Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Spreekt God in je slaap?

'Dromen, een geschenk van God'

De meeste dromen zijn bedrog,” zong Marco Borsato jaren geleden. En waarschijnlijk is bijna iedereen dit met hem eens. Toch zouden christenen beter moeten weten, vinden Ronald en Maresca van der Molen. Zij schreven een boek over hoe God spreekt door middel van dromen. “Maar veel mensen merken het niet.”

Deel:

‘Droom lekker verder,’ zullen veel mensen denken als het gaat over dromen waarin God spreekt. Een jaar of tien geleden moest je ook bij Ronald niet aankomen met dit onderwerp. “Dat zou ik gekoppeld hebben aan esoterie, new age, of aan hypercharismatische mensen die overal leiding in zien.” Totdat hij ontdekte dat God in de Bijbel vaak via dromen spreekt. Sterker nog, stelt Ronald: “Bijna een derde van de Bijbel kun je herleiden tot een droom of visioen.” 

Je zou zeggen: God sprak in de tijd van de Bijbel door dromen, omdat Zijn Woord toen nog niet op schrift stond.
Ronald: “Veel mensen zeggen inderdaad dat God nu niet meer door dromen tot ons spreekt omdat wij de Bijbel hebben. Maar waar in de Bijbel staat dat? God zegt nergens dat de tijd van Openbaring de laatste periode van wonderen en visioenen is. Of dat we met het afronden van de canonieke boeken niet meer hoeven te verwachten dat Hij nog spreekt. Alsof Hij zich als een soort horlogemaker heeft teruggetrokken van het proces. Integendeel: er staat juist in de Bijbel dat God gaat spreken door tekenen, dromen en visioenen. In Joël 3:1 staat dat als God Zijn Geest zal uitgieten, ouderen dromen zullen dromen en jongeren gezichten zullen zien. Ik zie het als een geschenk. Maar wij hebben dat geschenk de afgelopen eeuwen in de kast gezet. We hebben de ratio nóg belangrijker gemaakt dan die al was en daarmee de intuïtie verdreven.” 

Volgens de wetenschap dromen we vooral om te verwerken wat we die dag hebben meegemaakt. 
Maresca: “Een groot deel van onze dromen is inderdaad bedoeld om dingen te verwerken. Tegelijk zie je in de Bijbel dat God tot ons kan spreken als we slapen. Hij kan ons waarschuwen, inzicht geven, bemoedigen. Dat zijn dromen met een boodschap.” 

Verkwikt en uitgerust wakker worden 
Maar hoe weet je nu of je gewoon een ‘verwerkingsdroom’ hebt of dat de droom van God komt? “Eigenlijk is dat een gekke vraag,” vindt Maresca. “Wij mensen zijn gemaakt om te slapen. Als je daardoor verkwikt en uitgerust wakker wordt, is dat al een geschenk van God. Maar ik snap wel dat het met dromen iets anders ligt,” glimlacht ze. “Als je een droom krijgt met een directe boodschap, weet je bij het ontwaken: ‘Hier moet ik iets mee.’ Denk aan de droom van Jozef, waarin hij te horen krijgt dat hij Maria tot vrouw moet nemen. Maar je hebt ook symbolische dromen – het visioen van Petrus in Handelingen 10 bijvoorbeeld. Bij een symbolische droom heb je vaak nog geen idee wat ermee wordt bedoeld. Dan moet je – samen met God – op zoek naar de betekenis.”

“Als je heel erg op Gods Woord bent gericht en gelooft dat Hij daar doorheen spreekt,” vult Ronald aan, “zul je de ervaring hebben dat de Bijbel tot je spreekt. Zo is het ook met dromen: als je de symbolen, de taal en de betekenis leert kennen en je op zoek gaat naar wat God jou door jouw droom wil zeggen, zul je ontdekken dat God tot je spreekt.” 

Oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien

Geldt dit voor iedereen? 
Maresca: “Iedereen droomt. En in de Bijbel zie je dat God ook spreekt tot mensen die niet in Hem geloven. Denk aan Nebukadnessar, aan de farao en aan het leger van Gideon. Maar zowel christenen als niet- christenen hebben vaak niet in de gaten dat God tot hen spreekt. In Job 33 staat dat God wel op allerlei manieren spreekt – in hun dromen, als ze diep slapen of bijna wakker zijn – maar dat mensen het niet merken. Dat was toen al het geval en nu nog steeds.” 

Ronald en Maresca wijzen erop dat een droom in 95 procent van de gevallen voor jezelf bestemd is en dus geen boodschap voor een ander bevat. Ook zijn de meeste dromen symbolisch van aard, en moet je ze dus niet letterlijk opvatten. Al zijn
 ze huiverig voor een uitleg volgens vaste symbolen, de zogenaamde symbolenleer. Maresca: “Wij zijn geen dromenuitleggers. We stellen vragen aan mensen, waardoor ze gaan nadenken en verbanden gaan zien. En iedereen is anders, dus voor de een heeft een symbool een andere betekenis dan voor de ander. Wel zie je dat symbolen in een droom verband houden met je echte leven. Jozef, de zoon van Jakob, droomde over sterren en korenaren. Dat waren onderdelen uit zijn normale dagelijkse leven. Terwijl Nebukadnessar droomde over goud en brons; dat was zijn belevingswereld.” 

Er zijn mensen die hun droom nooit onthouden. 
Ronald: “De een onthoudt zijn droom inderdaad beter dan de ander. Maar het is te leren. Vraag God, voordat je in slaap valt, om tot je te spreken door dromen. Schrijf je droom of wat je je daarvan herinnert op, zodra je wakker wordt. Op den duur ga je patronen en symbolen herkennen.” 

En als je nu gewoonweg niet gelooft dat God door dromen tot je spreekt? 
“Het kan zijn dat het echt je taal niet
is,” zegt Ronald. “Dan weet God ook wel andere manieren om tot je te spreken. Maar geef niet te snel op. Ik vergelijk het weleens met een Bijbel die je nooit leest en waar je dus ook de rijkdom niet van ervaart. Als je nooit leert om Gods stem
in dromen te ontdekken, blijft het een gesloten terrein voor je. Terwijl het juist
 zo mooi is om te ontdekken dat God niet alleen overdag, maar ook ’s nachts een rol speelt. Als je slaapt, zijn je weerstanden weg en liggen al je activiteiten stil. Het is dus voor Hem de ultieme mogelijkheid om ons leven binnen te stappen. En als je dan bedenkt dat we per nacht gemiddeld twee uur dromen – dat is een maand per jaar! Waarom doen we daar niets mee?” 

Bron: Visie
Tekst: Mirjam Hollebrandse

 

Geschreven door

Mirjam Hollebrandse

--:--