Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Rob Bell: Wie betaalde de rekeningen van Jezus?

Jezus trok met een bonte verzameling mensen het land door. Maar hoe bekostigde hij dat reizende bestaan?

Deel:

Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. – Lucas 8

Er staat hier zoveel – waar zal ik beginnen? Allereerst, Jezus ging met een grote groep op stap. De letterlijke vertaling van het Grieks is posse (sorry, die kon ik niet laten gaan). Terwijl Jezus rondtrok van stad tot stad, werd hij vergezeld door een grote groep mensen, mannen en vrouwen.

De leerlingen werden aangeduid met de twaalf. Er waren twaalf stammen in Israël, en Jezus roept Israël terug naar haar wortels en roeping, en dus begint Hij en omringt zich met… twaalf. En dan nog een groep vrouwen…

Deze beweging begon met vrouwen

Als voor deze grote groep de rekening voor het eten op tafel kwam, waren het de vrouwen die de kosten voor hun rekening namen. Even voor de goede orde, zie je hoe dwaas het is als kerken vrouwen niet toestaan om bepaalde dingen te doen zoals leiden, of onderwijzen, of preken, of ouderling, oudste of priester zijn?

Deze beweging begon met vrouwen die deelnemers waren in volle rechten. En wat nog meer is, zij financierden de hele bediening. Hoe onzinnig is het als een kerk een lijst heeft van dingen die vrouwen wel en niet kunnen doen?

Deze vrouwen hebben fascinerende verhalen. Zoals Maria uit Magdala, die bezeten was door zeven demonen. Kun je je voorstellen hoe zij tegen de dingen aankeek? Je voelt gewoon Lucas’ gezichtspunt in zo’n zin, vind je niet? Hij wil dat je ziet waar het om draait bij Jezus, wat Hij doet, het soort mensen dat Hij aantrekt – het soort mensen voor wie deze boodschap bestemd is…

En dan is er nog Johanna… Oh ja, Johanna. Wie is Johanna ook al weer? Oh ja, de vrouw van Chusas. En wie is Chusas? De rentmeester van Herodes! Zo! Dat is nog eens een bom, die daar midden in de paragraaf wordt gedropt. Hoezo?

Even wat achtergrond: Herodes de Grote was de koning die stierf rond het jaar 4. Hij was een hoogverheven persoon die het sociaal-politieke landschap jarenlang domineerde die enorme paleizen, theaters en vestingen bouwde en tal van mensen doodde. Hij is degene die bevel gaf tot de executie van die kinderen toen Jezus werd geboren.

En wie bestierde het huishouden van de koning?

Toen hij stierf, bepaalde Rome dat zijn koninkrijk verdeeld zou worden onder zijn zonen. Filippus kreeg het oostelijke deel, Herodes Antipas (of Herodes, de tetrarch) kreeg Galilea, en Archelaüs kreeg Judea, met daarbij Jeruzalem. Archelaüs maakte er al snel een puinhoop van en werd uiteindelijk vervangen door een Romeinse gouverneur, genaamd… Pilatus. (Ja, precies, die ene Pilatus.)

Dus toen Jezus op het toneel kwam, was Herodes Antipas de heerser over Galilea. En Herodes Antipas was een enorm rijke man. Hij bezat veel grond en had paleizen en lijfwachten en bedienden en een gigantisch huishouden, de grootste van het land. En wie bestierde het huishouden van deze koning? Chusas. 

Dus dat betekent dat Chusas verantwoordelijk was voor een enorme rijkdom, die hemzelf ook rijkdom zal hebben gebracht. Hij deelt die rijkdom met zijn vrouw, die op reis is met een rondtrekkende rabbi, en onder anderen een vriendin die voorheen bezeten was door demonen, en ze betaalt de rekeningen. 

We stoppen even – laat dit eens bezinken: Johanna maakt deel uit van de elite. Haar echtgenoot is de stafchef van de president. Dat betekent overvloedige banketten die uren duren, met zang en dans. Meerdere huizen verspreid over het land en de mooiste kleding, de mooiste kunst, de mooiste meubels… 

Dat is een leven dat ze kennelijk niet zo interessant vindt, want ze deelt een kamer in Motel6 in Kana met Maria Die Zeven Demonen Had. Ze zit aan tafel met een stel vissers uit kleine dorpjes, die hun tienerjaren net achter zich gelaten hebben. Ze gaat om met melaatsen.  

Iedereen heeft zo z’n verhaal 

En nu is er nog een detail: kijk eens naar dit vers uit Lucas 13: 

Op dat ogenblik kwamen er enige farizeeën de tegen hem zeiden: ‘Vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden!’

Als we nu even alle verbanden leggen: Herodes wil Jezus doden want Jezus verkondigt een ander koninkrijk dan dat van Herodes en dat maakt Jezus tot een bedreiging. 

Jezus is in staat om rond te reizen en deze boodschap te verkondigen, omdat een groep vrouwen met Hem optrekt en zijn rekeningen betaalt. Onder hen een vrouw die Johanna heet, die ook zijn rekeningen betaalt, en haar echtgenoot is toevallig de rentmeester van… Herodes.  

Met andere woorden, Herodes financiert indirect precies datgene wat hij probeert uit te roeien. En dat allemaal in een kleine paragraaf in het achtste hoofdstuk van een van de evangeliën…

Dit blog publiceerden we eerder in mei 2017.

Geschreven door

Rob Bell

--:--