Ga naar submenu Ga naar zoekveld

De genezing van de verlamde man in de serie 'The Chosen' en de Bijbel

Verhalen uit de serie 'The Chosen' en in de Bijbel

In aflevering 6 van de serie ‘The Chosen’ is Jezus in Kafarnaüm aangekomen met zijn discipelen. Enkele mensen zoeken Hem op en vragen allerlei dingen over de bruiloft in Kana, het wonder van de visvangst en wat Hij komt doen. Jezus neemt de tijd om de vragen te beantwoorden, maar Simon Petrus zegt al snel dat zijn Meester moe is van de lange reis.

Deel:

Een aantal mensen horen wat Jezus aan het vertellen is. Ze blijven staan bij het huis waar Hij verblijft. Dit valt anderen ook op; ze zijn benieuwd wat er te horen valt en blijven ook staan luisteren. Er staan zo veel mensen om het huis heen dat de weg helemaal volstaat en er niemand meer langs kan. Dit horen ook de Romeinse bevelhebbers en ze gaan op onderzoek uit... De Schriftgeleerde Nikodemus en zijn leerling horen ook van Jezus en de menigte, ook zij gaan kijken wat er aan de hand is.

Door het dak

Dan komen er vier vrienden aan die een vijfde vriend meedragen, hij is verlamd. Ze willen Jezus zien omdat een van de vrienden de genezing van de melaatse man heeft gezien. Ze hopen dat Jezus hun vriend ook kan genezen. Ze komen niet door de mensenmassa heen en zoeken een andere oplossing: het dak. Petrus en Jakobus horen ervan en zeggen tegen de vrienden dat ze de genezing van de melaatse man nog stil proberen te houden: “Moet je deze mensenmassa zien, stel dat ze zich tegen ons zouden keren.”

"Ik weet dat U het kunt"

Matteüs wil ook graag zien wat er gebeurt. Daarom klimt hij op het dak van het huis ertegenover, waar de kinderen zitten die Jezus eerder les gaf. Ze zien hoe een vriend van de verlamde man Jezus roept: “Jezus van Nazareth! Ik zag wat u vanmorgen met de melaatse man deed. Mijn vriend is verlamd sinds zijn jeugd. U bent zijn enige hoop. Doe voor hem wat U deed voor de melaatse. Als U wilt, Rabbi, ik weet dat U het kunt.” Dan breken ze het dak nog een stuk open om de man door het gat heen te laten zakken.

Verwondering

Iedereen kijkt met verwondering naar wat er allemaal gebeurt. Petrus zegt tegen Maria Magdalena: “Kun je geloven dat we hier echt bij zijn?” Ze zijn benieuwd naar wat Jezus gaat doen, en geloven dat Hij de man kan genezen.

Wie is Jezus?

Een van de Schriftgeleerden spreekt Jezus en aan vraagt namens wie Jezus spreekt. Jezus lijkt de vraag te negeren en spreekt de verlamde man aan: “Zoon, heb moed, je zonden zijn je vergeven.” Dan richt hij zich tot de Schriftgeleerden en zegt hij wat ze denken: “Wie is die man dat Hij deze godslasterige taal spreekt?” Want de Schriftgeleerden geloven dat alleen God mensen kan vergeven, en in hun ogen is Jezus gewoon een mens. Dan gaat Jezus verder: “Wat is gemakkelijker om te zeggen. Uw zonden zijn u vergeven, of sta op en loop?”

"Sta op"

De Schriftgeleerden blijven stil en kijken alleen maar toe wanneer Jezus zegt: “Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.” Dan zakt hij door de knieën en spreekt de verlamde man aan: “Ik zeg tegen je mijn zoon, sta op, pak je bed en ga naar huis.” De man wiebelt met zijn tenen en kan lopen. Iedereen die dit ziet is vol ongeloof en verbaasd dat deze man nu kan lopen.

Het verhaal van de verlamde man door het dak in de Bijbel

Jezus geneest eerst een melaatse man van zijn huidziekte en nu hij op de plek is waar hij naar onderweg was, komt er een menigte naar Hem toe. Waaronder deze vriendengroep.

In Marcus 2 lees je het verhaal: “Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ 

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.”

Lees het hele verhaal van Jezus in Kafarnaüm en de genezing van de verlamde man in Marcus 2 op bijbel.eo.nl.

Kijk aflevering 6 van 'The Chosen' nu op NPO Start.

--:--