Ga naar submenu Ga naar zoekveld

7x (niet) bidden voor Trump

Gebeden van Nederlandse christenen

Veel Amerikaanse christenen kijken reikhalzend uit naar het aantreden van Donald Trump: Gaat hij de christelijke waarden van Amerika herstellen? Het enthousiasme bij Nederlandse christenen voor de onvoorspelbare nieuwe president is minder groot. Maar er wordt wel voor hem gebeden. In de 'Week van Gebed' bidden 7 vooraanstaande Nederlandse christenen voor Donald Trump.

Deel:

Gert-Jan Segers

afschaffing_godslastering_segers_01

Voorzitter van de fractie ChristenUnie in de Tweede Kamer Gert-Jan Segers bidt voor Trump het gebed van koning Salomo uit 1 Koningen 3:

(...) 'om een opmerkzame geest
zodat hij het volk kan besturen
en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad,
en om het vermogen om te luisteren
en het vermogen te onderscheiden tussen recht en onrecht'.

Jan van den Bosch

Jan-van-den-Bosch

Presentator en ondernemer Jan van den Bosch: "Ik bid Trump toe wat ik zo vaak van mijn moeder hoorde als ik een 'grote mond' had of iets zei wat niet van pas kwam. Trump grossiert daarin dus mijn gebed voor Trump is:

Zet Heer een wacht voor zijn lippen, behoed de deuren van zijn mond, dat hij zich niets onbedachtzaams laat ontglippen. Dat Trump, omringd door een team van evangelicals, zich zal laten inspireren door God en zijn woord en niet op zijn eigen inzichten vertrouwt. Dat hij wijsheid zal ontvangen om te regeren zoals je van de machtigste man ter wereld mag verwachten. Ik bid in afhankelijkheid van de Allerhoogste: bekeer Trump, Heer!"

Anne Westerduin

Anne-Westerduin-2_01

Anne Westerduin is spreker, schrijver en uitgever. Ze werkt bij de christelijke uitgeverij Royal Jongbloed. Voor Donald Trump bidt ze:

"Trouwe God, als er een moment is waarop ik dankbaar ben dat U ons uw Woord heeft gegeven dan is het nu wel. Er zijn al zoveel machthebbers Trump voorgegaan, ik hoef de bijbel maar open te slaan om te zien hoe gewone mensen woorden vinden voor het gevoel wat ons nu bekruipt: 'Wat drijft de volken, wat bezielt ze toch? Wat is de waanzin toch die zij beramen?' (berijmde versie van psalm 2).
Ik vind het te makkelijk om te zeggen dat U heeft gewild dat Trump vandaag de president wordt. Het zijn toch gewoon mensen geweest die hun stem aan hem hebben gegeven. Maar ik geloof wel dat het niet buiten U om gaat. Dat U de wereld in Uw handen houdt, zoals ik zojuist nog een ei in mijn handen hield: kostbaar en kwetsbaar. Ik vertrouw op uw belofte dat U in Jezus zich voorgoed heeft verbonden met deze wereld.
Moge U hem zegenen zoals U Salomo zegende met een wijs hart. Dat hij het mogelijk vandaag nalaat om U daar zelf om te vragen is voor U minder een probleem dan voor ons mensen. U geeft mild en zonder verwijt, weet ik uit ervaring.  
Laat dit vertrouwen ons ook weer actief maken om op onze eigen vierkante millimeter in te zetten voor wat de wereldvrede dient."

Andries Knevel

AndriesKnevel-2-WillemJanDeBruin-EO

Andries bidt niet voor Donald Trump. In elk geval niet in het openbaar: "Ik heb de laatste maanden de kwetsbaarheid en teerheid van het gebed opnieuw ervaren. Daarom wil ik het niet inzetten als instrument rond Trump, te meer daar ik nog niet voor hem gebeden heb."

Nikolaas Sintobin sj

Onderweg-20-augustus-Sintobin-jpg

Als 'internetpastor' van de Jezuïeten wil Nikolaas Sintobin plekken van stilte en spiritualiteit op web creëren. Dagelijks zijn er gebeden en overdenkingen te vinden op Gewijde Ruimte en Bidden Onderweg. In het EO-programma Op Zoek Naar God was Nikolaas een mentor voor de deelnemers.

Goede God,
Vandaag legt Donald Trump de eed af als nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika. De komende vier jaar zal hij dag in dag uit beslissingen nemen in talloze, complexe dossiers. Hij en zijn administratie zullen richting geven aan het leven van heel veel mensen.
Geef Donald Trump en zijn medewerkers de genade van de onderscheiding tussen goed en kwaad. Geef dat hij mag groeien in het aanvoelen van de richting die uw Geest aanwijst . Dat hij de moed en de nederigheid krijgt om te gehoorzamen aan wat U hem vraagt. Dat hij niet zichzelf zoekt. Maar wel U en uw steeds grotere heerlijkheid. 
Dat vraag ik U, in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer.

Elsbeth Gruteke

Elsbeth-Gruteke

Ze presenteert al vele jaren radio-programma's van de EO. Eerst op Radio 1, later op Radio 4 en 5. Elsbeth is theoloog en sinds anderhalf jaar predikant van de Amsterdamse Jeruzalemkerk. Elsbeth bidt een gebed "voor POTUS Donald Trump". (POTUS is een afkorting voor President Of The United States)

Heer, onze God,
Wij bidden voor de nieuwe Amerikaanse president, Donald Trump, nu hij zijn ambt heeft aanvaard.
Om de waardigheid die daar bij hoort.
Om sterke schouders en een nederig hart.
Om wijsheid, fijngevoeligheid en inzicht in wat nodig is om de VS te leiden en een rol te spelen in het bevorderen van vrede, veiligheid en gerechtigheid in een wereld die daar naar verlangt.
Wilt U de nieuwe president zegenen, hem leiden en nabij zijn.
Dat Hij U mag kennen als de Heer van zijn leven.
Wij vragen U dat in de naam van Jezus,

Amen

Arie van der Veer

Arie-van-der-Veer_03

EO-presentator en predikant ds. Arie van der Veer bidt niet alleen voor Trump, maar ook voor zichzelf:

God,
Vandaag ga ik kijken naar de inauguratie van Donald Trump tot president van Amerika.
Vandaag, gisteren en vele dagen daarvoor heb ik de commentaren op zijn verkiezing gehoord.
Het brengt me in verwarring. Voor de een is deze man een groot gevaar, voor de ander een zegen.
Ik bid u vandaag om wijsheid voor hem maar ook wijsheid voor mezelf.
Om te kunnen onderscheiden waar het werkelijk op aankomt.

________________
Foto boven artikel: Voorgangers en aanwezigen bidden voor (toen nog presidents-kandidaat) Donald Trump op 21 september 2016 tijdens de 'Midwest Vision and Values Pastors and Leadership Conference' in Cleveland Heights, Ohio (AFP / MANDEL NGAN)

Geschreven door

Arie van der Veer

--:--