Ga naar submenu Ga naar zoekveld

90 procent van de vrouwelijke voorgangers ervaart seksisme

'Je hoeft niet zo bang te zijn voor vrouwen!'

Van de vrouwelijke dominees in Nederland voelt maar liefst 90 procent zich tijdens het werk in de kerk ongelijk behandeld ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Ruim de helft krijgt geregeld ongewenste opmerkingen over hun kleding of uiterlijk. Dat meldt het Nederlands Dagblad op basis van onderzoek onder 300 vrouwelijke voorgangers.

Deel:

Vrouwen in het ambt roepen in de kerk nog vaak discussie op. Op grond van de Bijbel zijn er christenen die menen dat een vrouw geen leidende positie in zou moeten nemen. Tegenstanders wijzen daarentegen op bijbelpassages waar vrouwen juist wel een rol van betekenis spelen of dat je de Bijbel in de context van die tijd moet zien. Vrouwen hadden destijds een heel andere positie dan anno 2021. Ondanks de discussie zijn er steeds meer kerken die vrouwen in het ambt hebben. Van oudsten en ouderlingen tot vrouwelijke predikanten. Maar ook in de gemeenten waar vrouwen voorgaan, blijkt het nog niet zo goed gesteld met de positie van vrouwen. Onderzoek van het Nederlands Dagblad heeft uitgewezen dat maar liefst negen van de tien vrouwelijke voorgangers te maken krijgt met seksisme.

De krant nodigde nagenoeg alle 1.300 vrouwelijke predikanten uit om aan het online onderzoek deel te nemen. Iets meer dan driehonderd vrouwen uit verschillende kerken hebben de vragenlijst ingevuld.

De Protestantse Kerk (PKN) heeft veruit de meeste vrouwen in dienst als voorganger en daar komt seksisme dan ook relatief het meest voor. Driekwart van de vrouwelijke predikanten krijgt ongewenste opmerkingen van de eigen gemeenteleden. Een kwart van de ondervraagde vrouwen geeft aan seksisme te ervaren vanuit het bestuur van de kerk. In kerkvergaderingen hebben ze bijvoorbeeld last van mannelijke medebestuurders die doen alsof vrouwen geen verstand van zaken hebben.

Ruim de helft van de vrouwelijke voorgangers wordt door het seksisme strijdlustiger

De ongewenste benaderingen zorgen ervoor dat een deel van de ondervraagde vrouwen zelfs overweegt te stoppen als voorganger (vijf procent). Bij bijna een op de vijf vrouwen zorgt het voor onzekerheid. Maar het grootste deel laat zich niet kisten. Ruim de helft (57 procent) zegt dat ze door het seksisme juist strijdlustiger zijn geworden en willen vechten voor gelijke behandeling.

Theoloog des vaderslands Almatine Leene werd vorig jaar als eerst vrouw beroepen door een gereformeerd vrijgemaakte gemeente. Zij deelde het onderzoek op Twitter met de toevoeging: “belangrijk onderzoek.” Op een Twitteraar die zegt ‘weg te zijn’ als zijn gemeente een vrouwelijke voorganger krijgt, reageert Almatine: “Je hoeft niet zo bang te zijn voor vrouwen! Ze brengen slechts het evangelie en spreken over de opgestane Heer!”

Almatine Leene: ‘Je hoeft niet zo bang te zijn voor vrouwen!’

In een reactie zegt PKN verrast te zijn door de onderzoeksresultaten en niet te hebben geweten dat de vrouwen in hun kerkwerk op deze schaal worden geconfronteerd met seksisme. "Veiligheid bespreekbaar maken vormt de basis voor een klimaat waarin iedereen binnen de gemeente zich veilig voelt”, zegt een woordvoerster. "Ook zorgen gesprekken ervoor dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen rol in het benoemen en voorkomen van allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag."

Paulien Vervoorn (41) is trainer, spreker en auteur en zei vorig jaar tegen Eva: “Er zijn mensen die de dienst liever overslaan als een vrouw voorgaat.” Lees haar verhaal.

Foto: Almatine Leene tijdens de nieuwjaarszegen
Credits: Willem Jan de Bruin

Geschreven door

Annemarie Kok-van Twillert

--:--