Ga naar submenu Ga naar zoekveld

"Tienden geven aan de kerk? Mij (niet) gezien!"

Motieven van fervente gever èn overtuigde niet-gever

Je tienden geven: hoe letterlijk moet je dat nou nemen? En wat zijn nou eigenlijk tienden: geld, tijd of praktische hulp? Deze maand in Eva Magazine aandacht voor 'geven en ontvangen in de Bijbel'. Op EO.nl komen Sarah en Margreet aan het woord, die elk een uitgesproken idee hebben over het geven van tienden.

Deel:

Beiden hebben bewust nagedacht over hoe ze aan hun kerk kunnen bijdragen in geld, tijd en talenten. Beiden komen tot een andere keuze: Sarah geeft van harte haar tienden aan de kerk, Margreet piekert er niet over. Hieronder delen beide dames hun motivatie en ervaring.

Je motivatie

Munten_in_de_aarde

Sarah, welke redenen heb jij om je tienden te geven aan de kerk?
"De voornaamste is dat ik geloof dat het een Bijbels principe is waar Gods zegen op rust. Ik had ook het gevoel dat God dit in mijn hart had gelegd. Het doet me nu echt plezier om te mogen en kunnen bijdragen aan het bouwen van zijn huis. Wat God met deze 10% kan doen is zoveel meer dan ik er zelf mee zou kunnen doen.

Waar je in investeert toont ook waar je hart ligt. Door tijd en financiën te geven aan de kerk, ken ik de kerk - en bijdragen aan het bouwen van Zijn huis - een grote waarde toe in mijn leven."

Margreet, welke redenen heb jij om géén tienden te geven aan de kerk?
"Ik heb ooit tienden gegeven van mijn loon, dat was een behoorlijk bedrag per maand. Na een aantal jaren vielen me steeds meer zaken op en verloor ik mijn plezier in het geven. Sterker nog, ik kreeg tegenzin.

Geld geven werd voor mij steeds meer belastend. Ik ben me toen gaan verdiepen in tegenargumenten. Toen kwam ik er bijvoorbeeld achter dat de overheid een groot deel van de verantwoordelijkheid van de kerk heeft overgenomen en daar betalen we belasting voor.

Daarnaast geloof ik dat tienden geven niet alleen over financiën gaat, maar ook over tijd en beschikbaarheid."

Voelbaar in portemonnee

Weegschaal_hart_en_geld

Sarah, wat merk jij in je portemonnee van de 10% die je per maand geeft?
"Ik dacht altijd dat ik die 10% niet kon missen omdat ik met mijn salaris precies uit kwam elke maand - of eigenlijk meestal zelfs nèt niet. Toen las ik in Maleachi 3:10 dat we God op de proef mogen stellen. Wanneer wij tienden brengen, zal Hij de vensters van de hemel openen en zegen uitgieten. Ik ben toen begonnen met tienden geven. Dit was voor mij echt een stap in vertrouwen dat Gòd voor mij zorgt.

Die maand kwam ik al te kort en had eigenlijk juist geld nodig. Toch heb ik toen 10% overgemaakt. Binnen een week kreeg ik van alle kanten onverwachts geld cadeau waardoor ik twee keer zoveel had dan wat ik had overgemaakt. Dit was voor mij echt als een knipoog van God. Sindsdien heb ik ook eigenlijk nooit te kort gehad.

Natuurlijk moet je soms een beetje puzzelen, maar dat heb ik altijd al moeten doen, onafhankelijk van wat mijn salaris was. Zelfs zonder die 10% heb ik altijd genoeg."

Margreet, hoe ga jij om met de 10% die je over houdt nu je geen tienden geeft?

Sinds ik gestopt ben met het geven van tienden, beslis ik zelf waar ik mijn geld en tijd aan besteed. Al geloof ik wel dat ik geleid word in waar ik het aan uitgeef.

Het kan zijn dat ik geef aan onderwijs, of aan ontwikkelingshulp. Ik heb een Compassion-kindje. Soms geef ik aan een goed doel of juist aan iemand uit mijn eigen kring, mijn naasten. Er zijn genoeg mensen die wel wat steun kunnen gebruiken.

Daarnaast geloof ik dat God niet wil dat wij onszelf verwaarlozen. Het kan dus voorkomen dat ik iets extra's doe voor mezelf. Ik ben er van overtuigd dat iedere vader wil dat zijn kind er verzorgd uitziet. Èn dat hij of zij geeft met een blij en vrijmoedig hart. Zo ook God de Vader."

Ruilen van plek

Sarah, met welk argument kan een niet-tiendengever jou overtuigen om je keus te veranderen?
"Ik vind het belangrijk om te blijven nadenken en niet dingen te doen omdat ik het idee hebt dat het nou eenmaal zo moet. Ik acht de kans echter zeer klein dat iemand mij met argumenten kan overtuigen geen tienden meer te geven. De kerk is voor mij zo fundamenteel, het is hoe Gods koninkrijk zichtbaar wordt en wat gelovigen met elkaar verbindt. Ik kies uit vrije wil om een deel van wat God mij toevertrouwd heeft aan hem terug wil geven. Zodat hij er door de kerk meer mee kan doen dan ikzelf.

Als ik zou stoppen met het geven van tienden weet ik trouwens dat God nog evenveel van mij houd. Het geven van tienden staat los van mijn redding. Het is voor mij geen ‘moeten’, maar een een mogelijkheid om te groeien in vertrouwen en om Gods huis te helpen bouwen."

Margreet, met welk argument kan een tiendengever jou overtuigen om je keus te veranderen?
"Geen! Alleen God kan mij hierin, van binnenuit, overtuigen. Ik denk dat ik dan Gods stem zal moeten horen. Een mens zal mij niet meer kunnen overtuigen als het gaat over tienden geven."

--:--