Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Johannes de Doper in de serie 'The Chosen'

Ontdek de personages uit de serie 'The Chosen' en hun plek in de Bijbel.

In aflevering 5 zien we Johannes de Doper in een cel zitten. Nikodemus zoekt hem op om antwoorden te krijgen op verschillende vragen.

Deel:

Nikodemus snapt het allemaal niet meer, hoe gebeuren die wonderen en wie heeft er mee te maken? Hij zoekt Johannes de Doper op in de gevangenis. Johannes is een profeet die vertelt over de komst van de Messias: Jezus. Hij zit gevangen omdat hij volgens de Joodse wet overtredingen heeft gemaakt: godslastering. Nikodemus denkt dat Johannes de wonderen doet. Maar Johannes vertelt hem over de weg die hij vrij moet maken voor ‘de Koning’ waarmee hij Jezus bedoelt.

Nikodemus vertelt Johannes over de uitdrijving van de demonen uit Maria Magdalena. En Johannes wordt enthousiast: “Het is begonnen”, zegt hij. Jezus begint met laten zien wie Hij is door wonderen, en dat wordt al vaak in het Oude Testament en de Thora beschreven. Dit is iets wat beide mannen kennen. Alleen Johannes legt de link met Jezus, dat doet Nikodemus nog niet.

Johannes de Doper in de Bijbel

De eerste keer dat we Johannes de Doper tegenkomen in de Bijbel is in Matteüs 3. In dit hoofdstuk wordt verteld dat hij het heeft over de komst van Jezus: “In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.”

Verderop in dit hoofdstuk lees je dat Jezus gedoopt wordt door Johannes.

Lees het stuk over Johannes de Doper uit Matteüs op bijbel.eo.nl.

--:--