek waarbij de joodse uitleg of de relatie jodendom - christendom nadrukkelijk aan de orde komt. Ter inspiratie: preekschetsen op Preekwijzer.nl
 • Lees een bijbeltekst uit het Oude Testament en geef iets aan van de joodse achtergrond van dit Testament.
 • Lees en zing een psalm. Psalmen komen uit het joodse erfgoed. 
 • Vertel wat voor theologen volkomen helder en duidelijk is: we hebben ‘ons Oude Testament’ van de Joden. Maar ook het Nieuwe Testament is een joods boek.
 • Vertel iets over het Oude en Nieuwe Testament. Gaan daar de wegen uiteen? Of zijn Jezus (en Paulus) toch binnen het jodendom gebleven?
 • Jezus was een Jood. Lees daarbij een passend bijbelgedeelte. Het is dus niet Jezus tegen de Joden, maar Jezus te midden van andere Joden.
 • Laat eventueel op de beamer zien dat we allemaal onze eigen Jezusbeeld hebben. (afbeeldingen uit kinderbijbels, uit de kunst)
 • Lees een joods gebed of gedicht. 
 • Bid voor Joden, het Joodse volk van nu, en tegen het antisemitisme.
 • Benoem het antisemitisme, vroeger en nu.
  Bron: Protestantse Kerk NederlandGeschreven door

Miriam Duijf

--:--