Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ds. Bottenbley start Bijbelserie ‘De coronacrisis in het licht van de eindtijd’

'Ik blijf bewust weg bij allerlei speculaties en complottheorieën'

Ds. Orlando Bottenbley kreeg veel vragen over corona en de eindtijd – van zowel gelovigen als niet-gelovigen. Hij besloot een serie Bijbelstudies te maken rondom dit thema. Begin juni kwam de eerste van zes online.

Deel:

Hij hoopte eerst nog dat er een andere geestelijk leider zou opstaan die iets wilde zeggen over corona in relatie tot de eindtijd. Maar toen dat niet gebeurde en hij steeds meer vragen kreeg van zowel gelovigen als niet-gelovigen, kon hij er niet meer onderuit.

Waarom hielden veel theologen zich zo stil?
“Als ik kijk naar de kerk in de loop van de eeuwen, valt me op dat er weinig of bijna nooit gepreekt wordt over de eindtijd, de tekenen van de eindtijd of Jezus’ wederkomst. Men durft het niet aan om er concreet in te worden. Ik denk omdat het veel kan losmaken. En omdat er snel kritiek wordt geleverd.”

Wat kunnen we verwachten van deze serie?
“Ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat je tot verkeerde conclusies komt als je alleen kijkt naar deze crisis. Ik heb er daarom bewust voor gekozen weg te blijven bij allerlei speculaties en complottheorieën. In plaats daarvan ben ik gaan kijken wat Gods Woord te zeggen heeft. Ik heb geprobeerd de crisis in een breder perspectief te plaatsen, met als thema: de coronacrisis in het licht van Gods masterplan en de eindtijd. Dat masterplan houdt in dat God de schepping en ons mensen zal terugbrengen naar Zijn oorspronkelijke bedoeling.”

Elke generatie denkt dat haar generatie in de eindtijd leeft. Wat maakt deze tijd anders?
“Die vraag heb ik mezelf vaak gesteld. Als je praat over Gods masterplan, speelt het volk Israël een ongelofelijk belangrijke rol daarin. Die rol is echter vanaf 135 na Christus door de kerk ontkend. De kerk heeft in de loop van de eeuwen Israël afgeschreven; ze heeft zelfs zichzelf het geestelijke Israël durven noemen. Tot in 1948 het ongelofelijke gebeurde: alle beloften die God aan Abraham en zijn nageslacht heeft gedaan, werden waargemaakt.
Wie voor 1948 leefde, heeft nooit kunnen weten hoe dicht we bij de wederkomst van Christus zijn. Met andere woorden: ook al hebben mensen in de loop van de eeuwen steeds gesproken over de wederkomst, ze hebben niet gezien en geweten hoe de dingen zouden gebeuren zoals wij die vandaag de dag meemaken."

Bijbel via de app

Om nog een voorbeeld te noemen: in mijn laatste studie buig ik mij over Mattheus 24 vers 14, waar Jezus zegt: ‘Wanneer het evangelie van het Koninkrijk gepredikt zal zijn aan alle volken, zal het einde gekomen zijn.’ Vóór de vijftiende eeuw had niemand gedacht welke invloed de boekdrukkunst daarop zou hebben. Tien jaar geleden kwam daar de smartphone bij, waardoor het via een app mogelijk is geworden de Bijbel in 1400 talen uit te brengen, waaronder 1200 gesproken versies. Met deze app is het mogelijk 95 procent van de wereldbevolking te bereiken met het evangelie. Tot tien jaar geleden heeft geen mens dat ooit durven vermoeden.”

U houdt zich al meer dan veertig jaar bezig met de eindtijd. Heeft u nieuwe dingen ontdekt?
“Ik vind het fascinerend dat de Here Jezus tegen Zijn discipelen zegt: ‘Jullie moeten letten op het feit dat er oorlogen zullen zijn, hongersnoden, aardbevingen en besmettelijke ziekten. Maar let op: dat is niet het einde! Dit is het begin van de weeën.’ Jezus roept hier het beeld op van een hoogzwangere vrouw. Zij weet: de weeën zullen steeds meer en steeds heftiger worden. Dat is precies wat ik virologen en wereldleiders hoor zeggen: ‘We moeten verwachten dat er nog meer van zulke virussen zullen voorkomen.’ Ook zeggen ze dat het inderdaad heftiger kan gaan worden.’ Je merkt hoe God alle gebeurtenissen in het wereldgebeuren gebruikt om uiteindelijk rustig door te gaan met het uitrollen van Zijn masterplan.
Het tweede is dat de vrouw – hoe erg die weeën ook zijn – niet vooral gericht is op die weeën, maar op het kind dat geboren zal worden. Met andere woorden: richt je op de wederkomst die aanstaande is.”

Het kan je ook heel angstig maken.
“Daar wil ik mensen juist voor behoeden. Dat is ook de reden waarom ik eerst veel aandacht besteed aan het masterplan, zodat je kunt zien: als ik me aan die God toevertrouw, hoef ik niet angstig te zijn, maar mag ik in vertrouwen afwachten hoe Hij Zijn plan volbrengt.”

Welke reacties krijgt u?
“Ik word bestormd met reacties. Ongelooflijk hoeveel er al is losgekomen. Tot nu toe alleen maar positief. Maar ik sta open voor kritiek van mensen die menen dat ik op basis van een bepaald Bijbelgedeelte een verkeerde conclusie trek.”

U zei in 2007 in ‘Visie’ dat Jezus binnen 25 jaar zou terugkomen. Staat u nu, dertien jaar later, nog achter die uitspraak?
“Dat klopt. En deze studie en wat er nu gebeurt, hebben me daar alleen maar in bevestigd. Destijds zijn er behoorlijk wat mensen over me heen gevallen, die zeiden: ‘Niemand kent de dag noch het uur.’ Toen heb ik al gezegd: ik zal me nooit wagen aan een dag of een uur. Ik kijk alleen maar naar wat er gebeurt.
Veel christenen leven voor het hier en zeggen: ‘Het kan nog wel duizend jaar duren, want één dag bij de Here is als duizend jaar, en duizend jaar is als één dag.’ Maar je moet uitspraken in hun verband lezen. Als Jezus deze dingen in Mattheus 24 zegt, moet je echt je ogen sluiten om te kunnen zeggen dat het nog wel eeuwen kan duren.”

Serie Bijbelstudies over corona en de eindtijd

Ds. Bottenbley is momenteel voorganger van De Verbinding, een Baptistengemeente in Amsterdam. Daarvóór was hij 29 jaar lang voorganger van de Bethelgemeente in Drachten. 
Bekijk hier de video's van ds. Orlando Bottenbley.

Geschreven door

Mirjam Hollebrandse

--:--