Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Alle christelijke feesten op een rij

Christelijke feestdagen en hun betekenis

In het Oude Testament geeft God voorschriften aan zijn volk Israël om jaarlijks een aantal feesten te houden. In het Nieuwe Testament worden geen feestdagen voorgeschreven voor de christelijke kerk. Toch worden er ook in de kerken feesten gevierd. Welke feestdagen zijn het en wat wordt er gevierd?

Deel:

Advent

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest. De geboorte van Jezus wordt herdacht en zijn wederkomst verwacht. Het zijn de vier zondagen voor kerst tot aan kerstavond, 24 december.

De naam komt van het Latijnse woord adventus, dat 'komst' betekent.

Wat is advent?

Lees ook over:

Wat is advent?

Kerst

Met Kerstmis (vaak zo aangeduid door rooms-katholieken), kerst(feest) (vaak zo aangeduid door protestanten) vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus Christus, zoals beschreven in de evangeliën van Lucas en Matteüs.

Het kerstfeest wordt in de westers-christelijke wereld en in sommige Kerken van het Oosters christendom gevierd op 25 december. In veel streken zijn er ook speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en/of op de dag erna. In West-Europa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede kerstdag beschouwd

Waarom vieren we kerst?

Lees ook over:

Waarom vieren we kerst?

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd (ook wel de Vasten of Lijdenstijd genoemd) is een van oorsprong Rooms Katholiek gebruik als voorbereiding op het paasfeest. Deze periode begint op Aswoensdag en wordt voorafgegaan door de Vastenavond en carnaval. Het is een periode van vasten en bezinning op hoe je het leven als christen leeft.

De Protestantse kerk kent deze traditie niet, maar voor veel leden is het een tijd van bezinning, een tijd om de stilte te zoeken en je aandacht te richten op God. Persoonlijk en ook gezamenlijk. En om van daaruit in beweging te komen voor de ander.

Goede week

De Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd) is in het christendom de naam voor de week vanaf Palmzondag tot Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de Vasten of Veertigdagentijd. In deze dagen tot en met Pasen worden alle gebeurtenissen herdacht die plaats vonden in de laatste week van het leven van Jezus en de kern van het christelijk geloof vormen: het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgota dichtbij de stad Jeruzalem.

Dit moet je weten over Goede Vrijdag

Lees ook over:

Dit moet je weten over Goede Vrijdag

Pasen

Pasen is de belangrijkste van de christelijke feestdagen. Christenen vieren deze dag dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag, die worden aangeduid als eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag.

Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach.

Alles wat je moet weten over Pasen

Lees ook over:

Alles wat je moet weten over Pasen

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag herdenkt de christelijke kerk dat Jezus Christus is omhooggegaan naar God, zijn vader in de hemel, veertig dagen na zijn opstanding uit de dood. De dag is verbonden met de belofte dag van Jezus zorgt voor degenen die in hem geloven (Hebreeën 4:15,16), met de opdracht om het evangelie te vertellen (Matteüs 28:18-20) en met de belofte van de terugkeer van Jezus (Handelingen 1:11).

In veel kerken wordt die dag een speciale dienst gehouden.

Pinksteren

Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest vanuit de hemel werd gegeven aan de volgelingen van Jezus. Lees hier wie de Heilige Geest is. Jezus had tijdens Hemelvaart belooft dat hij de Geest van God, de Heilige Geest, zou sturen om de volgelingen te leiden en de kracht te geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag na Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest over Jezus’ volgelingen.

Het woord Pinksteren komt van het Griekse Pentèkostè, dat vijftig betekent. Pinksteren wordt ook wel als de start van de christelijke kerk gezien.

Wat betekent Pinksteren?

Lees ook over:

Wat betekent Pinksteren?

Allerheiligen

Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder katholieken en anglicanen. Ook de Oosters-orthodoxe Kerk kent het feest, maar op de eerste zondag na Pinksteren. De feestdag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren.

Allerzielen

Allerzielen, een gedenkdag uit de westerse Rooms Katholieke traditie, wordt gevierd op 2 november. Dat is de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen wordt er een mis opgedragen om te bidden voor de zielen die naar Rooms Katholiek inzicht nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur verblijven. De nabestaanden plaatsen ter nagedachtenis aan hun overledenen bloemen op de graven.

In de Protestantse kerk kent men wel een gedenkdag voor de overledenen. Die wordt gehouden op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, de zondag voor advent. Dan worden met name degenen herdacht die dat jaar overleden zijn.

--:--