Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Goede Vrijdag = God op de bodem

''Je kunt nooit zo diep vallen, dat God niet nog onder je is''

Ieder jaar is het de vrijdag voor Pasen Goede Vrijdag. De kruisiging van Jezus staat op Goede Vrijdag centraal. Waarom vinden christenen dat zo’n belangrijke gebeurtenis? Sterker nog, ze zien in deze marteldood aan het kruis zelfs goddelijke liefde…

Deel:

Eerst kort het verhaal. Jezus was een Joodse man die leefde aan het begin van de eerste eeuw in Israël. Hij wordt in korte tijd steeds populairder, maar krijgt ook meer vijanden. Die spannen tegen hem samen en zorgen ervoor dat hij wordt gekruisigd. Dat gebeurt waarschijnlijk in het jaar 33 n.Chr., om nog preciezer te zijn: vrijdag 3 april van dat jaar.

Geen typische bevrijder

Jezus werd zo populair omdat de mensen geloofden dat hij Israël kwam bevrijden van de Romeinse bezetters. Precies om dezelfde reden kreeg hij ook zoveel vijanden: die geloofden niet dat het Jezus zou lukken en dat zou alleen maar heel veel onrust geven.

Dat Jezus wel moest ‘mislukken’, was omdat hij niet bepaald aan het verwachte profiel van een bevrijder voldeed: hij was, plat gezegd, veel ‘softer’. Hij stelde dat ware bevrijding klein begint, voor alle mensen geldt en via liefde werkt. En dus moest hij worden ‘weggewerkt’ voordat het echt uit de hand zou lopen.

God vertegenwoordigen

Tot zover een bijzondere geschiedenis, maar niet iets waarvan je zou verwachten dat hierdoor een religie begint, de grootste ter wereld nog wel. Wat is de ‘twist’ waardoor dit verhaal juist zo bleef hangen en ging inspireren?

Dat komt alleen hierdoor: omdat zijn volgelingen geloofden dat Jezus op een bijzondere manier God vertegenwoordigde. Wat in zijn leven gebeurde, dat maakte God mee, en andersom: hoe God werkt, zo stelde Jezus zich op. Hun band was zo innig, dat je ze zelfs kunt vereenzelvigen: Jezus ís God.

God ‘duikt’ in de dood

En als je dan naar de kruisiging kijkt, gebeurt daar dus opeens iets heel extreems en totaal unieks: in zekere zin wordt God zelf daar gekruisigd. Dat kan helemaal niet: God overstijgt en ontstijgt alles en kan dus onmogelijk sterven, maar hij duikt hier wel zo diep in de dood als maar kan. Als dat tot je doordringt, ga je opeens heel anders naar God kijken…

Over God ontdek ik dan bijvoorbeeld, dat hij zich blijkbaar heel kwetsbaar opstelt. Ik bedoel, degene waar hij het meest dichtbij is, die hij zelfs ís, die kan gekruisigd worden… Een diepere vernedering is eigenlijk niet denkbaar, maar hij laat het zichzelf gebeuren.

''God heeft alle kanten van dit bestaan onderzocht en betreden, zelfs de diepste diepten''

God is onder je

Blijkbaar bezit hij zo’n innerlijke kracht dat hij voor geen enkele belediging, blasfemie of vloek bang is. Hij geeft ongelooflijk veel ruimte aan wie dan ook - zelfs aan degenen die hem willen doden. God is niet iemand die wraak neemt, maar iemand die zelfs zijn beulen vergeeft - want dat zie je Jezus aan het kruis doen.

En God is met die gulle liefde overal. Zefs in de dood ben ik niet alleen: God is er geweest! God heeft alle kanten van dit bestaan onderzocht en betreden, zelfs de diepste diepten. God is op de bodem - dat betekent Goede Vrijdag. Je kunt nooit zo diep vallen, dat God niet nog onder je is.

God is altijd boven je, maar op Goede Vrijdag ontdek je dat hij ook altijd onder je is.

Geschreven door

Reinier Sonneveld

--:--